O konkursie

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych.

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza XIII edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, który dorocznie jest organizowany przez samorząd radcowski i cieszy się wielką popularnością w środowisku. Od tego roku zmianie ulega jednak formuła Konkursu, który organizowany będzie w dwóch etapach, a nie jak dotychczas w jednym.  

Idea

Konkurs został stworzony w celu realizacji idei nagradzania tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc została dostrzeżona przez innych. Przyznawane wyróżnienia są najszlachetniejszą formą podziękowania i wdzięczności, jaką mogą otrzymać Laureaci Konkursu.

Dla kogo?

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżnili się bezinteresowną działalnością na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych lub grup osób dotkniętych klęskami.

Zgłoszenia

Kandydata do konkursu można zgłosić do okręgowej izby radców prawnych, której jest członkiem. Zgłaszać swoich kandydatów mogą osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej, czyli beneficjenci, ale również inni radcy prawni, aplikanci radcowscy, środowisko prawnicze, organizacje czy społeczności lokalne.  Rady okręgowych izb radców prawnych spośród zgłoszonych kandydatur wybieraj maksymalnie trzy i zgłaszają je do kolejnego etapu konkursu.

Przebieg konkursu

W pierwszym etapie radcy prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w Regulaminie Konkursu mogą zgłaszać do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów danej Izby.

Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wybierze maksymalnie 3 kandydatów i przedstawi ich Kapitule Konkursu. Termin zgłaszania kandydatów przez Okręgowe Izby Radców Prawnych upływa 7 czerwca 2021 r.

W drugim etapie laureaci Konkursu zostaną wybrani przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych:  Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska. Laureaci Konkursu otrzymają tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe, w którym głosować na danego kandydata, zgłoszonego przez izby okręgowe, może każdy. Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej KIRP, a kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów od internautów również zostanie nagrodzony.

Zachęcamy do udziału w Konkursie i zgłaszania do Okręgowych Izb Radców Prawnych kandydatów, który wykazali się aktywnością w działalności po bono. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do pobrania formularza zgłoszenia, które dołączone są poniżej.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 6 lipca 2021 r.  Formuła uroczystości wręczenia nagród zostanie dostosowana do sytuacji epidemicznej. Na wszelkie pytania dotyczące konkursu odpowiada Organizator pod adresem:  kirp@kirp.pl.

Harmonogram

Kluczowe daty dotyczące konkursu.

Start naboru do XIII edycji Konkursu

4 maja, 2021

Zgłoszenia do OIRP

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów przez Okręgowe Izby Radców Prawnych

14 czerwca, 2021

Ogłoszenie nominowanych.
Start głosowania internetowego

18 czerwca, 2021

Zakończenie głosowania internetowego

1 lipca, 2021

Rozstrzygnięcie Konkursu
Uroczysta Gala wręczenia nagród

6 lipca, 2021

Kapituła

W skład Kapituły Honorowej Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wchodzą przedstawiciele samorządu radcowskiego, działający w administracji publicznej, ludzie nauki, autorytety społeczne i osobowości życia publicznego. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Włodzimierz Chróścik

Prezes KIRP Włodzimierz Chróścik

Włodzimierz Chróścik

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji, wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. Dziekan Rady Izby warszawskiej w IX i X kadencji (2013-2020), a także wiceprezes KRRP w kadencji VIII i IX (2010-2016). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie wiceprezes, a w latach 2016-2021 prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW. Radca prawny od 2005 r., prowadzi kancelarię radców prawnych i zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego oraz zasad etyki radcowskiej.

Członek kapituły Konkursu
Maciej Bobrowicz

Maciej Bobrowicz

Radca prawny z blisko 40-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007 – 2013 (VII – VIII kadencja) oraz 2016 – 2020 (X kadencja). Od ponad 15 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych. Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty z tego zakresu. Autor książek i publikacji z tego zakresu.

Członek kapituły Konkursu
Weronika Filiks

Weronika Filiks

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009), który ukończyła z wyróżnieniem. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Zawód radcy prawnego wykonuje od 7 lat specjalizując się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, a także szeroko pojętego obrotu nieruchomościami, zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego. Jest członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od 2016 roku członek Rady OIRP w Kielcach, członek Krajowej Rady Radców Prawnych oraz redakcji dwumiesięcznika „Radca prawny”.  Zaangażowana w działalność samorządową i publiczną.

Członek kapituły Konkursu
Alicja Juszczyk

Alicja Juszczyk

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, finansach publicznych i prawie podatkowym. Pracuje w  organach administracji publicznej i spółkach komunalnych.

Od 2004 roku jest członkiem Rady OIRP w Krakowie pełniącym funkcję Skarbnika i Wicedziekana w latach 2007 – 2020. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Członek kapituły Konkursu
Gabriela Krajczewska

Gabriela Krajczewska

Radca prawny, sędzia. Studia prawnicze ukończyła na UMK w Toruniu. Po aplikacji sądowej, zdała egzamin radcowski uzyskując wpis na listę radców prawnych w 1976 r.  Od 1991 r. pracuje na rzecz samorządu radców prawnych w Bydgoszczy pełniąc funkcje: Sekretarza Rady (1991 – 1995; 2013 – 2016; 2016 – 2020) Wicedziekana Rady (1999 – 2003; 2003 – 2007; 2007 – 2010; 2010 – 2013). Obecnie jest członkiem Prezydium Rady OIRP, a od 2016 r. także członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych. Zasiada w Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach radcowskich i w postępowaniu przy naborze na aplikację radcowską. Od wielu lat prowadzi zajęcia na aplikacji radcowskiej oraz uczestniczy w komisjach przeprowadzających kolokwia roczne aplikantów radcowskich.

Członek kapituły Konkursu
Jan Łoziński

Jan Łoziński

Radca prawny, sędzia. W 1972 r. ukończył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, w  1975 r. zdał egzamin radcowski uzupełniający w Okręgowej Komisji Arbitrażowej we Wrocławiu. W organach samorządu działa od jego powstania. Dwukrotny Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu w latach 2001 –2007. W latach 2007 – 2013 przez dwie kadencje Wiceprezes KRRP. Nieprzerwanie od 1995 r. członek Krajowej Rady Radców Prawnych. W obecnej kadencji, jak i w ubiegłej, członek Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu. Za działalność samorządową odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członek kapituły Konkursu
Teresa Żurowska

Teresa Żurowska

Radca prawny.  Od 1982 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i dorosłych, którzy potrzebują pomocy przede wszystkim w zakresie leczenia i rehabilitacji.  Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji „Pokoloruj Świat” w Koszalinie, członkiem Zarządu Fundacji KRRP „Subsidio Venire” oraz Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.  Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Koszalinie.

Członek kapituły Konkursu