Anna Socha

Anna Socha

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, korporacyjnym, podatkowym, a także prawem własności intelektualnej i nowych technologii. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2019 r. zdobyła tytuł radcy prawnego. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę w kancelarii prawnej jednocześnie podejmując wolontariat w Fundacji „Cognosco”. Nieodpłatnych porad prawnych świadczy również dla uchodźców z Ukrainy.

Od lutego 2022 r. jest zaangażowana w pomoc materialną i prawną ze szczególnym naciskiem na wdowy i sieroty po poległych żołnierzach. Pomaga kobietom i dzieciom zaadaptować się w nowej rzeczywistości, uzyskać legalny pobyt i zwiększać kwalifikacje zawodowe. Brała udział w wielu akcjach charytatywnych, jak np. program „Plecaczek” – polegający na dostarczeniu plecaków z podstawową wyprawką dla dzieci, prowadziła warsztaty uświadamiające o obowiązującym prawie pracy w Polsce.

Ponadto wraz z parafią Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie utworzyła nieformalną działalność „Grupa nadziei”, która dba o wsparcie psychiczne i adaptację kobiet z Ukrainy na rynku pracy, organizując warsztaty i szkolenia m.in. z języka polskiego, angielskiego czy nawet fryzjerstwa. Fundatorka „Grupy nadziei” ma w planach organizowanie nieodpłatnej pomocy dla mieszkańców parafii, zwłaszcza osób chorych i starszych, świadcząc na ich rzecz usługi, np. sprzątające, zatrudniając przy tym bezrobotnych z Ukrainy, jednocześnie dając im realną szansę na stałe zatrudnienie i tym samym legalny pobyt w Polsce.