VIII edycja Konkursu

Podczas tegorocznej VIII już edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wręczył symboliczne kryształowe serca 17 radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

2015

VIII edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Statuetki przyznawane są za bezinteresowną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Łącznie, w VIII edycjach konkursu, wyróżnionych zostało 129 radców prawnych i aplikantów (83 kobiety i 46 mężczyzn). Do 9 izb wyróżnionych dotychczas za działalność pro publico bono dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu. Oprócz laureatów, dziekanów okręgowych izb oraz członków Krajowej Rady Radców Prawnych w uroczystości udział wzięli byli prezesi KRRP: r.pr. Zenon Klatka i r.pr. Maciej Bobrowicz, posłowie na Sejm: r.pr. Arkadiusz Myrcha i r.pr. Mirosław Pampuch, r.pr. dr Marcin Mazur – w zastępstwie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Maciej Bardan – I Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska, przedstawiciel partnera biznesowego. Pozostałymi partnerami gali byli: Polski Koncern Naftowy ORLEN, Towarzystwo Ubezpieczeń AVIVA, Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk oraz Polkomtel. Patronem medialnym gali Kryształowego Serca Radcy Prawnego był Dziennik Rzeczpospolita.

Zasadą konkursu Kryształowego Serca Radcy Prawnego jest wskazywanie przez Okręgowe Izby Radców Prawnych laureatów, których nominuje Prezydium Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Gdańsku została r.pr. Elżbieta Montwiłł-Kołodziejczyk, która mimo niedogodności wynikających z niepełnosprawności służy bezinteresowną pomocą prawną potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej. Pani mecenas od ośmiu lat udziela pomocy pranej pro bono w Elbląskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej.

Radca prawny Sebastian Uchnast to laureat izby katowickiej. Od 2011 roku współpracuje z rzymskokatolicką Parafią Ducha Świętego w Siemianowicach Śląskich Bytkowie. Pełni dyżury, podczas których wiele osób korzysta z jego nieodpłatnych porad prawnych.

Izba kielecka nominowała radcę prawnego Halinę Łukasiewicz. Pani mecenas udzielała porad prawnych pro bono m.in. współpracując z Oddziałem Zrzeszenia Prawników Polskich dla ludności Sandomierza i okolic, uczestniczyła we wszystkich akcjach Niebieski Parasol oraz prowadzi nieodpłatne poradnictwo w Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Koszalinie została radca prawny Teresa Żurowska, która wraz ze stworzoną przez siebie Fundacją „Pokoloruj Świat” zbiera środki na pomoc dla podopiecznych, w tym na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób ciężko chorych.

Radca prawny Kazimierz Skoczeń to laureat OIRP w Krakowie. Od ponad 22 lat systematycznie udziela bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” w Oddziale Terenowym w Nowym Sączu, którego był także współzałożycielem. Mecenas Skoczeń bierze aktywny udział w akcji Niebieski Parasol oraz Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Najmłodszą laureatką była aplikantka radcowska z izby lubelskiej Pani Elżbieta Żochowska. Mimo młodego wieku od trzech lat regularnie udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana Kofoeda w Siedlcach.

Radca prawny Katarzyna Mróz to laureatka okręgowej izby radców prawnych w Łodzi. Pani mecenas uczestniczyła we wdrażaniu pilotażowego programu praktycznej nauki prawa w szkołach średnich, uczestniczyła także we wszystkich akcjach pro publico bono w izbie łódzkiej.

Laureat izby olsztyńskiej, mecenas Lech Ciarkowski, przeprowadził wiele spotkań – pogadanek z młodzieżą i dziećmi w siedmiu szkołach w ramach programu praktycznej nauki prawa w szkołach, udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej w tworzeniu organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenia „Sokołówek” i Stowarzyszenia przy Szkole Muzycznej w Ciechanowie.

