Filip Rakoczy-Nazimek

Filip Rakoczy-Nazimek

Specjalizuje się w pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, tj. cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Pro bono prowadzi nieodpłatne porady prawne, broni osób w sprawach dotyczących granic wolności słowa czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

W 2014 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, po czym w 2015 r. rozpoczął aplikację radcowską i studia doktoranckie. Zarówno zawodowo jak i pro bono współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w ramach ich działalności społecznej. Obecnie jest też wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Od 2018 r. do dziś współpracuje z NOMADA – Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego. W ramach współpracy prowadził sprawy dotyczące m.in. wsparcia ofiar handlu ludźmi, ochrony międzynarodowej w Polsce i legalizacji pobytów, detencji cudzoziemców i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Ponadto prowadził szkolenia dla radców prawnych, aktywistów i innych osób zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy.

Od lutego do maja 2022 r. w ramach porozumienia pomiędzy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych świadczył bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców. Obecnie taką pomoc świadczy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem NOMADA. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w zakresie ochrony międzynarodowej i legalizacji pobytu cudzoziemców jak również wspiera działania Fundacji Dialog. Mecenas był również wolontariuszem w ramach projektu „Zupy na Wolności” wspierając przy tym osoby w kryzysie bezdomności. Jest honorowym dawcą krwi.