XIV edycja Konkursu

Dziesięciu radców prawnych i aplikantów radcowskich z różnych stron Polski odebrało na gali konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” wyjątkową kryształową statuetkę, która od lat stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Za nami już czternasta edycja plebiscytu.

2022

XIV edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Niesienie bezinteresownej pomocy prawnej pro publico bono jest dla nich czymś oczywistym, elementem codziennej pracy. Krajowa Rada Radców Prawnych szczególnie docenia radców, którzy takiej pomocy udzielają, organizując już XIV edycję konkursu Kryształowe Serca Radcy Prawnego. W tym roku statuetki Kryształowych Serc Kapituła Konkursu przyznała dziewięciorgu radcom prawnym, swojego laureata wybrali także internauci. Po raz pierwszy przyznano wyróżnienia Prezesa KRRP oraz wyróżnienie współpracującego z KRRP Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 4 czerwca 2022 r.

 – Zwykle, gdy na takich uroczystościach pojawiają się przedstawiciele kapituły, wszyscy zebrani zastanawiają się, w jaki sposób byli oni w stanie dokonać tak trudnego wyboru. Jak spośród wielu niezwykle ważnych dokonań wybrać te, które zasługują na wyróżnienie? Zawsze w tych momentach odczuwam dyskomfort. I dzisiaj jest podobnie – przyznał Maciej Bobrowicz, były prezes KRRP, członek kapituły konkursu. – Bo, jak porównać nieporównywalne, jak zważyć działalność kogoś, kto rzucił wszystko i pojechał na granicę pomagać ofiarom wojny, do pracy kogoś, kto od wielu klat wspiera osoby niepełnosprawne, działa na rzecz obrony praw zwierząt czy wygrywa trudne procesy? Zawsze dokonujemy wyboru z bolącym sercem, ponieważ wszyscy nominowani w konkursie są warci nagrodzenia. Są ludźmi, którzy robią piękne rzeczy. Statuetki Kryształowego Serca są wyrazem naszej wdzięczności dla nich, ale prawdziwą nagrodą dla nich jest satysfakcja płynąca z czynienia dobra – powiedział były Prezes KRRP.

O tym, jak trudno dokonać wyboru laureatów spośród tylu zasłużonych nominowanych osób, mówił także prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.
– W tym roku, jak zresztą w każdej edycji, zabrakło nam Kryształowych Serc. Wyłonienie laureatów było jak zawsze niezwykle trudne, bo przecież wszyscy państwo zasługujecie na nagrodę i najwyższy szacunek. Między innymi dlatego zdecydowałem się rozszerzyć pulę nagród o dwa wyróżnienia Prezesa KRRP. Pragnę także podziękować państwu z nieco innej perspektywy niż mój przedmówca – jako przedstawiciel samorządu radcowskiego. Swoją wieloletnią pracą i zaangażowaniem oprócz pomagania potrzebującym robicie jeszcze jedno – budujecie najlepszy z możliwych wizerunek naszego zawodu. To bardzo ważne, dlatego od 14 lat doceniamy waszą działalność i zaangażowanie – przyznał Włodzimierz Chróścik.

 W tym roku kapituła konkursu wybrała dziewięcioro laureatów. Kryształowymi Sercami Radcy Prawnego uhonorowani zostali: Magdalena Bartosiewicz z OIRP w Warszawie, Zbigniew Dworak z OIRP w Katowicach, Angelika Kimbort z OIRP we Wrocławiu, Jakub Ławniczak z OIRP w Białymstoku, Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie, Jerzy Podmokły z OIRP w Bydgoszczy, Justyna Rokita-Kasprzyk z OIRP w Lublinie, Anna Strama z OIRP w Krakowie i Michał Urban z OIRP w Gdańsku.

 Dodatkowo swojego laureata wskazali internauci w głosowaniu online, w którym wzięło udział ponad 7 tys. osób. Nagrodę internautów za wyróżniającą działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc otrzymał Krzysztof Balczunas z OIRP w Wałbrzychu.

 Wyróżnienia Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych trafiły do Piotra Cybuli z OIRP w Krakowie oraz Michała Pankiewicza z OIRP w Poznaniu.

