XIII edycja Konkursu

Dziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z różnych stron Polski odebrało na gali konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wyjątkową kryształową statuetkę, która od lat stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Za nami już trzynasta edycja plebiscytu.

2021

XIII edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

– Wszyscy nominowani w tym konkursie są zwycięzcami. Wszyscy Państwo jesteście liderami i mam nadzieję, że będziecie liderami w waszych Izbach i będziecie to dobre imię radcy prawnego nadal sławić. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którzy zorganizowali ten konkurs, dziękuję Kapitule, dziękuję Dziekanom, Nominowanym i Laureatom, i proszę Was o więcej. To Wy tworzycie wizerunek naszego zawodu i realizujecie jego istotę. Życzę dużej satysfakcji z wykonywanej pracy – zwrócił się do zgromadzonych Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Na gali, wśród zaproszonych gości, obecni byli wszyscy nominowani, członkowie Kapituły Konkursu, Prezydium KRRP, Dziekani Rad OIRP, a także przedstawiciele mediów. Zdalnie udział w uroczystości wziął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

– Chciałbym pogratulować wszystkim Laureatom. Jestem zadziwiony Państwa skutecznością, Państwa dokonaniami jako radców prawnych w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka, a także na rzecz pomocy dla osób najsłabszych… Byłem obecny na większości wydarzeń finałowych i zauważam jedną prawidłowość, – otóż coraz częściej pojawiają się w Państwa działalności pro bono tematy, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia naszej praktyki życia codziennego, z punktu widzenia praworządności, ochrony osób wykluczonych czy dyskryminowanych… Pamiętajmy, że pomoc prawna to nie jest tylko angażowanie się w bieżące spory, które dotyczą de facto przyszłości Polski, ale także pomoc dla najsłabszych – mówił prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Nominowanych za działalność w roku 2020 r. było 21 radców prawnych i aplikantów radcowskich. W drugim etapie Konkursu Kapituła powołana przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyłoniła laureatów w kategorii: „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

– Nie mogę zdradzać tajemnic obrad Kapituły, ale mogę powiedzieć, że nasza praca była ciężka i trudna. Zmagaliśmy się z wyzwaniem porównywania rzeczy właściwie nieporównywalnych. Nasi laureaci podejmują działania piękne, pożyteczne, ale siłą rzeczy inne i szalenie trudno było je ze sobą zestawić i zdecydować, kogo wyróżnimy – podsumował działania Kapituły jej członek Maciej Bobrowicz. W skład Kapituły Konkursu weszli członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Statuetki Kryształowego Serca podczas uroczystości zorganizowanej 6 lipca 2021 r., w rocznicę uchwalenia ustawy o radcach prawnych, obchodzoną od 2011 roku jako Dzień Radcy Prawnego, trafiły w ręce: Macieja Bałazińskiego z OIRP w Krakowie, Agaty Bzdyń z OIRP w Toruniu, Aleksandry Ejsmont z OIRP w Warszawie, Beaty Łajtar z OIRP w Rzeszowie, Joanny Orłowskiej z OIRP w Zielonej Górze, Leszka Sierputowicza z OIRP w Olsztynie, Mikołaja Strzeleckiego z OIRP w Bydgoszczy, Małgorzaty Szreniawskiej z OIRP w Lublinie oraz Jakuba Turskiego z OIRP w Gdańsku.

Nowością w tej edycji było głosowanie internetowe, w którym internauci wybrali dodatkowego zwycięzcę. W sumie w głosowaniu internetowym oddano blisko 10 000 głosów. Laureatką w tej kategorii została Antonina Schneider z OIRP w Poznaniu.

W imieniu Laureatów głos zabrał nagrodzony mec. Maciej Bałaziński – Myślę, że wszyscy nominowani, którzy mieli okazję wejść na tę scenę, są swego rodzaju przedstawicielami całej rzeszy radców prawnych, którzy niosą różne rodzaje pomocy. Jedni dają czas, inni swoją wiedzę, jeszcze inni swoje zaangażowanie w różne projekty społeczne, polegające na doradztwie albo w sposób bardziej materialny wspierające uboższych czy tych bardziej poszkodowanych przez los. Istnieje głębszy przekaz poza wiedzą czysto prawniczą, który wiąże się z obowiązkiem wykonywania zawodu radcy prawnego. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy tu są, ale też dziękuję wszystkim, których tu nie ma, a którzy tę pracę wykonują.

W Konkursie „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych radcy prawni i aplikanci radcowscy ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Zgłaszani kandydaci są oddani swojej pracy, poważnie traktują każdego człowieka, są gotowi do poświęceń i bezinteresownego czynienia dobra. To wyjątkowi ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas i energię, służą wiedzą i doświadczeniem, a dobro swoich klientów stawiają ponad wszystko.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” oraz rozmowy z Laureatami można znaleźć w kolejnym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Laureaci

Laureaci XIII edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrani przez Kapitułę Konkursu

OIRP w Bydgoszczy – Mikołaj Strzelecki

Strzelecki Mikołaj

Pomoc ubogim i wykluczonym społecznie. Wsparcie dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dyssocjalnych.

Mikołaj Strzelecki jest radcą prawnym od 2004 roku, świadczy usługi pro bono pomagając osobom ubogim, często wykluczonym społecznie. Pomaga również rodzinom, których nie stać na odpłatną pomoc prawną. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin rozbitych, niepełnych i dyssocjalnych. Są to sprawy o alimenty, o uregulowanie władzy rodzicielskiej, opieki, rodzin zastępczych, terapii rodzinnych, zasiłków rodzinnych itp.

Jest zaangażowany w działalność Fundacji Radców Prawnych działającej przy OIRP w Bydgoszczy. Jest członkiem Zarządu – Sekretarzem Fundacji. Pracuje w niej charytatywnie i bezinteresownie. Organizuje pracę Fundacji, uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację, takich jak pomoc środowisku ubogich, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia materialnego członków OIRP, w tym seniorów.

Rokrocznie organizuje „Akcję Świątecznej Paczki”, która przynosi pozytywne efekty i wzruszenie w sercach podopiecznych Fundacji. Wówczas zbierane są środki finansowe i organizowane paczki żywnościowe.

Jest wykładowcą prawa rodzinnego w ramach aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Radę OIRP w Bydgoszczy. Organizuje w kancelarii nieodpłatne praktyki aplikanckie, pełni funkcję patrona aplikantów. Ponadto prowadzi nieodpłatne praktyki dla studentów wydziału prawa i administracji.

OIRP w Gdańsku – Jakub Turski

Turski Jakub

Równość społeczna, prawo antydyskryminacyjne, liczne akcje i projekty na rzecz osób LGBT.

Radca prawny Jakub Turski udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach programu „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”. Prowadził zajęcia dla uczniów szkół, które poświęcone były prawu konstytucyjnemu. Działalność pro bono Jakuba Turskiego koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa antydyskryminacyjnego.

W latach 2015-2017 współpracował pro bono z gdańskim Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT „Tolerado”. W ramach tej współpracy udzielał porad prawnych zarówno osobom LGBT (w tym cudzoziemcowi ubiegającemu się o azyl na terytorium RP, w związku z prześladowaniem w kraju pochodzenia ze względu na homoseksualizm), jak i samemu Stowarzyszeniu (m.in. przygotowywał pozew z zakresu ochrony dóbr osobistych). Dzięki doświadczeniu i wiedzy przeprowadził i ugodowo zakończył dwie sprawy przekazane przez Stowarzyszenie „Tolerado”, dotyczące  mężczyzny, który utracił pracę z powodu orientacji seksualnej, oraz  kobiety, która doznała dyskryminacji i mobbingu w miejscu zatrudnienia.

Jakub Turski od 2015 r. uczestniczy w Programie „Pro bono dla równości” Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w ramach którego reprezentuje cztery osoby fizyczne (w tym prof. Małgorzatę Fuszarę – byłą Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania) oraz trzy organizacje pozarządowe (Kampanię Przeciw Homofobii, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej), których dobra osobiste naruszono w związku z zaangażowaniem w edukację antydyskryminacyjną w szkołach.

Od 2020 r. bezpłatnie reprezentuje stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii w sądowym sporze dotyczącym ochrony dóbr osobistych. Jakub Turski bierze również udział w projekcie „Akademia Równości” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland, który rozpocznie się jesienią 2021 r. Będzie pełnił funkcję mentora dla prawników i studentów zainteresowanych prawem antydyskryminacyjnym.

Jakub Turski jest członkiem Komisji ds. Praw Człowieka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

OIRP w Krakowie – Maciej Bałaziński

Bałaziński Maciej

Działalność dobroczynna i społeczna. Organizacja i udział w wielu akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz ich rodzin a także dzieci z najuboższych rodzin. Upowszechnianie wiedzy o prawie, aktywności pro bono i procedur arbitrażowych wśród studentów.

Maciej Bałaziński jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Krakowie. W latach 2017-2018 wykładowc na IFBI – International Football Business Institute, Brussels. Od 2018 roku członek Kolegium Redakcyjnego LawInSport.

Od 2008 r. współorganizuje Akcję „Prawnicy Chorym Dzieciom”. Jest to projekt charytatywny wspierany przez przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych z różnych części kraju. Celem Akcji jest zbieranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Do tej pory odbyło się już 12 finałów akcji, w rezultacie której zebrano kwotę ponad 500 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego dla małych podopiecznych Szpitala. Co roku zbiórce funduszy towarzyszy organizowany przez radcę prawnego Macieja Bałazińskiego turniej piłki nożnej z udziałem drużyn prawniczych i przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości (radcowie prawni, adwokaci, notariusze, sędziowie, prokuratorzy i policjanci). Uczestnictwo w tej imprezie sportowej przekłada się w sposób bardzo konkretny na pozyskiwanie funduszy na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Niezwykle cenne jest także to, że aktywność ta promuje i wzbudza postawy prospołeczne w środowisku prawniczym, a sama Akcja „Prawnicy Chorym Dzieciom” wciąż dynamicznie się rozwija i idea pomocy dociera do coraz większego grona prawników, znajdując nowych zwolenników – ofiarodawców.

Od 2014 r. mecenas Maciej Bałaziński wspiera działania Fundacji „Między Niebem a Ziemią”, która działa na terenie całej Polski, świadcząc pomoc rodzinom, w których wychowują się nieuleczalnie chore dzieci. Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Fundację akcjach charytatywnych i pomaga w przygotowaniu aukcji charytatywnych odbywających się w Krakowie. Od 2016 r. angażuje się w działalność Fundacji Hospicjum „Pomorze Dzieciom” poprzez świadczenie obsługi prawnej pro bono dla Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie bliskiej osoby „eMOCja”.Bezpłatne i profesjonalne doradztwo prawne, które w ten sposób otrzymuje Centrum stanowi nieoceniony wkład w jego działalność.

Od 2016 r. wspiera również Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, którego celem jest zmiana otoczenia dzieci pochodzących z rodzin ubogich, poprzez remontowanie i wyposażanie pokoi dziecięcych, co daje najmłodszym szansę na edukację i rozwój.

Ponadto w 2019 r.  radca prawny Maciej Bałaziński został przyjęty w poczet arbitrów Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.  W ramach upowszechniania wiedzy o prawie i aktywności pro bono  na rzecz edukowania studentów sprawuje profesjonalną opiekę merytoryczną nad uczestnikami międzynarodowych konkursów arbitrażowych, organizowanych przez ELSA Poland oraz Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczynia się w ten sposób  do popularyzacji wiedzy dotyczącej prawa i procedur arbitrażowych.

OIRP w Lublinie – Małgorzata Szreniawska

Szreniawska Małgorzata

Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie przemocy rówieśniczej, problemów wśród młodzieży i wiążącymi się z nimi problemami natury prawnej. Upowszechnianie specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego i jego promocja. Wykłady i szkolenia.

