Paweł Śnieg

Paweł Śnieg

Od 2021 roku odbywa aplikację radcowską.  Jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji został wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Zawodowo realizuje się w obszarach prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, współpracując z kilkoma kancelariami prawnymi. Reprezentuje w sporach sądowych jedną z największych gmin na terenie województwa śląskiego. Jest wykładowcą akademickim Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Aplikant Paweł Śnieg jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej w ramach umowy o wolontariat prowadził bezpłatne dyżury prawne na rzecz podopiecznych oraz członków pozarządowej organizacji pożytku publicznego Klub Absolwentów „KONKURS” Gliwice, która działa na rzecz osób pośrednio lub bezpośrednio dotkniętych problemami uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Kandydat w ramach swojej działalności udziela podstawowych porad prawnych, prowadzi mediacje, pomaga sporządzać projekty  pism lub wskazuje podmioty czy instytucje właściwe do rozpatrzenia lub prowadzenia sprawy. Swą działalność realizuje w formie stałych, comiesięcznych dyżurów oraz spotkań realizowanych ad hoc w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.