Po raz pierwszy swojego laureata wybrało współpracujące z KIRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. – Nie mogliśmy nie odpowiedzieć na zaproszenie, aby wyłonić naszego laureata konkursu. Włączenie się w tę inicjatywę to dla nas wielki zaszczyt. Wybór jednej osoby, którą chcielibyśmy nagrodzić, spośród 21 nominowanych, okazał się niezwykle trudny – powiedziała Joanna Rossa, dyrektor Rynku Kancelarie Prawne i dyrektor Rynku Produktów HR Wolters Kluwer Polska. Wyróżnienie wydawnictwa otrzymał r.pr. Piotr Cybula z OIRP w Krakowie.

 W imieniu nominowanych i laureatów głos zabrała mec. Joanna Pińkowska z OIRP w Koszalinie. – Pragnę, w imieniu wszystkich nominowanych, wyróżnionych i laureatów podziękować członkom Krajowej Rady Radców Prawnych, Dziekanom Rad Okręgowych Izb Radów Prawnych i członkom kapituły konkursu za zwrócenie uwagi na naszą działalność i danie nam możliwości uczestnictwa w tej uroczystości. Panuje powszechne przekonanie, że działania pro publico bono przynoszą benefity tylko osobom korzystającym ze wsparcia. Ale to nieprawda. Korzystamy także my – pomagający. Wspieranie daje niesamowitą satysfakcję, poczucie sensu wykonywanej pracy i wzbogaca nasze życie – powiedziała ze wzruszeniem.

 ­W kapitule konkursu zasiedli Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, były Prezes KRRP Maciej Bobrowicz z OIRP w Zielonej Górze, Weronika Filiks-Michalska z OIRP w Kielcach, Alicja Juszczyk z OIRP w Krakowie, Gabriela Krajczewska z OIRP w Bydgoszczy, Jan Łoziński z OIRP we Wrocławiu oraz Teresa Żurowska z OIRP w Koszalinie.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” oraz rozmowy z Laureatami można znaleźć w kolejnym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Laureaci

Laureaci XIV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrani przez Kapitułę Konkursu

OIRP w Warszawie – r. pr. Magdalena Bartosiewicz

Bartosiewicz Magdalena

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym gospodarczym. Propaguje wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka i rozumienia systemu prawnego w Polsce. Jest koordynatorką Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, które wspiera osoby pokrzywdzone działaniami wojennymi w Ukrainie.

Magdalena Bartosiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wpisaną na listę radców prawnych OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów krajowych i międzynarodowych, a także spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, gospodarczym i karnym gospodarczym.

Od lat jest czynnie zaangażowana w działalność samorządu radców prawnych. Od 2016 roku jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a od 2020 roku przewodniczącą Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka, a także członkiem Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. W ramach działalności społecznej w latach 2016–2020 zajmowała się propagowaniem programów edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży. Oprócz koordynacji takich projektów przeprowadziła (i prowadzi nadal) pro publico bono wiele lekcji i spotkań w szkołach średnich i podstawowych, propagując wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka oraz rozumienia systemu prawnego w Polsce.

W latach 2020–2022 podjęła wiele aktywności mających na celu wsparcie cudzoziemców, którzy w Polsce szukali schronienia przed prześladowaniami w ich krajach macierzystych. Zaangażowała się szeroko we wsparcie mniejszości białoruskiej w Polsce, zwłaszcza po protestach pokojowych w Białorusi w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Współpracuje miedzy innymi z Centrum Białoruskiej Solidarności, w którym aktywnie wspiera Białorusinów uciekających do Polski w wyniku działań reżimu Aleksandra Łukaszenki.

W sierpniu 2021 roku zaangażowała się też w pomoc na rzecz ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Jako członek Komisji Praw Człowieka KRRP podjęła się budowy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, które od grudnia 2021 roku rozpoczęło działania przy tej granicy. Koordynowała udzielanie pomocy prawnej pro publico bono na rzecz ofiar kryzysu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Prócz tego prowadzi pro publico bono sprawy cudzoziemców o zwolnienie ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, reprezentuje też te osoby w postępowaniach przed urzędem ds. cudzoziemców. Sprawy te prowadzone są w ramach współpracy z prawnikami organizacji pozarządowych wchodzących w skład Grupy Granica.

