Roman Sukhyi

Roman Sukhyi

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach wymiaru sprawiedliwości sądownictwa powszechnego i administracyjnego. W 2019 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu, a od 2021 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Już w trakcie studiów działał w kole naukowym „Sapere Aude”, gdzie zdobył doświadczenie.

Od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę podjął wiele aktywności mających na celu wsparcie uchodźców. Pro publico bono świadczył pomoc prawną w punktach stacjonarnych, wykonywał tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski. Współpracował również z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, udzielając wsparcia i pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi.