Piotr Sołowij

Sołowij Piotr

Piotr Sołowij jest aplikantem radcowskim I roku, który od wielu lat jest zaangażowany w działalność społeczną. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. We wrześniu 2017 r. odbywał praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W okresie od lutego do czerwca 2016 r. pracował w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy WPiA UAM w Poznaniu.  W grudniu 2020 r. został laureatem I miejsca w konkursie „Liderzy Zmiany” zorganizowanym przez Centrum Obywatelskiej w Krakowie.

Obecnie pracuje jako koordynator badań w Fundacji Court Watch Polska. Do jego obowiązków należy współkoordynowanie projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie i poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi). Odpowiada za tworzenie analiz prawnych i monitorowanie procesów legislacyjnych. Jest współautorem opinii w przedmiocie ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw dotyczących jawności postępowań, składów sędziowskich oraz sposobów doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. Od kilku lat związany ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej: SOWP) działającym na rzecz prawa dostępu do informacji publicznej i transparentności życia publicznego. W 2015 r. przeprowadził Monitoring Spółek Komunalnych we Wrocławiu. W 2016 roku kierował projektem edukacyjnym De-kadencja. Projekt został nominowany do Nagrody Złotego Wilka w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii na najlepszy projekt studencki w kategorii społeczeństwo obywatelskie. W grudniu 2016 r. został członkiem SOWP. W okresie od czerwca 2018 r. do maja 2021 r. zasiadał w Komisji Etyki. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r., jako wolontariusz, udzielał porad prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej w Poradni SOWP. W latach 2013-2020 był związany z programem społecznym Akademia Przyszłości organizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA. Początkowo jako wolontariusz – tutor, od lutego 2018 jako pracownik – menadżer operacyjny Akademii Przyszłości w Małopolsce. Odpowiadał za zarządzanie programem społecznym, rekrutację wolontariuszy, współpracę ze szkołami, organizację wydarzeń oraz działania promocyjne. Corocznie Akademia docierała do ponad 200 dzieci w Małopolsce. W trakcie swojej pracy aktywnie działał na rzecz praw pracowniczych. Współzakładał Związek Zawodowy Personelu Stowarzyszenia Wiosna. Od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r. był członkiem Zarządu w roli Sekretarza, a następnie Wiceprzewodniczącego. Działalność Związku przyczyniła się do rozwiązania kryzysu wokół Stowarzyszenia mającego miejsce na przełomie lat 2018/2019. W roku szkolnym 2020/2021 pełni rolę mentora projektów społecznych realizowanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Co roku, od stycznia 2009 r., kwestuje jako wolontariusz w trakcie Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.