Magdalena Bartosiewicz jest koordynatorką Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej (CKPP) i jedną z osób odpowiedzialnych za budowę jego struktury oraz form koordynacji pomocy prawnej pro bono, świadczonej w ramach CKPP. Działa w pełni pro bono i niezależnie od innych zadań pełnionych w strukturach samorządu radców prawnych. Dzięki jej staraniom utworzona została ogólnopolska infolinia pomocy prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy, na której informacji prawnej udzielają przedstawiciele różnych zawodów prawniczych. Odpowiedzialna była za organizację punktów informacji prawnej przy miejscach recepcyjnych m.st. Warszawy, udzielając także pro bono informacji prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy w tych punktach oraz na infolinii Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

OIRP w Katowicach – r. pr. Zbigniew Dworak

Dworak Zbigniew

Specjalizuje się w prawie medycznym a także w zakresie działania na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Prowadzi szkolenia tematyczne dla wolontariuszy Caritas oraz dzieci i młodzieży, w tym szkolenia z zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zbigniew Dworak od 2021 roku jest radcą prawny w OIRP w Katowicach. Od 2019 roku pracuje w kancelarii ADP Popiołek Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., w której współprowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, zwłaszcza leczniczych, doradza klientom indywidualnym w zakresie prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego i karnego gospodarczego.

Posiada doświadczenie w sprawach rodzinnych, które chętnie wykorzystuje na sali sądowej, reprezentując strony. Daje się także poznać jako sprawny negocjator, co w przypadku spraw rodzinnych jest kluczowe dla sprawnego i szybkiego rozwiązywania sporów.

Od lipca 2020 roku świadczy profesjonalną pomoc pro bono z zakresu usług prawnych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która od prawie trzydziestu lat działa na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących osób na terenie tej diecezji. Regularnie udziela bezpłatnych porad osobom, których nie stać na odpłatną pomoc profesjonalnego prawnika. Służy pomocą prawną także samotnym matkom z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Wspiera działalność Caritas merytoryczną wiedzą również w trakcie realizacji projektów oraz wykonywania innej statutowej działalności. Zgłosił się do pomocy i koordynacji prawnej organizowanej przez Diecezję Sosnowiecką dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w 2022 roku. Współuczestniczył w stworzeniu Ośrodka Pomocy Obywatelom Ukrainy w strukturach Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zapewniającego schronienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed wojną wywołaną przez Rosję. Zgłosił się do pomocy prawnej organizowanej przez Diecezję Sosnowiecką dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po napaści Rosji na Ukrainę. Chętnie angażuje się w pracę ze szkolnymi kołami Caritas, prowadząc szkolenia tematyczne dla wolontariuszy Caritas oraz dzieci i młodzieży, w tym szkolenia z zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zbigniew Dworak udziela nieodpłatnych porad prawnych matkom z domu samotnej matki Caritas Diecezji Sosnowieckiej, osobom bezdomnym i ubogim, którzy potrzebują pomocy prawnej, a także obywatelom Ukrainy. Jako wolontariusz prowadził szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w internecie. Przy współpracy z OIRP Katowice realizował zajęcia przybliżające zawód radcy prawnego w sosnowieckim przedszkolu.

Specjalizuje się w prawie medycznym, tj. obsłudze podmiotów medycznych oraz sprawach z zakresu błędów medycznych, a także w zakresie działania na rzecz rodzin – udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Dodatkowo, w ramach działalności pro bono, oprócz bieżących porad przygotowuje dla potrzebujących proste wnioski, pisma procesowe, takie jak wnioski o zwolnienia z kosztów sądowych lub o przyznanie pomocy prawnej z urzędu.

OIRP we Wrocławiu – r. pr. Angelika Kimbort

Kimbort Angelika

Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Od wielu lat działa pro bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony praw zwierząt. Współautorka ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro.

W 2020 i 2021 roku udzielała nieodpłatnych porad prawnych w ramach akcji Biała Wstążka – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Absolwentka studiów wyższych prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Od 2018 roku prowadzi własną, indywidualną kancelarię radcy prawnego we Wrocławiu, świadczącą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych oraz związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.

W 2020 roku została członkinią Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu. Od tego czasu aktywnie włącza się i współorganizuje projekty realizowane przez OIRP, takie jak Biała Wstążka w ramach kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć oraz Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podczas których udzielała pro bono porad prawnych.

Angelika Kimbort angażuje się w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom zatrzymywanym podczas ulicznych protestów. Z jej wiedzy i doświadczenia skorzystało już kilkadziesiąt osób.

