Małgorzata Anna Wenclik

Małgorzata Wenclik

Doktor nauk społecznych w zakresie prawa. W 1999 roku ukończyła studia prawnicze, a następnie doktoranckie i podyplomowe z zakresu mediacji sądowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Szkoły Liderów Wschodu. Współpracowała z licznymi uczelniami wyższymi. W roku 2004 obroniła doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, i od tego czasu zajmuje się edukacją prawną formalną na uczelniach takich jak Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Siedlcach i Białymstoku, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze prawa administracyjnego, nauki administracji i zarządzania publicznego. Ma też za sobą praktykę i doświadczenie urzędnicze – dzięki czemu ma szerokie spojrzenie na współczesną administrację. W latach 2018-2021 była dyrektorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Od ponad 20 lat jest aktywną działaczką III sektora. Prowadzi działalność społeczną i angażuje się w akcje społeczne na terenie całego województwa podlaskiego. Jest założycielką i członkinią Zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, które od 2023 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Jest także autorką i współautorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym dotyczących partycypacji społecznej i obywatelskiej. W 2016 roku wydała monografię „Prawne i pozaprawne uwarunkowania konsultacji społecznych”, a w marcu 2023 roku została przewodniczącą Podlaskiej Rady Kobiet przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Jest jedną z liderek Forum Kobiet Podlasia. Od początku swojej kariery zawodowej łączy pracę z działalnością społeczną i edukacją obywatelską i społeczną. Była także członkinią Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, fundatorką i wieloletnią Prezeską Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Od ponad 20 lat realizuje liczne projekty o charakterze społecznym skierowane na integrację międzypokoleniową, edukację społeczną i prawną. Zajmuje się popularyzacją nauki prawa, prowadzi warsztaty, wykłady, seminaria. Podstawowe dwa kierunki działalności pro publico bono wiążą się z działaniami na rzecz praw kobiet oraz zwiększeniem ich udziału w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym, a także na edukacji prawnej i obywatelskiej skierowanej do młodzieży. Małgorzata Anna Wenclik jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Od wybuchu wojny w Ukrainie podejmowała działania i współpracę z lokalnymi organizacjami społecznymi na rzecz integracji kobiet emigrantek w Białymstoku. Jest też jedną z koordynatorek pierwszego w Polsce programu mentoringowego dla studentek prawa „Program mentoringu kobiecego”, realizowanego od listopada 2022 roku przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 6 lat w październiku realizuje spotkania związane z profilaktyką nowotworową, w szczególności związaną z rakiem piersi. Edukację prawniczą i obywatelską Małgorzata Wenclik prowadzi od ponad 20 lat, przede wszystkim w szkołach średnich, wykorzystując metodę „street law”. Tematy poruszane na zajęciach i warsztatach dotyczą administracji, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Angażuje jako wolontariuszy również młodych ludzi – przede wszystkim studentów, którzy również prowadzą zajęcia rówieśnicze. Jest też inicjatorką klas patronackich przy Wydziale Prawa UwB – między innymi w III LO i I LO w Białymstoku. Społeczne działania wiążą się również z udziałem w projekcie tutoringu skierowanym do uczniów szkół średnich – „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. Małgorzata Anna Wenclik prowadzi indywidualne wsparcie dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich, którzy poznają zagadnienia prawa i funkcjonowania administracji publicznej. Angażuje się społecznie od przeszło 20 lat. Jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Od 2018 do 2024 roku zorganizowała 25 Śniadań z Wizytówką, w których uczestniczyło około 1700 kobiet.