Joanna Sienkiewicz

Joanna Sienkiewicz

Specjalizuje się w prawie rodzinnym. Jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Tytuł magistra uzyskała w 2018 r., w ubiegłym roku ukończyła aplikację radcowską, obecnie przygotowuje się do egzaminu radcowskiego. Od wielu lat udziela się społecznie wspierając organizacje samorządowe wiedzą merytoryczną z zakresu prawa. Od 3 lat współpracuje z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA w kwestii działań prawno -administracyjnych.

Świadczy usługi pro bono pomagając ubogim i wykluczonym społecznie. Jest zaangażowana w realizację wielu projektów, m.in. „Centrum Reintegracji Rodziny”, gdzie pomogła 120 rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W projekcie „Dobre Miejsca BOF” czuwała nad koordynacją usługi krótkookresowego dziennego pobytu, w ramach którego wspierane są osoby z niepełnosprawnościami, również intelektualnymi. Dzięki jej inicjatywnie zorganizowano dla podopiecznych bal świąteczny.

Aplikantka współpracuje także z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku i wspiera w zakresie porad prawnych podopiecznych z całego województwa. Współtworzy pozalekcyjne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem DROGA brała udział w wielu inicjatywach – zbiórkach żywności, pomocy w realizacji akcji charytatywnych.