Od lutego 2022 roku stale udziela porad prawnych obywatelom i obywatelkom Ukrainy, dotkniętym kryzysem humanitarnym i znajdującym schronienie w Polsce. Tuż po wybuchu wojny aktywnie włączyła się w działalność pomocową, przygotowując apel do polskich władz o możliwości wjazdu do naszego kraju osób z Ukrainy, wraz ze zwierzętami domowymi, które nie mają wymaganych dokumentów. Dzięki zasięgom w jej mediach społecznościowych informacja o ułatwieniach w tym zakresie dotarła do prawie 80 000 osób, była także cytowana przez ukraińskie media.

Jednym z najważniejszych punktów w nieodpłatnej działalność publicznej Angeliki Kimbort jest współpraca ze stowarzyszeniem Otwarte Klatki, które reprezentuje w procesach o znęcanie się nad zwierzętami hodowlanymi. W okresie siedmiu lat wzięła udział w kilkunastu postępowaniach i interwencjach na fermach zwierząt futerkowych. Współpracuje także z innymi organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, świadcząc na ich rzecz pomoc prawną pro bono. Dzieli się ona również swoją wiedzą, szkoląc aktywistów i aktywistki z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Kieruje się zasadą, że przeznaczenie zwierząt na pożywienie lub futro nie zwalnia ludzi z obowiązku ich humanitarnego traktowania.

Od 2020 roku jest członkinią Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu. Czuwa tam nad standardami humanitarnego planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. W 2021 roku, reprezentując stronę społeczną w Sejmie, brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Dzięki jej zaangażowaniu organizacje społeczne nie utraciły prawa czynnego udziału w postępowaniach administracyjnych w sprawach udzielania zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach. Jest także współautorką ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro.

Z jej inicjatywy w 2021 roku Komisja ds. Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu przeprowadziła zbiórkę darów rzeczowych dla stowarzyszenia Grupa Ratuj, które opiekuje się bezdomnymi zwierzętami.

Jest komentatorką medialną (w mediach lokalnych i ogólnopolskich), edukatorką i ekspertką, szczególnie w zakresie prawnej ochrony zwierząt. Nie tylko publikuje w ,,Przeglądzie Radcowskim’’, ale też w swoich mediach społecznościowych dzieli się praktyczną wiedzą prawną, łącząc temat prawnej ochrony zwierząt z takimi kwestiami jak przemoc w rodzinie czy rozwód.

Prywatnie opiekuje się psem Łasi, któremu zawdzięcza nieustającą motywację do działania na rzecz zwierząt pozbawionych właściwej opieki. Weganka, wegetarianka, pasjonatka górskich wędrówek.

OIRP w Białymstoku – r. pr. Jakub Ławniczak

Ławniczak Jakub

Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Pomaga pro bono osobom wykluczonym społecznie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w kryzys graniczny oraz pomoc obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z toczącą się wojną.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2013 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Figuruje na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Interesuje się zwłaszcza zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Ukończył Europejski Program Edukacji w zakresie Praw Człowieka dla Prawników (HELP) dotyczący implementacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (EKPCz) oraz standardów i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doradza samorządom.

Jakub Ławniczak od początku działalności świadczy nieodpłatną pomoc prawną osobom szczególnie tego potrzebującym. W 2021 roku skupił się na świadczeniu pomocy prawnej pro bono społecznościom lokalnym i migrantom dotkniętym kryzysem na granicy polsko białoruskiej. Rozpoczął współpracę z nieformalną Grupą Granica. Najpierw świadczył pomoc prawną organizacjom w niej zrzeszonym i osobom zaangażowanym w niesienie pomocy na granicy. W miarę kryzysu granicznego przydatna okazała się jego znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony praw człowieka w Europie.