Radca prawny Żaneta Pacud to laureatka okręgowej izby radców prawnych w Opolu. Mecenas Pacud jest współzałożycielem i prezesem Fundacji Innowacji Gospodarczych i Społecznych. Z jej inicjatywy została założona Fundacja Św. Józefa Opiekuna – Rodzinny Dom Dziecka „Druchowie” w Koszęcinie. W ramach tej działalności Pani Mecenas nieodpłatnie reprezentuje dzieci przed sądami w sprawach o zadłużenia odziedziczone po biologicznych rodzicach.

Radca prawny Urszula Budzińska, laureatka izby poznańskiej, bierze udział w aktywizacji radców seniorów poznańskiej izby oraz uczestniczy w ich integracji ze środowiskiem czynnych zawodowo radców prawnych i aplikantów radcowskich. Jako aktywny senior, udziela od wielu lat bezpłatnych porad prawnych organizowanych przez izbę na rzecz mieszkańców Poznania.

Laureatem okręgowej izby radców prawnych w Rzeszowie został radca prawny Jacek Rudnicki, który wyróżnił się w organizacji i realizacji opracowanych przez izbę rzeszowską programów edukacji prawnej pro bono w szkołach.

Pani Magdalena Konkolewska, radca prawny izby szczecińskiej, udziela pomocy materialnej i nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie.

Laureat izby toruńskiej, radca prawny Jacek Cudny, zajmuje się problematyką ochrony praw dzieci. Wspiera organizacje pracujące z dziećmi m.in. świetlicę „Oratorium” we Włocławku, Stowarzyszenie „Kolorowe Sale dla Chorych Dzieci” we Włocławku, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch” we Włocławku oraz Stowarzyszenie „Euro-Dziecko” w Tarnobrzegu.

Laureatka izby w Wałbrzychu, radca prawny Ewa Szwengler, od ponad 5 lat współpracuje z Fundacją “Kobiety zmieniają świat”, w ramach której udziela bezpłatnej pomocy prawnej. Uczestniczy także w wielu lokalnych akcjach bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej organizowanych przez lokalne społeczności.

Laureatką okręgowej izby radców prawnych w Warszawie została radca prawny Teresa Zwięglinska, która od początku działalności Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono przy OIRP w Warszawie udziela pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rada prawny Beata Janikowska to laureatka okręgowej izby radców prawnych we Wrocławiu. Mecenas Janikowska udziela darmowych porad prawnych, prowadzi nieodpłatnie sprawy sądowe dla szczególnie potrzebujących oraz wspiera pomocą prawną m.in. Fundację Boromeuszek „EVANGELIUM VITAE” we Wrocławiu. We współpracy z mecenas Zuzanną Nowosad-Bąba założyła Fundację Pomocy Prawnej „MISJA LEX”, której celem jest działalność na rzecz dobra publicznego.

Laureatką OIRP w Zielonej Górze została radca prawny Marta Paczkowska-Przypis. Pani mecenas udziela nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym m.in. w ramach Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gorzowie Wielkopolskim, bierze czynny udział w akcji Niebieski Parasol oraz Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Nagrodę pro bono samorząd radcowski przyznał także okręgowej izbie radców w Toruniu. W trakcie obu zeszłorocznych edycji ogólnopolskiej akcji „Niebieski Parasol” wzrosła ilość lokalizacji w stosunku do lat ubiegłych, w których świadczona była bezpłatna pomoc prawna. W ramach inicjatywy lokalnej 20 toruńskich radców prawnych i aplikantów udziela w sposób cykliczny pomocy prawnej w pięciu parafiach na obszarze miasta. Toruńscy radcy i aplikanci aktywnie włączyli się także na zasadzie pro publico bono w akcję Tydzień dla Rodziny. W ramach współpracy z jedną z lokalnych fundacji, OIRP w Toruniu zrealizowała projekt „Inkubator pozytywnych relacji – mediacje szkolne” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. OIRP w Toruniu zainicjowała także szereg innowacyjnych działań zmierzających do promowania profesji poprzez edukację prawną młodzieży, dzieci, rodziców i nauczycieli. Zrealizowano program pilotażowy edukacji prawnej w szkołach średnich w Toruniu i regionie. Do akcji przyłączyło się blisko 70 radców prawnych działających na zasadzie pro bono. Symboliczną statuetkę izbie pro publico bono wręczył także Maciej Bardan, pierwszy wiceprezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Podczas tegorocznej gali wręczone zostały honorowe wyróżnienia, które Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych przyznało mecenasowi Fridonowi Sikhuashvili oraz mecenas Klarze Shukvani – prawnikom z Gruzji za szczególne zaangażowanie w działalność pro bono.

Pan Fridon Sikhuashvili od wielu lat świadczy bezpłatną pomoc prawną wszystkim potrzebującym. Reprezentował prawników prześladowanych przez władze lub będących ofiarami przemocy. Pani Klara Shukvani świadczy pomoc prawną pro bono na rzecz osób najuboższych, często pochodzących ze środowisk wykluczonych społecznie i będących w trudnej sytuacji życiowej.

W swoich przemówieniach zwrócili uwagę obecnych na sali gości na trudną sytuację prawników gruzińskich, których za obronę praw człowieka spotykają sankcje. Zarówno mecenas Shukvani, jak i mecenas Sikhuashvili byli ofiarami prześladowań władz gruzińskich.

Laureaci

Wyróżnienia „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” otrzymali:

OIRP w Gdańsku – Elżbieta Montwiłł-Kołodziejczyk

Radca prawny Elżbieta Montwiłł-Kołodziejczyk wykonuje zawód od 1980 r. Od 8 lat udziela
pro bono pomocy prawnej w Elbląskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej.
Pomimo niedogodności wynikających z niepełnosprawności, służy bezinteresowną pomocą
prawną potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej. Jest osobą wrażliwą na niezaradność i
krzywdę osób ubogich, uzależnionych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nigdy nie
odmawia nieodpłatnego, a zarazem bardzo wnikliwego zajęcia się każdym przypadkiem.

OIRP w Katowicach – Sebastian Uchnast

Pan Sebastian Uchnast został wpisany na listę radców prawnych w 2005 r. Od 2011 roku
stale współpracuje z Rzymskokatolicką Parafią Św. Ducha w Siemianowicach Śląskich –
Bytkowie. Jest osobą zaangażowaną w niesienie bezinteresownej pomocy mieszkańcom,
którzy z uwagi na trudności finansowe nie są w stanie skorzystać z odpłatnej pomocy. Pełni
dyżury, podczas których wiele osób korzysta z jego porad prawnych.

OIRP w Kielcach – Halina Łukasiewicz

Radca prawny Halina Łukasiewicz rozpoczęła wykonywanie zawodu w 1978 r. Obecnie jest
na emeryturze. Mecenas Łukasiewicz współpracowała z Oddziałem Zrzeszenia Prawników
Polskich, udzielając bezpłatnych porad i pomocy prawnej dla ludności Sandomierza i okolic.
W związku z zatrudnieniem w organach administracji państwowej i rządowej w latach 1975-
1997 bezinteresownie udzielała porad i pomocy prawnej oraz wyjaśnień dla osób
zwracających się o pomoc prawną do urzędów.
W 1984r. odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1988r. medalem „Zasłużony dla
Miasta Sandomierza”, w 2012r. medalem pamiątkowym „30-lecia samorządu zawodowego
radców prawnych”. W czasie powodzi, która dotknęła Sandomierz w 2010r., organizowała
pomoc materialną i udzielała pomocy prawnej dla poszkodowanych.
Uczestniczyła we wszystkich akcjach „Niebieski Parasol” oraz innych niosących pomoc w
ramach działalności OIRP.

Od chwili powstania Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii Nawrócenia Św.
Pawła w Sandomierzu prowadzi nieodpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców
Sandomierza i okolic.