Dr Małgorzata Szreniawska została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie w 2013 r. Od 2016 r. aktywnie włącza się w działania na rzecz lubelskiego samorządu radców prawnych. Jako wykładowca z wieloletnim stażem prowadzi zajęcia z młodzieżą szkolną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, podczas których skupia się na przedstawieniu specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego i na jego promocji. Dr Małgorzata Szreniawska opracowała autorski program dotyczący aspektów przemocy rówieśniczej i jej konsekwencji prawnych, który pozwala przybliżyć kwestie prawne związane z przemocą wśród młodzieży, zwłaszcza w relacjach szkolnych. W ramach prowadzonych zajęć z uczniami porusza także wiele innych zagadnień prawnych, istotnych z perspektywy młodzieży, ich procesu wychowawczego, relacji interpersonalnych i wiążących się z tym niejednokrotnie problemów natury prawnej. Dr Małgorzata Szreniawska jest organizatorem wizyt w Sądzie Okręgowym w Lublinie dla uczniów szkół podstawowych oraz spotkań z młodzieżą szkolną na terenie Ośrodka Dydaktyczno- Szkoleniowego OIRP Lublin, podczas których przeprowadzane są symulacje rozpraw sądowych celem przybliżenia młodym ludziom zawodu radcy prawnego. Z ramienia Fundacji OIRP w Lublinie „Znam Prawo”, dr Małgorzata Szreniawska organizuje i prowadzi zajęcia dla uczniów w ramach Europejskiego Dnia Prawnika ustanowionego przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. dr Małgorzata Szreniawska czynnie uczestniczyła w akcji organizowanej przez OIRP w Lublinie „Wspieramy się nawzajem”, podczas której działając w pełnym reżimie sanitarnym, wraz z innymi wolontariuszami dostarczała Seniorom z lubelskiej izby radców prawnych niewykonującym zawodu radcy prawnego ponad 300 paczek – niespodzianek.

OIRP w Olsztynie – Leszek Sierputowicz

Sierputowicz Leszek

Zaangażowany w obronę praw zwierząt, członek Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Społeczny Inspektor Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

Radca prawny Leszek Sierputowicz od wielu lat nieodpłatnie zajmuje się obroną praw zwierząt. Jest członkiem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, zaś od 1998 roku pełni funkcję Społecznego Inspektora Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami.

W ramach tej funkcji wielokrotnie występuje jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w procesach przeciwko sprawcom niezwykle okrutnego traktowania zwierząt, doprowadzając do ich prawomocnego skazania. Wielokrotnie na skutek składanych przez niego zawiadomień wszczynano postępowania karne lub podejmowano decyzje o odebraniu zwierząt od nieodpowiedzialnych właścicieli.

W 2009 r. ufundował nagrodę za wskazanie sprawcy głośnego przypadku utopienia psa. W swojej działalności społecznej współpracując z policją, inspekcją weterynaryjną oraz jednostkami samorządu terytorialnego, wielokrotnie występuje przeciwko okrutnemu, niezgodnemu z prawem traktowaniu zwierząt.

Niezależnie od tego na prośbę przedstawicieli Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami sporządza pisma zawierające zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, bądź o jego umorzeniu. Propaguje obronę praw zwierząt w mediach lokalnych i regionalnych. W swojej działalności nie ogranicza się do aspektu „prawniczego”, podejmuje też działania jako inspektor w terenie. W ostatnim roku doprowadził m.in. do zwrotu niesłusznie odebranych właścicielowi psów oraz spowodował w drodze mediacji zobowiązanie się na piśmie przez osobę podejrzewaną o znęcanie się nad kotem, zaniechania tych działań.

OIRP w Rzeszowie – Beata Łajtar

Łajtar Beata

Wspiera akcje charytatywne, uczestniczy w programach edukacyjnych i szkoleniowych dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Radca prawny Beata Łajtar wykonuje zawód od 2018 r. Od początku swojej drogi zawodowej uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez Radę OIRP w Rzeszowie, w tym szczególnie w pracach Komisji Spraw Socjalnych, Sportu i Integracji. Udzielała bezpłatnych porad prawnych wykazując się dużą wrażliwością na potrzeby innych – zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki niej udało się wspomóc radców prawnych seniorów, dostarczając im noworoczne paczki żywnościowe. Beata Łajtar wspiera swoim działaniem akcje charytatywne, w tym także na rzecz zwierząt, prowadząc coroczną zbiórkę na rzecz schroniska „Kundelek” w Rzeszowie. Brała również udział w XVIII i XX edycji Szlachetnej Paczki, zarówno przy wyborze rodziny, jak również przy organizacji i dostarczeniu darów.

Na terenie swojego miejsca zamieszkania oraz powiatu udziela pomocy prawnej pro bono najbardziej potrzebującym mieszkańcom. W przedszkolach i szkołach powiatu jarosławskiego kształtuje zachowania empatyczne wychowanków poprzez organizację zbiórek odzieży i przekazywanie jej do Domów Samotnej Matki czy PCK.

Beata Łajtar podejmuje działania na rzecz schorowanych radców prawnych naszego samorządu organizując im opiekę i pomoc w codziennym życiu. Bierze również udział w programach edukacyjnych i szkoleniowych, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów, w ramach których wiele razy udaje się osobiście do szkół, gdzie przeprowadza szereg spotkań oraz lekcji. W ramach organizowanych corocznie przez OIRP Rzeszów „DNI OTWARTYCH”, w okresie Tygodnia Mediacji prowadziła nieodpłatne zajęcia szkoleniowe z różnymi grupami społecznymi, w szczególności seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

OIRP w Toruniu – Agata Bzdyń

Bzdyń Agata

Walka z dyskryminacją i łamaniem praw człowieka. Zaangażowanie w działalność pro bono i litygację strategiczną. Członkostwo i współpraca z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami m.in. z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Feminoteka.

