Beata Pożarycka-Pamuła

Beata Pożarycka-Pamuła

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2023 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła jako praktykantka w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, a następnie w Kancelarii Adwokackiej. Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. sprawowała funkcję Ambasadorki Deloitte Poland Sp. z o.o..

Od maja do sierpnia 2016 r. zatrudniona była w Kancelarii Adwokackiej, gdzie sporządzała opinie prawne, przygotowywała projekty pism procesowych, wnioski do KRS oraz wspierała zespół prawników w codziennych działaniach. Od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. świadczyła usługi w Spółce z o.o. w zespole obsługującym reklamacje, w którym zajmowała się: rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich, zapewnieniem terminowej i jakościowej realizacji usług serwisowych, pracą w systemach CRM oraz cotygodniowym raportowaniem wyników pracy zespołu. Uzyskując awans pani Beata zajmowała się analizą umów pod kątem obowiązujących warunków gwarancji, opiniowała kontrakty serwisowe oraz koordynowała działania serwisu. Do Jej obowiązków należało również rozpatrywanie reklamacji w sektorze oświetlenia przeznaczonego do użytku profesjonalnego (oświetlenie biurowców, obiektów handlowych, hoteli, iluminacje świetlne wieżowców), a także oferowanie klientom usług płatnych nie przewidzianych w kontrakcie serwisowym. Po prawie 5 latach pracy w Sp. z o.o., od października 2022 r. do lutego 2023 r. po otrzymaniu propozycji pracy jako koordynatorka serwisu w innej Sp. z o.o. prowadziła tam zespół 10 inżynierów serwisowych zlokalizowanych w Polsce i krajach nadbałtyckich tj. Łotwa, Litwa, Estonia. Następnie od lutego 2023 r. do chwili obecnej, związała swą karierę zawodową z Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie pracuje jako Asystent Sędziego w VIII Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Aplikantka radcowska angażuje się w wolontariat i prace społeczne od początku studiów.
Do najważniejszych aktywności należy zaliczyć działalność w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, gdzie pracowała równolegle w dwóch zespołach – ds. Praw Kobiet i Praworządności, zajmując się tam merytorycznie postulatami zgłaszanymi podczas protestów, współorganizowała i występowała na konferencjach prasowych Strajku Kobiet, była osobą wyznaczoną do kontaktu z prasą w tym zakresie. W 2023 r. zaangażowała się w wolontariat na rzecz Fundacji Wbrew Pozorom, która prowadzi działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem
ze społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, opiekunów prawnych i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Tam również udziela darmowych porad prawnych, a także prowadzi szkolenia dla społeczności osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, które mają
na celu uświadamianie  odnośnie przysługujących im praw. W ramach współpracy z portalem Poinformowani.pl popularyzuje wiedzę prawniczą, a także recenzuje książki, filmy i reportaże dotyczące różnych problemów społecznych (np. aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, piecza zastępcza
w Polsce, nieodpłatna praca kobiet).