Wykonywał obowiązki pełnomocnika przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, gdzie wielokrotnie skutecznie ubiegał się o udzielenie zabezpieczenia przed stosowaniem tzw. procedury pushback. Zaangażowanie w pomoc w trakcie kryzysu obejmowało również reprezentację w procedurach tzw. powrotowych oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Świadczył pomoc lokalnym społecznościom dotkniętym kryzysem, szczególnie w zakresie normatywnych aspektów pomocy świadczonej przez ich przedstawicieli osobom przekraczającym granicę oraz ograniczeń związanych z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Angażował się w pomoc lokalnej białostockiej nieformalnej grupie aktywistów, organizującej akcje pomocowe na rzecz cudzoziemców. W miarę ewolucji kryzysu granicznego pomoc okazała się konieczna również na etapie postępowań tzw. detencyjnych, w ramach których – szczególnie w przypadkach obejmujących udział małoletnich – wielokrotnie dochodziło do umieszczania rodzin w warunkach strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, co często prowadziło do naruszenia standardów związanych z detencją osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, wypracowanych przez ETPCz. Obecnie świadczy nieodpłatną pomoc prawną obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie województwa podlaskiego.

OIRP w Koszalinie – r. pr. Joanna Pińkowska

Pińkowska Joanna

Zawodowe obszary jej zainteresowań to głównie prawo umów handlowych i prawo zamówień publicznych. Współpracuje z Koszalińskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Era Kobiet, w którym świadczy pomoc prawną pro bono.

Jest absolwentką prawa Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Po odbyciu aplikacji w OIRP w Koszalinie i zdaniu egzaminu zawodowego kontynuowała naukę na studiach podyplomowych najpierw w zakresie prawa medycznego na Uniwersytecie Gdańskim, a później w zakresie zarządzania w instytucjach publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń społecznych i prawie medycznym. Szczególne zainteresowania w obszarze prawa umów handlowych, prawa rodzinnego oraz problematyki relacji prawa cywilnego i publicznego.

Joanna Pińkowska od wielu lat udziela nieodpłatnych porad prawnych, wspierając tym samym osoby potrzebujące pomocy w różnym zakresie, sporządza też pisma procesowe. Kilka lat temu zgłosiła się do Stowarzyszenia Era Kobiet w Koszalinie z propozycją podjęcia współpracy w Koszalińskim Centrum Praw Kobiet i zaproponowała udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Od tego czasu rozpoczęła stałą współpracę ze stowarzyszeniem. W ramach podjętego porozumienia wolontarystycznego świadczy pomoc prawną pro bono. Aktywność w tym zakresie polega na świadczeniu porad prawnych w formie dyżurów w biurze stowarzyszenia, a w okresie pandemii także on-line. Z uwagi na charakter działalności stowarzyszenia są to porady prawne przede wszystkim dla kobiet – szczególnie z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy. Osoby korzystające z porad otrzymują pomoc prawną związaną z rozwodem, separacją, alimentacją, ochroną przed przemocą domową czy obroną swoich praw względem pracodawcy. W ramach świadczonej pomocy prawnej Joanna Pińkowska wskazuje prawne możliwości rozwiązania danego problemu, pomaga sporządzić pisma procesowe, jednak zawsze kieruje się zasadą, że ostateczna decyzja skorzystania z propozycji rozwiązania problemu należy do osoby zgłaszającej się o poradę, bo na tym polega dobra pomoc prawna. Każdemu potrzebującemu pomocy poświęca tyle czasu, ile potrzeba, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu.

OIRP w Bydgoszczy – r. pr. Jerzy Podmokły

Podmokły Jerzy

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym. Prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, cudzoziemców. Działa na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności

W 1984 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, uzyskując tytuł mgr. inż. nawigatora morskiego, a w 1998 roku – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy i od tego czasu prowadzi własną kancelarię z siedzibą w Złotowie. Interesuje się literaturą historyczną i sztuką. Jego hobby to żeglarstwo, narty oraz uprawa warzyw ekologicznych we własnym ogrodzie.

Od 1999 roku, tj. od chwili rozpoczęcia aplikacji, nieprzerwanie udzielał nieodpłatnie porad prawnych. Po uzyskaniu w 2002 roku wpisu na listę radców prawnych kontynuował udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w ramach własnej kancelarii w Złotowie, a w niektórych przypadkach prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, a także cudzoziemców. Prowadzone sprawy dotyczyły odszkodowań, alimentów, ochrony przed egzekucją komorniczą, restrukturyzacji zadłużenia czy uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych. Brał także udział w akcjach Niebieski Parasol, organizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Udzielał się również na rzecz lokalnej społeczności, pomagając ludziom w wyjściu z uzależnień i bezdomności. Był współtwórcą Stowarzyszenia Hospicjum Św. Elżbiety w Złotowie. Świadczy nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz tego stowarzyszenia. Obecnie bierze aktywny udział w akcji Krajowej Izby Radców Prawnych dotyczącej udzielania pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy. Przyjął pod swój dach trzy rodziny uchodźców z Ukrainy i zapewnił im niezbędną opiekę i pomoc.