OIRP w Koszalinie – Teresa Żurowska

Radca prawny Teresa Żurowska znana jest z działalności społecznej i charytatywnej, a także
z szeroko pojętej działalności kulturalnej i sportowej. Mecenas Żurowska od czasu
rozpoczęcia pracy zawodowej pracuje na rzecz osób potrzebujących. Od 1982 roku była
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Była założycielką Kiwanis
International Klub Koszalin – stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci. W 2013 r.
reaktywowała działania fundacji, której nadano nazwę Fundacja ,,Pokoloruj Świat”. Od tego
czasu Fundacja przeprowadziła szereg działań, w tym charytatywnych spektakli i widowisk,
zdobywając środki w kwocie 300 000 zł na pomoc dla swoich podopiecznych, w tym na
pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób ciężko chorych. Fundacja „Pokoloruj świat,, wystawiła
w 2014 i 2015 r. charytatywne widowiska muzyczne, których dochód przeznaczony był na
pomoc pacjentom Hospicjum. W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego udziela
nieodpłatnej pomocy prawnej.

OIRP w Krakowie – Kazimierz Skoczeń

Radca prawny Kazimierz Skoczeń został wpisany na listę radców prawnych w 1992 roku.
Mecenas Skoczeń od ponad 22 lat systematycznie udziela bezpłatnej pomocy prawnej w
ramach Stowarzyszenia Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka” w Oddziale
Terenowym w Nowym Sączu, którego był także współzałożycielem. W latach
dziewięćdziesiątych był inicjatorem powstania poradni prawnej dla osób ubogich. Radca
prawny Kazimierz Skoczeń był również inicjatorem i organizatorem „sesji wyjazdowych”
specjalistów Stowarzyszenia, którzy udzielali pomocy prawnej na Sądecczyźnie.
Mecenas Skoczeń rokrocznie bierze aktywny udział w „Niebieskim Parasolu” oraz „Tygodniu
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w ramach których udzielał bezpłatnej
pomocy prawnej osobom potrzebującym. Od 2013 roku systematycznie uczestniczył także
w realizacji kolejnych edycji programu edukacji prawnej pro bono w szkołach
ponadgimnazjalnych. Jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Piwnicznej Zdroju oraz Łososinie.

OIRP w Lublinie – Elżbieta Żochowska

Pani Elżbieta Żochowska jest aplikantką radcowską. Od 2012 roku współpracuje ze
Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. Hansa Christiana
Kofoeda w Siedlcach, którego głównym celem jest realizacja nowoczesnych form pomocy
socjalnej i aktywizacji osób mających problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz działania edukacyjne, prewencyjne i pomocowe wg duńskiego programu „Pomocy ku Samopomocy”. Bezpłatne poradnictwo polega na udzieleniu ustnej porady prawnej, a także na podaniu wskazówek koniecznych do samodzielnego sporządzenia pisma procesowego przez petenta. Jednak niejednokrotnie potrzebujący otrzymują pomoc polegającą na sporządzeniu profesjonalnego pisma procesowego. Pani Elżbieta Żochowska poświęca na ich napisanie swój prywatny czas, często udzielając porad do późnych godzin wieczornych, przyjmując osoby, które nie były zapisane na dany dzień. Zakres udzielanych przez nią bezpłatnych porad często też wykracza poza zakres pomocy prawnej wynikający z regulaminu Stowarzyszenia.

OIRP w Łodzi – Katarzyna Mróz

Radca prawny Katarzyna Mróz wykonuje zawód od 2001r.
Mecenas Mróz uczestniczyła we wdrażaniu pilotażowego programu praktycznej nauki
prawa w szkołach średnich w latach 2010-2011. W 2011r. Wyróżniona dyplomem uznania
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza i dyplomem uznania Ministra
Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.
W kolejnych latach również prowadziła lekcje w ramach praktycznej nauki prawa w szkołach
średnich.
Pani mecenas uczestniczy we wszystkich akcjach pro publico bono w izbie, udzielając
bezpłatnych porad prawnych począwszy od pierwszej edycji akcji Niebieski Parasol, Tydzień
Pomocy Ofiarom Przestępstw, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, a
także uczestnicząc w akcjach pro publico bono organizowanych w Łodzi z okazji Dnia Radcy
Prawnego.
Pani mecenas odznaczona została Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców
Prawnych„ w 2006r. oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych„ w
2014r.