Agata Bzdyń – jest wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Toruniu, członek Komisji Praw Człowieka KRRP. Absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wydziału Prawa, Nauk Politycznych i Zarządzania na Uniwersytecie w Strasbourgu, Francja. W latach 2012-2016 pracowała na stanowisku prawniczki w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Specjalizuje się w sprawach karnych, rodzinnych, zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie oraz w ramach systemu ONZ i postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Angażuje się w działalność pro bono i litygację strategiczną. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje m. in. osobę transgender osadzoną w polskim zakładzie karnym, której odmówiono leków hormonalnych. Jest to sprawa precedensowa dla wszystkich osób transgender odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i będących w procesie tranzycji. Agata Bzdyń jest członkinią Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie nieodpłatnie reprezentuje przed sądami krajowymi i międzynarodowymi strony pozbawione dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego. Jest pełnomocniczką pro bono skarżącej w sprawie B.B. przeciwko Polsce dotyczącej odmowy aborcji. Od maja 2017 r. podjęła również współpracę z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, od listopada 2017 r. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, gdzie prowadzi pro bono kilkadziesiąt spraw o dyskryminację i naruszenie praw człowieka. Od stycznia 2020 r. współpracuje z Fundacją Feminoteka, gdzie regularnie udziela porad prawnych w sprawach dot. przemocy domowej i seksualnej. Od sierpnia 2020 r. jest członkinią grupy Tęczowi Obrońcy i Obrończynie, która zapewnia bezpłatną pomoc obrońcy osobom zatrzymanym podczas pokojowych demonstracji w obronie praw człowieka i praworządności. Agata Bzdyń od sierpnia z powodzeniem reprezentowała kilkudziesięciu klientów i klientek, wnosiła zażalenia na zatrzymanie i broniła od zarzutów karnych. Jej najsłynniejszą klientką jest Pani o pseudonimie „Babcia Kasia”, czyli emerytka niejednokrotnie poturbowana przez Policję podczas zgromadzeń publicznych. Agata Bzdyń zajmuje się też działalnością edukacyjną. Prowadzi bloga oraz konta w mediach społecznościowych, na których dzieli się z czytelnikami praktycznymi poradami i ciekawostkami z zakresu praw człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Co roku bierze udział jako sędzia w konkursie dla studentów prawa – Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Występuje również w roli ekspertki w webinarach edukacyjnych.

OIRP w Warszawie – Aleksandra Ejsmont

Ejsmont Aleksandra

Wsparcie medyków w czasie pandemii. Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy rówieśniczej. Prawa dziecka, kierowanie uwagi na problemy prawne dotyczące dzieci, edukacja prawna najmłodszych.

Aleksandra Ejsmont w 2020 r. współorganizowała akcję „Korona Ci z głowy nie spadnie”, która miała na celu wsparcie medyków w czasie pandemii, w tym zapewnienie opieki nad dziećmi medyków, wsparcie seniorów w trakcie pandemii, organizowanie laptopów dla dzieci w trakcie zdalnego nauczania. Od wielu lat jest organizatorką i prowadzącą warsztaty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej skierowanych do dzieci. Prowadzi również warsztaty dotyczące praw dziecka i przeciwdziałania dyskryminacji dla dziewcząt w Ośrodku wychowawczym i w Schronisku dla nieletnich w Falenicy. Doradza klientom Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie, prowadzi pro bono sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Wielokrotnie zgłaszała się jako pełnomocnik z urzędu w sprawach rodzinnych. Przygotowywała stanowisko dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka dotyczące zmian w prawie rodzinnym i karnym związanych z przeciwdziałaniem izolowania dzieci od rodziców. W licznych wypowiedziach prasowych zwracała uwagę na problemy prawne dotyczące dzieci, ich izolowanie od rodziców, a w ostatnim czasie wszczynania postępowań o demoralizację w związku z udziałem dzieci w demonstracjach. Brała udział w debatach z dziećmi dotyczących przeciwdziałania hejtowi, przemocy, w tym przemocy rówieśniczej. Przyjmowała do prowadzenia pro bono sprawy podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Brała udział w pracach nad zmianami w Prawie Łowieckim mającymi na celu wprowadzenie zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Aleksandra Ejsmont to współorganizatorka akcji „Dzieci mają prawo nie tylko do misia”, mającej na celu poszerzenie wiedzy najmłodszych dzieci o ich prawach. Współorganizowała także akcję „Spotkania z paragrafem” mającą na celu poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wśród najmłodszych. Brała udział w licznych konferencjach i debatach dotyczących ochrony dzieci i ich praw. Promuje ideę pełnomocnika rodzinnego, którego nadrzędnym zadaniem w postępowaniach jest ochrona dzieci.

OIRP w Zielonej Górze – Joanna Orłowska

Orłowska Joanna

Wspieranie inicjatyw kobiecych wywodzących się z grup mniejszościowych (religijnych, narodowych), pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży.

Radca prawny Joanna Orłowska od 2010 r. udziela bezpłatnych porad prawnych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, przede wszystkim na rzecz ofiar przemocy domowej. Porad tych udziela w ramach działalności prowadzonej przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze. Joanna Orłowska udziela pomocy prawnej w opracowywaniu pism dotyczących kwestii prawnych, w tym: pierwszego pisma procesowego, wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, czy zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i innych pism w toku postępowania przygotowawczego czy sądowego, w tym w sprawach przemocy domowej. Joanna Orłowska prowadziła w szkołach zajęcia z edukacji prawnej mające na celu pogłębienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży oraz otoczyła opieką prawną uczniów potrzebujących pomocy prawnej. Jest współautorką broszur prawnych ze wzorami pism procesowych skierowanych do osób potrzebujących.

Joanna Orłowska bierze udział w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które organizowane jest corocznie. W okresie studiów była wolontariuszką w Stowarzyszeniu „Jeden Świat” w Poznaniu, gdzie pomagała dzieciom z państw Europy Wschodniej w edukacji w zakresie rozwiązywania konfliktów, a w Hospicjum Palium w Poznaniu pomagała osobom terminalnie chorym.

