Karolina Węgrzyńska-Górzyńska

Węgrzyńska-Górzyńska Karolina

Karolina Węgrzyńska-Górzyńska jest radcą prawnym, mediatorem. Od początku swojej przynależności do samorządu radców prawnych angażuje się w działalność pro bono, zarówno w ramach akcji organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, jak i w ramach indywidualnej współpracy z organizacjami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną. Jest aktywnym członkiem komisji działających przy OIRP w Gdańsku; w latach 2016-2020 Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz Komisji Współpracy z Samorządami, NGO i Praw Człowieka. Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Edukacji i Pro Bono.

Współorganizuje i angażuje się w liczne projekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz projekty edukacyjne. W latach 2017-2018 była jednym z koordynatorów objazdowej akcji „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”, podczas której udzielano nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom gmin z terenu województwa pomorskiego. Uczestniczy w licznych akcjach udzielania porad prawnych, m.in. osobom poszkodowanym przez nawałnice w 2017 r., Pikniku Seniora, czy „Tygodniu Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem”. W 2021 r. z ramienia OIRP w Gdańsku współorganizowała przygotowanie konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Zajmuje się również działaniami edukacyjnymi dla seniorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

Prowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów z zakresu prawa w ramach „Europejskiego Dnia Prawnika”, „Międzynarodowego Dnia Mediacji” oraz w ramach stałej współpracy OIRP w Gdańsku ze szkołami województwa pomorskiego. Prowadzi wykłady dla seniorów w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Gdańskiego, z dzielnicowymi klubami seniora w Gdyni, czy klubami seniora na terenie powiatu gdańskiego.

W ostatnich latach współpracowała z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Akcja Społeczna w Gdańsku, gdzie udziela porad prawnych i obywatelskich.

Była wielokrotnie wyróżniana za działalność pro bono przez Dziekana Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz uhonorowania w 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.