OIRP w Olsztynie – Lech Ciarkowski

Radca prawny Lech Ciarkowski wykonuje zawód od maja 2001 roku. Mec. Ciarkowski w
2015 roku przeprowadził szereg spotkań – pogadanek z młodzieżą i dziećmi w 7 szkołach w
ramach programu praktycznej nauki prawa w szkołach.
W dniu 12 grudnia 2015 r. z okazji Europejskiego Dnia Prawnika i Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka wygłosił okolicznościowy referat dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i
Zarządzania w Ciechanowie.
Mec. Ciarkowski podejmował szereg przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym,
zapewniających szeroki udział społeczności w akcji „NIEBIESKI PARASOL”, w której brał też
czynny udział udzielając porad prawnych.
Udzielał nieodpłatnych porad w Ośrodku Doradztwa Prawnego przy Wyższej Szkole Biznesu
i Zarządzania w Ciechanowie.
Udzielał nieodpłatnej pomocy w tworzeniu organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń i
fundacji, m.in.: Stowarzyszenia „Sokołówek” i Stowarzyszenia przy Szkole Muzycznej w
Ciechanowie. Podejmował również przygotowania do utworzenia Stowarzyszenia pn.
„Towarzystwo Polsko-Estońskie”.

OIRP w Opolu – Żaneta Pacud

Radca prawny Żaneta Pacud, wpisana na listę izby opolskiej od kwietnia 2013 r.
Pani Pacud jest współzałożycielem oraz prezesem Fundacji Innowacji Gospodarczych i
Społecznych. Zarządza Fundacją, nie pobierając z tytułu pełnienia funkcji żadnego
wynagrodzenia. Udziela wsparcia organizacjom pozarządowym. Mecenas Pacud
współpracuje także z Fundacją Św. Barnaby z Częstochowy. Jako wolontariusz Fundacji
sporządzała wniosek projektu „Streetworking-nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi”.
Pani Mecenas jest współautorem inicjatywy udzielania porad prawnych dla podopiecznych
Fundacji. Brała też udział w pracach związanych z opracowaniem statutu „Fundacji Św.
Norberta” we współpracy z Klasztorem Sióstr Norbertanek. Do dnia dzisiejszego pomaga w
kwestiach organizacyjnych i prawnych w ww. Fundacji i Klasztorze.
Z inicjatywy Pani Pacud została również założona Fundacja Św. Józefa Opiekuna-Rodzinny
Dom Dziecka „Druchowie” w Koszęcinie. W ramach tej działalności Pani Mecenas
nieodpłatnie reprezentuje dzieci przed sądami w sprawach o zadłużenia odziedziczone po
biologicznych rodzicach. Podejmowała się trudnych spraw jako mediator i negocjator.

OIRP w Poznaniu – Urszula Budzińska

Radca prawny Urszula Budzińska jako członek Zespołu do Spraw Seniorów Okręgowej Izby
radców Prawnych w Poznaniu czynnie bierze udział w aktywizacji radców – Seniorów
Poznańskiej Izby oraz uczestniczy w ich integracji ze środowiskiem czynnych zawodowo
radców prawnych i aplikantów radcowskich.
Jako aktywny senior, udziela od wielu lat bezpłatnych porad prawnych organizowanych
przez izbę na rzecz mieszkańców Poznania. Mecenas Budzińska realizuje swoją misję
pomocy prawnej w ramach bezpłatnych porad, kierując ją w szczególności do osób
starszych.
Mecenas Urszuli Budzińskiej jest zaangażowana w szerzenie wiedzy o prawie wśród
adresatów wywodzących się z grupy senioralnej. Uczestniczyła między innymi w programie
telewizyjnym „Przyjazny Paragraf” udzielając licznych wyjaśnień, których celem było
szerzenie wiedzy o środkach ochrony prawnej przed szerzącymi się oszustwami wobec osób
starszych. Mecenas Budzińska aktywnie uczestniczy w innych przedsięwzięciach mających
na celu wspieranie i aktywizowanie osób starszych.