W 2011 roku Jerzy Podmokły przeczytał w artykule zamieszczonym w „Tygodniku Pilskim”, że sparaliżowanej Ani z Białośliwia (powiat pilski) i jej rodzinie grozi eksmisja na bruk oraz że potrzebna jest nieodpłatna pomoc prawna. Odpowiedział na ten apel i dzięki udzielonej nieodpłatnie pomocy prawnej i poprowadzeniu nieodpłatnie sprawy na drodze sądowej uchronił Anię Raszkę i jej rodzinę od eksmisji. Przy okazji prowadzenia wymienionej powyżej sprawy dowiedział się o zdarzeniu, w efekcie którego Ania, jako czteroletnie dziecko, została postrzelona podczas napadu na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu. Po szczegółowej analizie sprawy i zebranym we własnym zakresie materiale dowodowym doszedł do wniosku, że winę za szkodę wyrządzoną Ani ponosi również Skarb Państwa. Przez sześć lat, tj. od 2015 do 2021 roku nieodpłatnie prowadził zawiłą sprawę o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa – najpierw przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, a następnie przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu. W efekcie wieloletniej i pracochłonnej batalii sądowej uzyskał na rzecz niepełnosprawnej Anny Raszki odszkodowanie, z którego łącznie wypłacono już ponad 1,5 miliona złotych. Ponadto, na rzecz niepełnosprawnej Ani zasądzona została dożywotnio renta w wysokości obecnie około trzech tysięcy złotych.

OIRP w Lublinie – r. pr. Justyna Rokita-Kasprzyk

Rokita-Kasprzyk Justyna

Jest zaangażowana w pomoc osobom uciekającym przez działaniami wojennymi w Ukrainie. Udziela im informacji prawnej i koordynuje infolinię pomocy prawnej, a także pomoc stacjonarną w punktach recepcyjnych i na granicy. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych i biznesowych.

Jest radcą prawnym, mediatorem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. W 2017 roku ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Lublinie. Od 2020 roku członek Rady OIRP w Lublinie, przewodnicząca Komisji Rady OIRP w Lublinie ds. wizerunku radcy prawnego. Od 2019 roku wykładowca w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim szkolnictwo wyższe, w tym obszar szeroko rozumianej samorządności studenckiej, z której obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Jako pełnomocnik rektora rozwiązuje wszelkiego typu sprawy studenckie. Natomiast zainteresowania zawodowe to prawo rodzinne i konsumenckie. Specjalizuje się również w mediacjach rodzinnych i biznesowych.

Od 2015 roku czynnie uczestniczy w życiu samorządu radcowskiego w ramach OIRP w Lublinie, początkowo jako aplikant radcowski, a od 2018 roku jako radca prawny. Zaangażowana jest w organizację imprez środowiskowych i integracyjnych, w tym skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do seniorów. Prężnie działa, promując zawód radcy prawnego, wykorzystując zwłaszcza komunikatory społeczne.

W ramach wymienionych działań dociera do różnych grup odbiorców, w tym do ludzi młodych, poszukujących odpowiedzi dotyczących wyboru drogi zawodowej. Talenty organizacyjne, empatia, wrażliwość na ludzką tragedię i zdolności komunikacyjne Justyny Rokity Kasprzyk ujawniły się szczególnie w pierwszych dniach wojny w Ukrainie, kiedy rzesze uchodźców zaczęły przekraczać polską granicę, trafiając na tereny Lubelszczyzny. Szybka koordynacja działań pomocowych, osobiste zaangażowanie i poświęcenie znalazły odzwierciedlenie w takich działaniach jak osobiste udzielanie pomocy prawnej w punktach recepcyjnych, organizacja i wizytacja punktów pomocy na granicy, udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia w punktach recepcyjnych, w tym również pomocy humanitarnej; organizacja dyżurów prawnych dla uchodźców w obszarze działalności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Oprócz tego – utworzenie specjalnego adresu mailowego i koordynacja pracy zespołu radców prawnych oraz aplikantów radcowskich w zakresie udzielania wszelkich informacji za pośrednictwem ww. adresu, dotyczących zapytań prawnych w przedmiocie zasad przekraczania granicy czy legalizacji pobytu, próśb o kontakt z prawnikiem, porad osobom chcącym przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców bądź chcących zatrudnić przybyłe z Ukrainy osoby, uruchomienie i koordynacja pierwszej całodobowej infolinii pomocy prawnej dla osób uciekających przed działaniami wojennymi w Ukrainie, a także osobiste udzielanie porad, sporządzanie wniosków o ustanowienie opiekuna tymczasowego wraz z reprezentacją potrzebujących przed sądami. Prywatnie zorganizowała kilka transportów pomocy humanitarnej, która została przekazana Ukrainie.

