Jakub Turski

Turski Jakub

Radca prawny Jakub Turski udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach programu „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”. Prowadził zajęcia dla uczniów szkół, które poświęcone były prawu konstytucyjnemu. Działalność pro bono Jakuba Turskiego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa antydyskryminacyjnego.

W latach 2015-2017 współpracował pro bono z gdańskim Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT „Tolerado”. W ramach tej współpracy udzielał porad prawnych zarówno osobom LGBT (w tym cudzoziemcowi ubiegającemu się o azyl na terytorium RP, w związku z prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na homoseksualizm), jak i samemu Stowarzyszeniu (m.in. przygotowywał pozew z zakresu ochrony dóbr osobistych). Dzięki doświadczeniu i wiedzy przeprowadził i ugodowo zakończył dwie sprawy przekazane przez Stowarzyszenie „Tolerado”, dotyczące  mężczyzny, który utracił pracę z powodu orientacji seksualnej, oraz  kobiety, która doznała dyskryminacji i mobbingu w miejscu zatrudnienia.

Jakub Turski od 2015 r. uczestniczy w Programie „Pro bono dla równości” Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w ramach którego reprezentuje cztery osoby fizyczne (w tym prof. Małgorzatę Fuszarę – byłą Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania) oraz trzy organizacje pozarządowe (Kampanię Przeciw Homofobii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej), których dobra osobiste naruszono w związku z zaangażowaniem w edukację antydyskryminacyjną w szkołach.

Od 2020 r. bezpłatnie reprezentuje stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii w sądowym sporze dotyczącym ochrony dóbr osobistych. Jakub Turski bierze również udział w projekcie „Akademia Równości” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, który rozpocznie się jesienią 2021 r. Będzie pełnił funkcję mentora dla prawników i studentów zainteresowanych prawem antydyskryminacyjnym.

Jakub Turski jest członkiem Komisji ds. Praw Człowieka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.