Antonina Schneider

Schneider Antonina

Antonina Schneider jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Poznaniu. W 2017 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Począwszy od pierwszego roku studiów zdobywała doświadczenie w poznańskich kancelariach. Zawodowo jest związana z Kancelarią Prawną RPMS Staniszewski &Wspólnicy Sp.k. Od 10 lat rokrocznie organizuje akcję przedświątecznego niesienia dobra w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Nawiązała również współpracę z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Zastępca dyrektora MCIK pani Katarzyna Chlewińska tak opisuje tę współpracę: „Pani Antonina zgłosiła się do nas pod koniec 2020 r., informując nas o swojej chęci przeprowadzenia akcji charytatywnej skierowanej do dzieci zamieszkujących nasze ośrodki. Chciała spełnić życzenia dzieci zamieszkujących Hostel Interwencji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zorganizować zbiórkę w swoim otoczeniu. Antonina Schneider ze szczególną dbałością odniosła się do potrzeb dzieci i spełniła wszystkie ich życzenia. Wykazała się zaangażowaniem, hojnością i empatią wyróżniającą ją spośród naszych darczyńców i „współpracowników”.