Od 2018 roku Justyna Rokita Kasprzyk prowadzi bezpłatne spotkania z kobietami doświadczającymi przemocy w rodzinie, na których porusza zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, reprezentuje też pro bono potrzebujące kobiety przed sądami. W dobie COVID-19 zaangażowała się w bezpłatną pomoc prawną dla osób potrzebujących pomocy, wspierała swoją wiedzą infolinię dla lekarzy i pielęgniarek, udzielając bezpłatnych porad prawnych dla tych grup zawodowych. Od zawsze związana jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W 2022 roku w ramach OIRP w Lublinie zorganizowała akcję „OIRP w Lublinie dla WOŚP”, w ramach której przeprowadzono pieniężną zbiórkę internetową i stacjonarną, a na akcjach charytatywnych wystawiono 17 przedmiotów. Oprócz koordynacji akcji na aukcji wystawiła własnoręcznie upieczone bezy oraz komplet ubrań handmade, które cieszyły się dużym zainteresowaniem licytujących.

OIRP w Krakowie – r. pr. Anna Strama

Strama Anna

Specjalizuje się w prawie migracyjnym. Świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony międzynarodowej cudzoziemców. Wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej – uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiary handlu ludźmi.

Anna Strama jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła kurs z zakresu prawa uchodźczego na Uniwersytecie w Oslo. Od czasu studiów uniwersyteckich (była członkiem Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej) specjalizuje się w prawie migracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawnych aspektów pobytu cudzoziemców w Polsce. Już w czasach studenckich udzielała bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom. Regularnie odwiedzała jeden z ośrodków dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Anna Strama biegle posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i francuskim. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę współczesną.

Aktywność i działalność społeczna Anny Stramy ma na celu wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej – uchodźców, migrantów, bezpaństwowców oraz ofiar handlu ludźmi. Działa zatem na rzecz ochrony praw człowieka przede wszystkim poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom z ww. grup, zagrożonym wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. Zajmuje się również działalnością szkoleniową w zakresie prawa migracyjnego, zatem przyczynia się do promocji wiedzy dotyczącej ochrony międzynarodowej cudzoziemców.

Od 2012 do 2017 roku Anna Strama pracowała jako prawnik w organizacji pozarządowej pożytku publicznego – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć (CPPHN), w którym udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. Również po 2017 roku swoim zaangażowaniem aktywnie i nieodpłatnie wspierała działania i inicjatywy stowarzyszenia, działając w charakterze wolontariusza. Począwszy od 2021 roku Anna Strama współpracuje z CPPHN na podstawie symbolicznej umowy-zlecenia i świadczy bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. W ramach działań CPPHN, we współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi (jak np. biuro UNHCR w Polsce, European Network on Statelessness, FRONTEX), zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w postępowaniach o ochronę międzynarodową, w postępowaniach powrotowych i detencyjnych. Ponadto, uczestniczyła w licznych projektach monitoringowych (monitorowanie sytuacji na przejściach granicznych, w ośrodkach detencyjnych, podczas lotów deportacyjnych), rzeczniczych (m.in. w sprawie przystąpienia do konwencji dotyczących praw bezpaństwowców), a także w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych prawom migrantów. Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, w którym działa Anna Strama, jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, założoną w 2002 roku w Krakowie i działa na rzecz ochrony praw człowieka. Anna Strama jest także aktywnym współpracownikiem Krakowskiego Centrum Wielokulturowego, w którym zajmuje się obsługą prawną obcokrajowców i bierze udział w wielu dodatkowych inicjatywach mających na celu integrację, edukację i działania o charakterze kulturalnym.

