Piotr Cybula

Cybula Piotr

Specjalizuje się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)’’, członkiem International Forum of Travel and Tourism Advocates, a także autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych prawnym aspektom turystyki.

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo w zakresie europeistyki w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończył obroną pracy doktorskiej w Katedrze Prawa Cywilnego na temat „Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym”.

Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną wspólnie przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest adiunktem w Zakładzie Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, którym kieruje od października 2020 roku. W latach 2010–2018 był adiunktem w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz International Forum of Travel and Tourism Advocates. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, poświęconych głównie prawnym aspektom turystyki. Organizator lub współorganizator dziewięciu konferencji naukowych dotyczących głównie wskazanego powyżej obszaru (m.in. w ramach współpracy z PTTK). Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 roku, specjalizując się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Od 2008 roku prowadzi blog: https://prawoturystyczne.com/.

Piotr Cybula jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, wydawanego w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2012 roku – międzynarodowej rady naukowej Comitato scientifico Internationale, włoskiego czasopisma „Rivista italiana di Diritto del turismo”. Dwukrotnie – w 2010 i 2011 roku – otrzymał dyplom ministra sportu i turystyki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu kadr dla turystyki, a w 2018 roku – dyplom marszałka województwa małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim.

Radca prawny dr Piotr Cybula jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)”. W jej ramach od 2 marca 2022 roku do dziś zorganizował ponad 450 aukcji, z których osiągnięto wsparcie dla różnego rodzaju organizacji i akcji pomocowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 208 481,58 zł (stan na 27 kwietnia 2022 roku).

Wsparcie w wymienionej kwocie otrzymały m.in. następujące organizacje udzielające pomocy Ukraińcom: Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Fundacja Centaurus, Fundacja Wolno Nam, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, Caritas, SOS Wioski Dziecięce Ukraina, Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Fundacja Homo Faber, Stowarzyszenie ,,Hrubieszów Jestem Stąd „. Radca prawny Piotr Cybula nie tylko wymyślił i zorganizował powyższe przedsięwzięcie, ale cały czas aktywnie moderuje kolejne aukcje i promuje projekt, poświęcając w tym celu swój wolny czas.