OIRP w Rzeszowie – Jacek Rudnicki

Radca prawny Jacek Rudnicki dał się poznać jako osoba bardzo uczynna podczas akcji
„Prawo w szkołach”. Wyróżniał się w organizacji i realizacji opracowanych przez Izbę
programów edukacji prawnej pro bono w szkołach. Do tej pory przeprowadził ponad 40
godzin lekcji, a w najbliższym czasie są zadeklarowane i wstępnie umówione kolejne.
W sposób szczególny wykazał się wrażliwością, otwartością i serdecznością, dzięki którym to
cechom wychodził naprzeciw potrzebom innych.
Udział r. pr. Jacka Rudnickiego w programie edukacji prawnej pro bono przyczynił się do
budowania i promocji pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego i samorządu radców
prawnych wśród młodzieży.

OIRP w Szczecinie – Magdalena Konkolewska

Pani Magdalena Konkolewska jest radcą prawnym od 2004r. Laureatka szczególną uwagę
przykłada do udzielania pomocy osobom starszym.
Bezinteresowne wsparcie nie ogranicza się do organizowania i udzielania pomocy
materialnej, ale obejmuje także udzielanie w szerokim zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej osobom, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej. Pani Mecenas udziela porad prawnych i konsultacji prawnych pro
bono w prowadzonym przez Stowarzyszenie Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Centrum
Wspierania Rodziny w Szczecinie. Współpracuje również z Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim oraz innymi
jednostkami pokrewnymi. Oferuje swoją pomoc w ramach programów pomocowych Unii
Europejskiej, a po ich zakończeniu bez dofinansowania – pro bono. Współdziała w powyższy
sposób między innymi z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Chorych na SM.

OIRP w Toruniu – Jacek Cudny

Radca prawny Jacek Cudny jeszcze podczas studiów interesował się problematyką ochrony
praw dzieci. Na początku lat 90-tych, aktywnie uczestniczył w organizacji i funkcjonowaniu
Świetlicy Środowiskowej PARASOL, opiekującej się włocławskimi dziećmi ulicy. Po uzyskaniu
wpisu na listę radców prawnych, wspierał swą wiedzą prawniczą organizacje i instytucje
pracujące z dziećmi, takie jak: Świetlica ORATORIUM we Włocławku, Stowarzyszenie
KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI we Włocławku, Placówka OpiekuńczoWychowawcza MALUCH we Włocławku, Stowarzyszenie EURO-DZIECKO w Tarnobrzegu.
W grudniu 2010 roku, wspólnie z Fundacją DR CLOWN, zainicjował akcję KSIĄŻKI ZA JEDEN
UŚMIECH. Jej celem było obdarowanie książkami podopiecznych Fundacji, czyli dzieci
przebywających na oddziałach szpitalnych, w szkołach specjalnych i placówkach opiekuńczowychowawczych. W 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem DAJ SZANSĘ oraz
kilkudziesięcioma partnerami z całej Polski zorganizował Olimpiadę Dziecięcej Wyobraźni
CUDNOLANDIA 2015.

OIRP w Wałbrzychu – Ewa Szwengler

Radca prawny Ewa Szwengler od ponad 5 lat współpracuje z Fundacją „Kobiety zmieniają
świat”. Fundacja ta powstała jesienią 2010 r., a jej celem jest integracja różnych środowisk
społecznych, skupiających aktywne kobiety, wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych
a także pomoc kobietom, które w wyniku różnych okoliczności zawodowo-społecznorodzinnych chcą wziąć odpowiedzialność za własne życie i poszukują różnych form
aktywności – w tym też otwierają działalność gospodarczą.
Mec. Ewa Szwengler od 5 lat udziela pomocy prawnej na zasadach wolontariatu w ramach
comiesięcznych spotkań Klubu Fundacji, uczestniczy także w wielu lokalnych akcjach
bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej organizowanych przez lokalne społeczności.
Ponadto od 1990 r współpracuje z małymi i średnimi rodzinnymi przedsiębiorstwami i
rodzinnymi firmami na zasadzie wolontariatu – udzielając im i członkom ich rodzin porad
prawnych i pomocy prawnej. Od wielu lat pomaga również charytatywnie wielu domom
dziecka i fundacjom na rzecz dzieci.

OIRP w Warszawie – Teresa Zwięglińska

Radca prawny Teresa Zwięglińska od początku działalności Centrum Pomocy Prawnej Pro
Bono przy OIRP w Warszawie udziela pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, których nie stać na pokrycie kosztów odpłatnej porady prawnej.
Zawsze wyrażała duże zainteresowanie i szczególną wrażliwość na problemy osób
potrzebujących. Pomoc prawna świadczona przez mec. Teresę Zwięglińską obejmuje:
sprawy lokalowe, własności i zwrotu nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, prawa
spadkowego. Pani mecenas udziela także pomocy w opracowywaniu pism dotyczących
kwestii prawnych. Ponadto wskazuje podmioty lub organizacje do załatwiania danej sprawy,
w tym podmiotu właściwego do załatwiania danej sprawy w drodze mediacji lub
polubownego rozstrzygnięcia.
Radca prawny Teresa Zwięglińska udziela porad prawnych regularnie co dwa tygodnie,
przyjmując cztery osoby na dyżurze, również w miesiącach wakacyjnych. Łącznie w
omawianym okresie Pani mecenas była obecna na 73 dyżurach i udzieliła pomocy prawnej
ponad 292 osobom.

OIRP we Wrocławiu – Beata Janikowska

Radca Prawny Beata Janikowska w 2014 r. aktywnie uczestniczyła w akcji „NIEBIESKI
PARASOL”. Mecenas Janikowska działa czynnie „pro publico bono”, udzielając darmowych
porad prawnych, prowadząc nieodpłatnie sprawy sądowe dla szczególnie potrzebujących,
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób wykluczonych społecznie. Wspiera
pomocą prawną nie tylko osoby fizyczne, ale i prawne; organizacje społeczne, instytucje
świeckie, m.in. szkoły i instytucje kościelne, np. Fundację Boromeuszek „EVANGELIUM
VITAE” we Wrocławiu, podejmującej wiele cennych inicjatyw takich jak „Wrocławskie Okno
Życia” i „Bank Niemowlaka”.
We współpracy z mec. Zuzanną Nowosad-Bąba założyła Fundację Pomocy Prawnej „MISJA
LEX”. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego

OIRP w Zielonej Górze – Marta Paczkowska-Przypis

Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis od kilku lat udziela nieodpłatnej pomocy prawnej
osobom potrzebującym. Początkowo świadczyła pomoc w ramach wolontariatu na rzecz
Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gorzowie Wlkp., następnie brała udział w projektach
realizowanych przez tę instytucję.
Za swoją działalność pro bono (jeszcze będąc aplikantem radcowskim) otrzymała nominację
w Konkursie „Prawnik Pro Bono 2010”. Organizatorem konkursu jest Fundacja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a patronem medialnym – „Rzeczpospolita”.
Pani Marta Paczkowska-Przypis angażuje się w akcje charytatywne na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. Od kilku lat bierze czynny udział w Akcjach „Niebieski Parasol”, jak tez
organizuje w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii pomoc prawną pro bono dla ludzi,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Mecenas Paczkowska-Przypis brała udział w Akcji „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” (2015 r.). Zwraca ona także uwagę na trudną sytuację
rodzin, oferując im swoją pomoc.