Laureat Nagrody Internautów

Laureat XIII edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrany w głosowaniu internetowym

OIRP w Poznaniu – Antonina Schneider

Schneider Antonina

Współpraca z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu na rzecz osób potrzebujących. Udział w akcji Szlachetna Paczka.

Antonina Schneider jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Poznaniu. W 2017 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Począwszy od pierwszego roku studiów zdobywała doświadczenie w poznańskich kancelariach. Zawodowo jest związana z Kancelarią Prawną RPMS Staniszewski &Wspólnicy Sp.k. Od 10 lat rokrocznie organizuje akcję przedświątecznego niesienia dobra w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Nawiązała również współpracę z Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Zastępca dyrektora MCIK pani Katarzyna Chlewińska tak opisuje tę współpracę: „Pani Antonina zgłosiła się do nas pod koniec 2020 r., informując nas o swojej chęci przeprowadzenia akcji charytatywnej skierowanej do dzieci zamieszkujących nasze ośrodki. Chciała spełnić życzenia dzieci zamieszkujących Hostel Interwencji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zorganizować zbiórkę w swoim otoczeniu. Antonina Schneider ze szczególną dbałością odniosła się do potrzeb dzieci i spełniła wszystkie ich życzenia. Wykazała się zaangażowaniem, hojnością i empatią wyróżniającą ją spośród naszych darczyńców i „współpracowników”.

Pozostali nominowani

OIRP w Gdańsku – Ewa Bożko-Kozikowska

Bożko-Kozikowska Ewa

Projekty popularyzujące edukację prawną, działalność dobroczynna i społeczna na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ewa Bożko-Kozikowska jest radcą prawnym od 2014 r., zajmuje się szeroko pojętym prawem samorządowym. Udzielała bezpłatnych porad prawnych w Rytlu – miejscowości w województwie pomorskim, która w 2017 r. została najbardziej dotknięta serią nawałnic.

W ramach bezpłatnej edukacji prawnej realizowała wykłady dla nauczycieli z województwa pomorskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a także uczestniczyła w spotkaniach „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” w ramach projektu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI Gdańsk), którego celem było stworzenie rozwiązań dotyczących zabezpieczenia prawno-finansowego i społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną na czas, gdy z przyczyn naturalnych stracą już oparcie w rodzinie.

Udzielała porad prawnych pro bono z ramienia OIRP w Gdańsku na wydarzeniach organizowanych przez Gminy Miasta Gdańska. Z okazji 35-lecia samorządu radcowskiego została odznaczona przez OIRP w Gdańsku za zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu.

Od października 2020 r. jest członkiem Rady OIRP w Gdańsku oraz Wiceprzewodniczącą Komisji ds. edukacji prawnej i pro bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Koordynowała projekty: „Ku wartościom – człowiek jest ważny” w gdańskich placówkach oświatowych, „Tydzień Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem” angażując się w organizację akcji również poza Trójmiastem. Obecnie pracuje nad unikatową akcją tworzenia Rad Dzieci przy gdańskich placówkach oświatowych, która swój finał będzie miała w czerwcu i wrześniu 2021 r. Od 2020 roku artykuły jej autorstwa publikowane są regularnie w gazetach ogólnopolskich z tematyki samorządowej, tj. „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy”.

OIRP w Gdańsku – Karolina Węgrzyńska-Górzyńska

Węgrzyńska-Górzyńska Karolina

Działalność w zakresie poszerzania świadomości prawnej obywateli oraz zaangażowanie w projekty edukacyjne dla seniorów i młodzieży.

Karolina Węgrzyńska-Górzyńska jest radcą prawnym, mediatorem. Od początku swojej przynależności do samorządu radców prawnych angażuje się w działalność pro bono, zarówno w ramach akcji organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, jak i w ramach indywidualnej współpracy z organizacjami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną. Jest aktywnym członkiem komisji działających przy OIRP w Gdańsku; w latach 2016-2020 Komisji ds. Edukacji Prawnej oraz Komisji Współpracy z Samorządami, NGO i Praw Człowieka. Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Komisji ds. Edukacji i Pro Bono.

Współorganizuje i angażuje się w liczne projekty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz projekty edukacyjne. W latach 2017-2018 była jednym z koordynatorów objazdowej akcji „Niebieski Parasol Radcy Prawnego”, podczas której udzielano nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom gmin z terenu województwa pomorskiego. Uczestniczy w licznych akcjach udzielania porad prawnych, m.in. osobom poszkodowanym przez nawałnice w 2017 r., Pikniku Seniora, czy „Tygodniu Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem”. W 2021 r. z ramienia OIRP w Gdańsku współorganizowała przygotowanie konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”. Zajmuje się również działaniami edukacyjnymi dla seniorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej.

Prowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów z zakresu prawa w ramach „Europejskiego Dnia Prawnika”, „Międzynarodowego Dnia Mediacji” oraz w ramach stałej współpracy OIRP w Gdańsku ze szkołami województwa pomorskiego. Prowadzi wykłady dla seniorów w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Gdańskiego, z dzielnicowymi klubami seniora w Gdyni, czy klubami seniora na terenie powiatu gdańskiego.

W ostatnich latach współpracowała z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Akcja Społeczna w Gdańsku, gdzie udziela porad prawnych i obywatelskich.

