Katarzyna Wicher-Kluczkowska

Katarzyna Wicher-Kluczkowska

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku rozpoczęła aplikację radcowską. Od  2003 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Koszalinie. Radca prawny pełniła wielokrotnie rolę patrona aplikantów radcowskich, prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie oraz na kierunku ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Radca prawny Katarzyna Wicher-Kluczkowska specjalizuje się w prawie pracy, w prawie oświatowym oraz szeroko rozumianym prawie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej. Jest również pracownikiem samorządowym Centrum Usług Społecznych, w którym od lat zajmuje się między innymi działem pieczy zastępczej. Od 1995 roku do chwili obecnej pełni funkcję Komendantki „Zielonego Szczepu” 10- tych Koszalińskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Przez długie lata aktywnie pełniła i pełni nadal służbę jako harcerski wychowawca. Jej liczni podopieczni i wychowankowie są do dzisiaj aktywnymi obywatelami, a część z nich także aktywnymi instruktorami ZHP. Opiekunka wielu prób instruktorskich, komendantka wielu obozów harcerskich. Niezwykle odpowiedzialna i konsekwentna, zawsze gotowa nieść bezinteresowną pomoc swoim podopiecznym i całemu środowisku harcerskiemu. Przez cztery lata była członkiem Zespołu Statutowego Związku Harcerstwa Polskiego, którego celem było przygotowanie gruntownej zmiany Statutu ZHP. Organizatorka wielu akcji lokalnych. W pierwszym okresie wojny na Ukrainie organizatorka zabaw dla dzieci z Ukrainy, organizatorka Akcji Plecak, która polegała na zbieraniu plecaków dla najmłodszych dzieci i przesłaniu ich na granicę objętą wojną oraz Akcji Wózek polegającej na zbieraniu wózków i przesłaniu ich na granicę. Radczyni prawna była również organizatorką m.in.  akcji typu „torba dla kangura” organizowanej podczas pożarów w Australii, szycia masek przez członków Szczepu i przekazywanie ich do koszalińskiego szpitala, hospicjum, ochotniczych straży pożarnych. Inicjatorka Akcji Kartka dla Seniora.