Krzysztof Strzyżewski

Krzysztof Strzyżewski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1996 r. jest radcą prawnym. Poza wykonywaniem zawodu był zaangażowany w działalność samorządową pełniąc m.in. funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego w OIRP w Olsztynie, był również Dziekanem VI kadencji OIRP w Olsztynie. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie udziela nieodpłatnego wsparcia z zakresu porad prawnych i organizuje pomoc materialną dla ofiar.

Początkowo działał jako wolontariusz na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie wykonywał tłumaczenia, udzielał porad i zajmował się organizacją zakwaterowania dla uchodźców. Niejednokrotnie poświęcał swoje życie prywatne, aby nieść wsparcie. Realizował wykłady o prawach ofiar wojny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. Zajmował się również doraźnym wsparciem – organizował zbiórki, czterokrotnie wyjechał na Ukrainę, również jako kierowca, przekazując żywność i środki medyczne dla potrzebujących.