Była wielokrotnie wyróżniana za działalność pro bono przez Dziekana Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz uhonorowania w 2017 r. przez Krajową Radę Radców Prawnych srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

OIRP w Katowicach – Agnieszka Dudek-Niestrój

Dudek-Niestrój Agnieszka

Praca na rzecz najuboższych, długofalowa współpraca z Caritasem, wsparcie małżeństw, rodzin i samotnych matek, bezpłatne szkolenia poświęcone cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Agnieszka Dudek-Niestrój jest aplikantką radcowską wpisaną na listę aplikantów radcowskich w OIRP w Katowicach, absolwentką prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień pracuje w jednej z katowickich kancelarii radcowskich, gdzie wspiera klientów w sporach z bankami. W swojej pracy zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Świadczy bezinteresowną pomoc na rzecz osób najuboższych, udziela bezpłatnych porad prawnych w siedzibie głównej Caritas Diecezji Sosnowieckiej, wspomaga samotne matki z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz wspiera działalność Caritas fachową i merytoryczną wiedzą, również w trakcie realizacji projektów oraz wykonywania innej statutowej działalności. W lutym 2021 r. współprowadziła z kandydatem Zbigniewem Dworakiem cykl bezpłatnych szkoleń dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas poświęconych cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Działa przede wszystkim na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz praw dziecka, co wpisuje się w działalność na rzecz wspierania małżeństwa i rodziny. Angażuje się również w działalność w ramach stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, a także jest współprowadzącą edukacyjnego bloga prawnego Rodzina i Prawo.pl, na którym popularyzuje wiedzę prawniczą, zwiększając świadomość prawną społeczeństwa. Agnieszka Dudek-Niestrój otacza nieodpłatną pomocą prawną osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone społecznie, wspierając je w pokonywaniu problemów życiowych.

OIRP w Katowicach – Zbigniew Dworak

Dworak Zbigniew

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, a także karnego. Pomoc ubogim, rodzinom, bezpłatne szkolenia poświęcone cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Zbigniew Dworak od 2018 roku jest aplikantem radcowskim w OIRP w Katowicach. Od 2019 roku pracuje w kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., gdzie współprowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego i karno-gospodarczego.

Posiada duże doświadczenie w sprawach rodzinnych, które chętnie wykorzystuje na sali sądowej reprezentując strony. Daje się także poznać jako sprawny negocjator, co w przypadku spraw rodzinnych okazuje się kluczowe w celu sprawnego i szybkiego rozwiązywania sporów.

Od lipca 2020 r. świadczy profesjonalną pomoc z zakresu usług prawnych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która od prawie 30 lat działa na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących osób na terenie Diecezji Sosnowieckiej. Regularnie udziela bezpłatnych porad osobom, które nie są w stanie pozwolić sobie na odpłatną pomoc profesjonalnego prawnika. Wspomaga także samotne matki z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wspiera działalność Caritas merytoryczną wiedzą, również w trakcie realizacji projektów oraz wykonywania innej statutowej działalności.

Specjalizuje się w zakresie działania na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Oprócz bieżących porad przygotowuje również dla potrzebujących proste wnioski, pisma procesowe, takie jak wnioski o zwolnienia z kosztów sądowych lub o przyznanie pomocy prawnej z urzędu.

W lutym 2021 roku wraz z kandydatką Agnieszką Dudek-Niestrój przeprowadzili cykl bezpłatnych szkoleń w formie webinarium dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas poświęconych cyberbullyingowi i przemocy w internecie. Ponadto razem prowadzą także edukacyjnego bloga prawnego Rodzina i Prawo.pl, na którym w przystępny sposób popularyzują wiedzę prawniczą, zwiększając świadomość prawną społeczeństwa.

OIRP w Krakowie – Piotr Sołowij

Sołowij Piotr

Działania na rzecz poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawa dostępu do informacji publicznej i transparentności życia publicznego. Działalność społeczna i charytatywna.

Piotr Sołowij jest aplikantem radcowskim I roku, który od wielu lat jest zaangażowany w działalność społeczną. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. We wrześniu 2017 r. odbywał praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W okresie od lutego do czerwca 2016 r. pracował w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy WPiA UAM w Poznaniu.  W grudniu 2020 r. został laureatem I miejsca w konkursie „Liderzy Zmiany” zorganizowanym przez Centrum Obywatelskiej w Krakowie.

Obecnie pracuje jako koordynator badań w Fundacji Court Watch Polska. Do jego obowiązków należy współkoordynowanie projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie i poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z dziećmi). Odpowiada za tworzenie analiz prawnych i monitorowanie procesów legislacyjnych. Jest współautorem opinii w przedmiocie ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw dotyczących jawności postępowań, składów sędziowskich oraz sposobów doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom. Od kilku lat związany ze Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej: SOWP) działającym na rzecz prawa dostępu do informacji publicznej i transparentności życia publicznego. W 2015 r. przeprowadził Monitoring Spółek Komunalnych we Wrocławiu. W 2016 roku kierował projektem edukacyjnym De-kadencja. Projekt został nominowany do Nagrody Złotego Wilka w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii na najlepszy projekt studencki w kategorii społeczeństwo obywatelskie. W grudniu 2016 r. został członkiem SOWP. W okresie od czerwca 2018 r. do maja 2021 r. zasiadał w Komisji Etyki. W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r., jako wolontariusz, udzielał porad prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej w Poradni SOWP. W latach 2013-2020 był związany z programem społecznym Akademia Przyszłości organizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA. Początkowo jako wolontariusz – tutor, od lutego 2018 jako pracownik – menadżer operacyjny Akademii Przyszłości w Małopolsce. Odpowiadał za zarządzanie programem społecznym, rekrutację wolontariuszy, współpracę ze szkołami, organizację wydarzeń oraz działania promocyjne. Corocznie Akademia docierała do ponad 200 dzieci w Małopolsce. W trakcie swojej pracy aktywnie działał na rzecz praw pracowniczych. Współzakładał Związek Zawodowy Personelu Stowarzyszenia Wiosna. Od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r. był członkiem Zarządu w roli Sekretarza, a następnie Wiceprzewodniczącego. Działalność Związku przyczyniła się do rozwiązania kryzysu wokół Stowarzyszenia mającego miejsce na przełomie lat 2018/2019. W roku szkolnym 2020/2021 pełni rolę mentora projektów społecznych realizowanych w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii. Co roku, od stycznia 2009 r., kwestuje jako wolontariusz w trakcie Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

OIRP w Łodzi – Ewa Stompor-Nowicka

Stompor-Nowicka Ewa

Bezinteresowna działalność na rzecz dobra publicznego oraz krzewienia i podnoszenia kultury prawnej obywateli, wspieranie istotnych dla praworządności obszarów. Ochrona praw człowieka oraz bezpłatna pomoc prawna potrzebującym.

