Aleksandra Trusewicz

Aleksandra Trusewicz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studiów podyplomowych Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 roku prowadzi własną kancelarię w Dębnie. W ramach swojej praktyki zawodowej, raz w miesiącu, udziela nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Dębna oraz okolic, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (#GodzinaDlaDębna). Mediatorka, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze.

Prezeska zarządu Stowarzyszenia „Pactum” specjalizującego się w obsłudze punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, promowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także przeciwdziałaniu przemocy. Jest członkinią Rady Eksperckiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, aktywnie włącza się w projekty związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie Pomorza Zachodniego. Zaangażowana w działalność społeczną oraz projekty mające na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz budujących społeczeństwo obywatelskie, m.in. Tour de Konstytucja, czy też Tydzień Konstytucyjny. Inicjatorka spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami Dębna, a także autorka zmian statutowych w Statucie Gminy Dębno w przedmiocie przyznania prawa inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom.