X edycja Konkursu

Za nami wyjątkowa, bo jubileuszowa edycja konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Już po raz dziesiąty radcowie prawni wybrali ze swojego grona i nagrodzili tych, którzy z pasją, pro bono pomagają potrzebującym i w tej pomocy się wyróżniają.

2017

X edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

W dziewięciu dotychczasowych edycjach za szczególne dokonania w świadczeniu charytatywnie pomocy prawnej wyróżniono już 145 radców prawnych i aplikantów (93 kobiety i 52 mężczyzn), doceniono także 9 okręgowych izb radców prawnych wyróżniających się w działaniach pro publico bono.

16 marca br. do  zacnego grona laureatów dołączyło kolejnych 17 radców prawnych oraz jedna aplikantka radcowska. Nagrody wręczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Oprócz laureatów, członków Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekanów rad okręgowych izb udział w gali wzięli: Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich sędzia Hanna Machińska oraz prezes KRRP w latach 1995-2004 pan Andrzej Kalwas. Słowa uznania za zaangażowanie w działalność pro bono do naszych laureatów oraz obecnych gości skierowali również: Jerzy Owsiak – Założyciel i Prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także ks. Jacek Stryczek – twórca „Szlachetnej Paczki”. Wieczór swoim występem uświetniła Anna Ozner  – wokalistka, uczestniczka „The Voice of Poland”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
– świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
– prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
– udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
– prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Laureaci

Wyróżnienia „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” otrzymali:

OIRP w Białymstoku – Karol Pilecki

Zaangażowany w udział w międzynarodowym projekcie Stowarzyszenia Klubu Młodych Biznesmenów polegającym na stałej współpracy ze szpitalem w Tanzanii.

OIRP w Gdańsku – Izabela Duczyńska

Zaangażowana w wolontariat na rzecz gdańskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet.

OIRP w Katowicach – Andrzej Sikora

Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia „Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck” w Krakowie, Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Bielsku-Białej”, Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć”.

OIRP w Kielcach – Ignacy Grum

Zaangażowany we wszystkie samorządowe inicjatywy pro bono oraz lokalne akcje charytatywne.

OIRP w Koszalinie – Danuta Wawrowska

Zaangażowana w działalność na rzecz praw człowieka, pełnomocniczka największego ruchu kobiecego w Polsce – Kongresu Kobiet.

OIRP w Krakowie – Anna Karaś

Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, a także Fundacji Teatru STU.

OIRP w Lublinie – Piotr Skubiszewski

Zaangażowany w działalność fundacji niosącej pomoc rehabilitacyjną i lekarską oraz działającą na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

OIRP w Łodzi – Hubert Szymański

Zaangażowany w działalność lokalnych organizacji pozarządowych i kościelnych.

OIRP w Olsztynie – Robert Pożarski

Zaangażowany w działalność poszerzającą wiedzę w zakresie edukacji prawniczej wśród uczniów, a tak w pomoc potrzebującym radcom prawnym.

OIRP w Opolu – Marcin Halkiewicz

Zaangażowany w edukację prawną dzieci i młodzieży.

OIRP w Poznaniu – Kamila Jakubowska-Banaszak

Założycielka stowarzyszenia „100 kobiet pomaga”, która wspiera osoby chore i cierpiące, ofiary przemocy, a także fundacje rodzin adopcyjnych.

OIRP w Rzeszowie – Anna Nowak

Aktywnie uczestnicząca w realizacji programów edukacji prawnej i pro bono.

OIRP w Szczecinie – Maria Krekora

Zaangażowana w działalność seniorów oraz wolontariat na rzecz lokalnych organizacji kościelnych.

OIRP w Toruniu – Przemysław Kosiński

Zaangażowany w pomoc prawną potrzebującym w lokalnych organizacjach kościelnych.

OIRP w Wałbrzychu – Kamila Bajerska

Aplikantka radcowska zaangażowana we współpracę ze Stowarzyszeniem Obrona Praw Człowieka i Obywatela a także działalność pro publico bono.

OIRP w Warszawie – Katarzyna Łukasiewicz

Bierze udział we wszystkich samorządowych inicjatywach pro bono, ambasador profesjonalnego wizerunku radców prawnych w programie „Interwencja”.

OIRP we Wrocławiu – Irena Menzel

Zaangażowana w samorządowe inicjatywy pro bono a także działalność edukacyjną młodzieży.

OIRP w Zielonej Górze – Idalia Łyczkowska

Zaangażowana w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności na rzecz ofiar przemocy domowej, a także działalność edukacyjną młodzieży.