Ewa Stompor-Nowicka – radca prawny, od 2000 r. do stycznia 2021 r. wykonywała zawód radcy prawnego w kancelarii prawnej. Od wielu lat angażuje się w bezinteresowną działalność na rzecz dobra publicznego oraz krzewienia i podnoszenia kultury prawnej obywateli, realizując także w ten sposób ideę państwa prawa. Aktywność tę urzeczywistnia na trzech płaszczyznach – jako pełniąca funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz OIRP w Łodzi, jako radca prawny i jako obywatelka. Ewa Stompor-Nowicka współinicjowała i współorganizowała ogólnopolską akcję pro bono „Niebieski Parasol” – akcję bezpłatnych porad prawnych dla obywateli. Bezpłatną pomoc prawną świadczyła również osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach organizowanego od 2010 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ewa Stompor-Nowicka pełniąc funkcję koordynatora w Krajowej Izbie Radców Prawnych współpracowała z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od wielu lat zaangażowana jest w popularyzowanie edukacji prawnej wśród uczniów. Współuczestniczyła w realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych z Ministrem Sprawiedliwości, którego przedmiotem była kontynuacja programu praktycznej nauki prawa, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczka licznych spotkań i przedsięwzięć, w tym od 2015 r. organizowanych przez ruchy obywatelskie. W czasie publicznych wystąpień, udziału w dyskusjach, ale także w bezpośrednich kontaktach z uczestnikami, wypowiada się w istotnych dla praworządności obszarach zagadnień, takich jak znaczenie Konstytucji w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zasada demokratycznego państwa prawnego, obrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów, prawa i wolności obywatelskie, w tym wolność zgromadzeń. W bezpośrednich kontaktach z obywatelami realizuje ideę edukacji prawnej, poradnictwa obywatelskiego, w szczególności poradnictwa prawnego. Ewa Stompor-Nowicka była inicjatorką utworzenia Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi w lutym 2018 r., której jest przewodniczącą. Skupiła wokół idei praw człowieka i ich ochrony, nie tylko członków Komisji, ale także liczne grono radców prawnych OIRP w Łodzi niepełniących funkcji w samorządzie.

Zwrócić należy uwagę na aktywność Komisji Praw Człowieka Rady OIRP w Łodzi, która mimo krótkiego jeszcze okresu działania, podjęła wiele znaczących inicjatyw, m.in.: uczestnictwo w X Kongresie Kobiet w Łodzi i prowadzenie akcji poradnictwa prawnego, zajęcie w 2018 r. stanowiska w sprawie praworządności opublikowanego m.in. na profilu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL na portalu społecznościowym Facebook, czy organizacja otwartego panelu poświęconego problematyce przeciwdziałania mowie nienawiści z udziałem młodzieży licealnej z opiekunami.

OIRP w Opolu – Elżbieta Klepacz

Klepacz Elżbieta

Bezinteresowna pomoc na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych i instytucji realizujących cele publiczne. Inicjatorka i współzałożycielka Komisji Seniorów przy OIRP w Opolu, zaangażowana w niesienie pomocy seniorom.

Radca prawny Elżbieta Klepacz była inicjatorką i współzałożycielką Komisji Seniorów przy OIRP w Opolu. Aktualnie jest członkiem Komisji Seniorów, a od 2014 r. pełni również funkcję Rzecznika Funduszu Seniora. Od wielu lat aktywnie wspiera zarówno radców prawnych, jak również samorząd radcowski. Sprawując powierzone funkcje Elżbieta Klepacz, w sposób niezwykły, niesie pomoc seniorom, rozpatrując i opiniując wnioski o dofinansowanie do pobytów uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych oraz przyznanie zapomóg socjalnych. Niezależnie od pełnionej funkcji Rzecznika Funduszu, Elżbieta Klepacz angażuje się w bieżącą pracę Komisji Seniora utrzymując stały kontakt z grupą około czterdziestu radców seniorów, którym niesie pomoc w każdej dziedzinie życia, w której seniorzy takiej pomocy potrzebują.

Elżbieta Klepacz podejmuje i angażuje się również w inne inicjatywy, tj. organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych dla radców prawnych seniorów. Chętnie angażuje się także we wszelkie inicjatywy społeczne i obywatelskie, wpiera swoją wiedzą i umiejętnościami środowisko lokalne, staje po stronie praworządności i obrony praw osób wymagających szczególnego zainteresowania, czym zyskuje sobie wdzięczność oraz uznanie środowiska prawniczego. Przykładem może być tutaj jej udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”, za co została uhonorowana podziękowaniami Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Dziekana Rady OIRP w Opolu.

OIRP w Warszawie – Kamil Boruta

Boruta Kamil

Zaangażowanie w projekty pro bono, wolontariat, rozwój organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz innych programach dobroczynnych oraz działalności społeczne.

Kamil Boruta jest radcą prawnym oraz finansistą. Rokrocznie otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Fundacji Koźmińskich za wyniki w nauce oraz aktywną działalność w biznesie, działalność społeczną oraz wolontariat. Otrzymał wyróżnienie w konkursie podatkowym na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE. Uczestnik wyjazdów studyjnych do instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu, prelegent i organizator konferencji naukowych o prawie unijnym oraz instytucjach UE. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Sportowego – Ius et Sport.

