Edyta Zubka

Edyta Zubka

Została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Koszalinie w 2004 r. W 2017 roku zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora, jest też specjalistą ds. BHP i nauczycielem przedmiotu „Biznes i zarządzanie” w szkole średniej. Zajmuje się również prowadzeniem kursów,  szkoleń oraz konferencji dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych -jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ośrodków pomocy społecznej, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego. Prowadzi także postępowania mediacyjne ze skierowania sądów i na podstawie umów z klientami. W centrum Jej zainteresowań zawodowych są mediacje i ich wykorzystanie jako narzędzia do rozstrzygania sporów. Od początku swojej działalności wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób potrzebujących, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych, przebywających w domach pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia środowiskowych domów społecznych, osób dotkniętych przemocą, a także osób bezrobotnych. Nieodpłatnie udziela pomocy prawnej, poradnictwa prawnego oraz bierze udział w inicjatywach edukacyjnych prowadzonych przez firmy szkoleniowe.. Chętnie i bezinteresownie pomaga pracownikom potrzebującym porady prawnej, pomocy przy pisaniu pism procesowych, zatrudnionym w jednostkach i w firmach, w których prowadzi obsługę prawną. Pani Edyta Zubka wspiera akcje charytatywne, promuje działalność dobroczynną.