Piotr Zieliński

Piotr Zieliński

Doktor nauk prawnych, prowadzi własną kancelarię prawną, a także jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektorem Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ochronie praw osób wykonujących zawody medyczne oraz ochronie praw pacjenta. Ponadto w zakresie Jego zainteresowań znajduje się prawo biomedyczne, bioetyka oraz szeroko rozumiana organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Piotr Zieliński jeszcze przed uzyskaniem stopnia naukowego oraz wpisem na listę radców prawnych wykonywał zadania wymagające wiedzy prawnej oraz był zaangażowany w niesienie pomocy dzieciom z rozpoznaniem chorób onkologicznych i hematologicznych, a także wykonywał zadania wymagające wiedzy prawniczej. Jako prezes Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego sporządzał i sporządza uchwały, umowy, wypełnia wszelakiego rodzaju dokumenty oraz sporządził nową wersję statutu Fundacji. Obecnie już jako radca prawny prowadzi kompleksową obsługę prawną, pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji przy czym świadczy pomoc prawną pro publico bono. W roku 2021 zorganizował pierwszą akcję charytatywną, do której włączyło się wiele gdańskich placówek oświatowych. W latach 2012-2015 prowadził  założoną przez siebie Fundację Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”, dzięki której zakupiono sprzęt medyczny dla Kliniki Pediatrii Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”, w której również pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Obecnie kontynuuje działalność pro bono na rzecz Stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć” pomagając przy interpretowaniu/sporządzaniu dokumentów, a także udzielając porad prawnych oraz konsultacji.