W ramach wolontariatu działał na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz na rzecz osób starszych, opiekował się kombatantem, a także promował zbiórki charytatywne na rzecz dzieci w Kenii organizowane przez Fundację Boże Atelier. Prowadzi szeroką działalność szkoleniową, czego przykładem jest duża aktywność w pisaniu artykułów, czy uczestnictwo w projekcie Tygodnia Konstytucyjnego organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Angażuje się w inicjatywy i sprawy ważne społecznie – pro bono. W ramach działalności świadczy pomoc prawną ruchom obywatelskim działającym na rzecz obrony demokracji, związkom sportowym, fundacjom zajmującym się m.in. zmienianiem polskiego sądownictwa poprzez obserwację rozpraw oraz przekonywanie sędziów do zmiany zachowań, a także naukę co robić, aby każdy – nawet przegrany w sprawie – mógł opuścić gmach sądu z przekonaniem, że miał sprawiedliwy proces. Autor publikacji w czasopismach branżowych, np.: THINK MICE, a także artykułów publikowanych na stronie kancelarii, w której pracuje. Zaangażowanie Kamila Boruty w projekty pro bono, wolontariat, rozwój organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono, udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz innych programach dobroczynnych oraz inną działalność społeczną potwierdzają wszystkie dotychczasowe sprawy, w których brał udział, np. reprezentacja pro bono Fundacji Court Watch Polska, Fundacji Habitat for Humanity, Fundacji Akademii Aktywnego Rozwoju, Fundacji Zależni-Nie-Zależni, Fundacji HaszczePaszcze. Kamil Boruta wspiera także takie organizacje jak Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR czy Związek Pracodawców ZAR. Ponadto, aktywnie działa w społeczności lokalnej, śledzi życie Warszawy oraz wspiera mieszkańców w rozmowach z urzędnikami i radnymi w zakresie ich potrzeb, inicjatyw, uwag lub sprzeciwów wobec działań władzy publicznej (centralnej oraz lokalnej).

OIRP w Warszawie – Wiesława Kulig-Wyporska

Kulig-Wyporska Wiesława

Radca prawny Wiesława Kulig-Wyporska jest głęboko zaangażowana w edukację prawną młodego pokolenia, krzewiąc kulturę prawną poprzez rozmowy, wykłady oraz warsztaty. Od lat aktywnie uczestniczy w akcjach takich jak…

Radca prawny Wiesława Kulig-Wyporska jest głęboko zaangażowana w edukację prawną młodego pokolenia, krzewiąc kulturę prawną poprzez rozmowy, wykłady oraz warsztaty. Od lat aktywnie uczestniczy w akcjach takich jak zajęcia prowadzone w ramach Europejskiego Dnia Prawnika, Dnia Edukacji Prawnej, Tygodnia Konstytucyjnego.

Wiesława Kulig-Wyporska wykorzystuje swoją wiedzę prawniczą udzielając, przyjmując i prowadząc w swej kancelarii sprawy pro bono osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Równocześnie w ramach prowadzonej kancelarii; udziela porad prawnych pro bono dla osób potrzebujących pomocy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zatrudnia pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kancelaria Wiesławy Kulig-Wyporskiej uczestniczyła w akcjach społecznych takich jak: „Czary mary okulary” Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, której zadaniem było wysyłanie okularów do dzieci z krajów Afryki, zbiórka karmy i akcesoriów dla fundacji Yokot, zbiórka pojemników na pokarm dla fundacji Koty z Grochowa, zbiórki odzieży dla fundacji Sue Ryder.

OIRP we Wrocławiu – Kamila Cal-Całko

Cal-Całko Kamila

Przywracanie godności życia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Aktywność w obszarze społecznym i działań pro bono.

Radca prawny Kamila Cal-Całko posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo Karne Gospodarcze, Prawo Medyczne oraz Zarządzanie w Podmiotach Ochrony Zdrowia. Prawo medyczne to jej wiodąca specjalizacja. Jest partnerką w Kancelarii Prawa Medycznego „Lex-Medyk” i koordynatorem sekcji praktyków prawa medycznego w OIRP we Wrocławiu. Od lat aktywnie działa w sferze społecznej i działań pro bono z ogromnym zaangażowaniem i empatią. Jest współfundatorką Fundacji „DIGNUM”, której nazwa oznacza „godny”. Fundacja, poprzez swoje działania, stara się przywracać godność życia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Flagowym projektem Fundacji „DIGNUM” jest akcja mająca na celu poprawę standardu życia, zapewnienia potrzeb seniorów. Fundacja zbiera środki na żywność i na ciepłe posiłki dla swoich podopiecznych. Przywraca im też godność życia poprzez zaproszenie np. na sesję fotograficzną poprzedzoną wizytą u fryzjera, wskrzeszając u ludzi na nowo wiarę w siebie i w „piękno życia”. Kamila Cal-Całko jest pomysłodawczynią i współzałożycielką projektu „Biżuteria Charytatywna DIGNUM”, który polega na sprzedaży przez Fundację ręcznie wykonanej biżuterii, a dochód przeznaczany jest na cele statutowe.

OIRP we Wrocławiu – Paweł Kolak

Kolak Paweł

Pomoc osobom z organiczną sprawnością, ofiarom przemocy w rodzinie, ubogim i potrzebującym. Uczestnictwo w ważnych i społecznie potrzebnych akcjach pro bono.

Radca prawny Paweł Kolak od 2014 r. w ramach działalności pro publico bono, systematycznie  udziela porad prawnych w Poradni Porad Prawnych działającej przy OIRP we Wrocławiu. Brał udział w kilku ważnych społecznie wydarzeniach organizowanych przez OIRP we Wrocławiu, m.in. w V Konwencie Regionalnym środowisk osób z organiczną sprawnością, który odbył się w 2020 r., podczas którego udzielał porad uczestnikom Konwentu. Uczestniczył w akcji „Biała Wstążka”, gdzie udzielał porad prawnych ofiarom przemocy w rodzinie, a także w akcji „Szlachetna Paczka”. Paweł Kolak prowadzi od lat działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również bierze udział w programach edukacyjnych. Brał udział w akcjach „Niebieski parasol” oraz w programie „Prawo w Szkole”, a nadto rokrocznie był czynnie doradzającym uczestnikiem wielu ważnych i społecznie potrzebnych akcji pro bono OIRP we Wrocławiu, jak chociażby „Dzień Ukrainy w OIRP” czy „Radcowie dla Kobiet”. Rokrocznie angażuje się w „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” poświęcając wiele godzin na dyżury radcowskie.