Mikołaj Strzelecki

Strzelecki Mikołaj

Mikołaj Strzelecki jest radcą prawnym od 2004 roku, świadczy usługi pro bono pomagając osobom ubogim, często wykluczonym społecznie. Pomaga również rodzinom, których nie stać na odpłatną pomoc prawną. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin rozbitych, niepełnych i dyssocjalnych. Są to sprawy o alimenty, o uregulowanie władzy rodzicielskiej, opieki, rodzin zastępczych, terapii rodzinnych, zasiłków rodzinnych itp.

Jest zaangażowany w działalność Fundacji Radców Prawnych działającej przy OIRP w Bydgoszczy. Jest członkiem Zarządu – Sekretarzem Fundacji. Pracuje w niej charytatywnie i bezinteresownie. Organizuje pracę Fundacji, uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację, takich jak pomoc środowisku ubogich, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia materialnego członków OIRP, w tym seniorów.

Rokrocznie organizuje „Akcję Świątecznej Paczki”, która przynosi pozytywne efekty i wzruszenie w sercach podopiecznych Fundacji. Wówczas zbierane są środki finansowe i organizowane paczki żywnościowe.

Jest wykładowcą prawa rodzinnego w ramach aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy. Organizuje w kancelarii nieodpłatne praktyki aplikanckie, pełni funkcję patrona aplikantów. Ponadto prowadzi nieodpłatne praktyki dla studentów wydziału prawa i administracji.