Małgorzata Szreniawska

Szreniawska Małgorzata

Dr Małgorzata Szreniawska została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie w 2013 r. Od 2016 r. aktywnie włącza się w działania na rzecz lubelskiego samorządu radców prawnych. Jako wykładowca z wieloletnim stażem prowadzi zajęcia z młodzieżą szkolną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, podczas których skupia się na przedstawieniu specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego i na jego promocji. Dr Małgorzata Szreniawska opracowała autorski program dotyczący aspektów przemocy rówieśniczej i jej konsekwencji prawnych, który pozwala przybliżyć kwestie prawne związane z przemocą wśród młodzieży, zwłaszcza w relacjach szkolnych. W ramach prowadzonych zajęć z uczniami porusza także wiele innych zagadnień prawnych, istotnych z perspektywy młodzieży, ich procesu wychowawczego, relacji interpersonalnych i wiążących się z tym niejednokrotnie problemów natury prawnej. Dr Małgorzata Szreniawska jest organizatorem wizyt w Sądzie Okręgowym w Lublinie dla uczniów szkół podstawowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie Ośrodka Dydaktyczno- Szkoleniowego OIRP Lublin, podczas których przeprowadzane są symulacje rozpraw sądowych celem przybliżenia młodym ludziom zawodu radcy prawnego. Z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”, dr Małgorzata Szreniawska organizuje i prowadzi zajęcia dla uczniów w ramach Europejskiego Dnia Prawnika ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. dr Małgorzata Szreniawska czynnie uczestniczyła w akcji organizowanej przez OIRP w Lublinie „Wspieramy się nawzajem”, podczas której działając w pełnym reżimie sanitarnym, wraz z innymi wolontariuszami dostarczała Seniorom z lubelskiej izby radców prawnych niewykonującym zawodu radcy prawnego ponad 300 paczek – niespodzianek.