Piotr Turowicz

Piotr Turowicz

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w roku 2002. Od kilkunastu lat czynnie wspiera inicjatywy samorządowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i warszawskim: pomaga migrantom i uchodźcom, prowadzi lekcje prawa w warszawskich liceach. Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych czy Okręgowej Izby Radców Prawnych angażuje się w akcje radców – seniorów zrzeszonych w Klubie Prawnika przy Izbie warszawskiej, a także popularyzuje zawód radcy prawnego w liceach przez prowadzenie lekcji tematycznych z zakresu prawa. Od kilkunastu lat wspiera aplikantów w ramach patronatu. Od 2015 r. staje w sądzie jako obrońca z urzędu w sprawach karnych. Jest delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego.

W swojej działalności zawodowej wspiera organizacje pozarządowe, świadczy pomoc prawną na rzecz spółek i osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, imigracyjnego, karnego i rodzinnego.