Robert Sajnacki

Robert Sajnacki

Absolwent studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego, które ukończył z wyróżnieniem. Jest również absolwentem studiów II stopnia Zarządzanie strategiczne na Akademii Leona Koźmińskiego. W wyborach w 2024 roku został wybrany na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie spółek, umowach, prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych, prawie farmaceutycznym, suplementach diety oraz wyrobach medycznych. Swoją już przeszło 12 letnią działalność pro bono w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych kandydat do nagrody rozpoczął w 2012 roku w trakcie studiów prawniczych w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie angażował się w udzielanie bezpłatnych porad prawnych w zespole prawa cywilnego, a następnie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jego wolontariat pod okiem doświadczonych praktyków na rzecz osób ubogich i wykluczonych trwał do końca studiów. Pod koniec studiów prawniczych w 2014 roku zaangażował się we wsparcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, która to współpraca trwa po dziś dzień. W trakcie tych kilkunastu lat współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej wielu osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej Roberta Sajnackiego udało się wyjść z zadłużenia, kryzysu bezdomności uzyskując prawa do lokalu socjalnego, otrzymać dodatkowe świadczenia socjalne, czy uniknąć negatywnych skutków prawnych związanych z kradzieżą ich tożsamości. Świadcząc nieodpłatne porady prawne Robert Sajnacki wspierał bezdomnych z noclegowni PKPS na warszawskich Siekierkach przy ul. Polskiej 33, jak również osoby schorowane i ubogie z Dziennego Ośrodka Wsparcia PKPS w Milanówku. W trakcie aplikacji radcowskiej przy OIRP Warszawa rokrocznie brał udział w akcji wolontariackiej Aplikanci Seniorom odwiedzając seniorów w ich domach. Po wybuchu wojny w Ukrainie zgłosił się do udzielania nieodpłatnych porad prawnych uchodźcom z Ukrainy, w ramach działań pro bono OIRP w Warszawie w punktach zlokalizowanych na warszawskim Torwarze i w punkcie w Pruszkowie, za co otrzymał oficjalne podziękowania od Dziekana Rady Izby warszawskiej. Warto wskazać, że współpraca Roberta Sajnackiego nie ogranicza się tylko do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, od przeszło 4 lat angażuje się również w organizowanie rzeczowego wsparcia dla podopiecznych Fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowej. Radca prawny Robert Sajnacki jest również honorowym dawcą krwi oraz od przeszło 6 lat bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”