Justyna Wojdyło-Borucka

Justyna Wojdyło-Borucka

Wpisana na listę radców prawnych w 2020 roku. Już w trakcie aplikacji doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy świadcząc obsługę prawną w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie. Na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi, a także przeprowadza szkolenia dla pracowników urzędów administracji samorządowej. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Aktywnie działa w samorządzie jako członek Komisji promocji i polityki informacyjnej przy OIRP w Rzeszowie, wchodzi w skład Biura Prasowego Izby rzeszowskiej, a także w skład Zarządu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie, pełniąc funkcję Sekretarza. Będąc na I roku aplikacji wraz z grupą aplikantów radcowskich zapoczątkowała akcję charytatywną „Paka dla zwierzaka” – zbiórkę na rzecz bezdomnych psów i kotów, którą współprowadziła przez całą aplikację, i którą z powodzeniem kontynuują kolejne roczniki aplikantów radcowskich.

Pani Justyna Wojdyło-Borucka zaangażowana jest również w organizację wydarzeń środowiskowych i integracyjnych, w tym skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do seniorów. Z zaangażowaniem promuje zawód radcy prawnego i bierze udział w programach edukacyjnych, zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie. W ramach organizowanych corocznie przez OIRP w Rzeszowie „Dni Otwartych” oraz Tygodnia Mediacji, nie tylko dyżurowała w ramach nieodpłatnych porad prawnych, ale też prowadziła nieodpłatne zajęcia szkoleniowe z różnymi grupami społecznymi, w szczególności seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Udziela również nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie, biorąc udział w ramach „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Pro bono udziela porad prawnych osobom wymagającym pomocy, w trudniej sytuacji materialnej i życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom długotrwale bezdomnym, pomagając im również w przygotowaniu pism procesowych. Po wybuchu wojny na Ukrainie, w pierwszych dniach bezpośrednio pomagała uchodźcom w Przemyślu oraz na granicy w Medyce, pro bono wspierała punkty informacji prawnej, wspierała zbiórki odzieży, żywności i leków, a także wspierała transport pomocy humanitarnej Sióstr Dominikanek. Justyna Wojdyło-Borucka z ramienia Izby rzeszowskiej organizuje cykliczny konkurs plastyczny dla dzieci, prowadzi zajęcia z młodzieżą szkolną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, podczas których skupia się na przedstawieniu specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego. Nieodpłatnie prowadziła warsztaty uzupełniające dla studentów prawa w ramach Akademii Praktykanta organizowanej przez ELSA Poland. Była inicjatorką i koordynatorem oficjalnego objęcia patronatem przez OIRP w Rzeszowie rzeszowskie Domy Dziecka. Z ramienia Izby rzeszowskiej corocznie koordynuje zbiórkę WOŚP, prowadzi zbiórkę charytatywną na rzecz potrzebujących rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki.