Leszek Sierputowicz

Sierputowicz Leszek

Radca prawny Leszek Sierputowicz od wielu lat nieodpłatnie zajmuje się obroną praw zwierząt. Jest członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, zaś od 1998 roku pełni funkcję Społecznego Inspektora Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

W ramach tej funkcji wielokrotnie występuje jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesach przeciwko sprawcom niezwykle okrutnego traktowania zwierząt, doprowadzając do ich prawomocnego skazania. Wielokrotnie na skutek składanych przez niego zawiadomień wszczynano postępowania karne lub podejmowano decyzje o odebraniu zwierząt od nieodpowiedzialnych właścicieli.

W 2009 r. ufundował nagrodę za wskazanie sprawcy głośnego przypadku utopienia psa. W swojej działalności społecznej współpracując z policją, inspekcją weterynaryjną oraz jednostkami samorządu terytorialnego, wielokrotnie występuje przeciwko okrutnemu, niezgodnemu z prawem traktowaniu zwierząt.

Niezależnie od tego na prośbę przedstawicieli Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami sporządza pisma zawierające zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, bądź o jego umorzeniu. Propaguje obronę praw zwierząt w mediach lokalnych i regionalnych. W swojej działalności nie ogranicza się do aspektu „prawniczego”, podejmuje też działania jako inspektor w terenie. W ostatnim roku doprowadził m.in. do zwrotu niesłusznie odebranych właścicielowi psów oraz spowodował w drodze mediacji zobowiązanie się na piśmie przez osobę podejrzewaną o znęcanie się nad kotem, zaniechania tych działań.