OIRP w Gdańsku – r. pr. Michał Urban

Urban Michał

Działa na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnością. Udziela nieodpłatnych porad prawnych, działa na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, a w 2012 roku – z wyróżnieniem – podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 roku merytorycznie związany jest z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię radcowską specjalizującą się między innymi w prawie danych osobowych, prawie pracy i prawie rodzinnym. W kręgu jego szczególnych zainteresowań jest jednak prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Wiele spraw w kancelarii prowadzi pro bono. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. W 2017 i w 2019 roku za działalność pro bono został wyróżniony m.in. przez dziekana OIRP w Gdańsku.

Prowadzi szkolenia z dostępności, obsługi klienta będącego osobą z niepełnosprawnością, szkolenia dla koordynatorów ds. dostępności, a także z dostępności komunikacyjnej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”. Jest ekspertem w prawie osób z niepełnosprawnościami, zatrudniania pracowników będących osobami z niepełnosprawnością, orzeczenia o niepełnosprawności, renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością, a następnie dyrektor w największej organizacji pozarządowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnością Integracja. Na co dzień współpracuje z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacją Integracja, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN ECHO w Warszawie, Fundacją Dom Marzeń w Gdyni, Fundacją Pokolenia w Tczewie, PSONI Gdańsk czy TPBA Gdańsk.

Michał Urban od lat współpracuje z PFPDN ECHO z siedzibą w Warszawie i wspiera podopiecznych fundacji z całej Polski. Jego ogromne zaangażowanie sprawiło, że osoby słabosłyszące i głuche nauczyły się tego, że warto znać prawo przynajmniej w zakresie niezbędnym do świadomego i pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Michał Urban przeprowadził wiele nieodpłatnych porad i szkoleń, zajmował się trudnymi sprawami prawnymi (także sądowymi). Były wśród nich takie, które wynikały z niewłaściwego podejścia różnych instytucji do osób głuchych, co niosło za sobą poważne skutki prawne i społeczne, łącznie z naruszeniem ich godności, dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

Michał Urban zaangażowany jest mocno w pomoc osobom autystycznym i ich rodzinom. W kwietniu 2022 roku został odznaczony honorową odznaką „Przyjaciel osób z autyzmem” jako wyraz wdzięczności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym za bezinteresowne prowadzenie poradnictwa i edukacji prawnej dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin oraz za udzielanie im pomocy prawnej i reprezentowanie ich w sprawach związanych z dyskryminacją i nierównym traktowaniem.

Jest autorem poradnika pt. „Orzeczenie dziecka. Jak skutecznie odwołać się od decyzji komisji?” W marcu 2022 roku prowadził w tym zakresie bezpłatny webinar na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Jest współautorem publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną”. Od 2016 roku jest członkiem Komisji ds. Praw Człowieka i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2013–2015 był członkiem Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a w latach 2011–2015 członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Gdyni. W latach 2011–2017 pełnił funkcję członka Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2014 roku Centrum Integracja w Gdyni, którym zarządzał, zajęło II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, zaś w 2012 roku otrzymało medal „Gdynia bez barier” za „niekonwencjonalne metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

Laureat Nagrody Internautów

Laureat XIV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrany w głosowaniu internetowym

OIRP w Wałbrzychu – r. pr. Krzysztof Balczunas

Balczunas Krzysztof

Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych. Służy nieodpłatnym wsparciem osobom fizycznym mierzącym się z niepełnosprawnościami oraz mającym problemy życiowe. Jest także wolontariuszem Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM. Otrzymał pięć nominacji do tegorocznej edycji konkursu.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Aplikację radcowską odbył przy OIRP w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Interesuje się między innymi kwestiami związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych i dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych, a poza prawem – kynologią, jest miłośnikiem psów, jednym z fundatorów Fundacji Czernysz w Potrzebie, niosącej pomoc psom, ze szczególnym uwzględnieniem rasy czarny terier rosyjski.

Udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej przy zakładaniu Fundacji Panda, która pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym. Okazuje wsparcie zarówno prawne, jak i emocjonalne podopiecznym Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Jako wolontariusz Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM, które powstało z inicjatywy rodziców dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Krzysztof Balczunas pracuje pro publico bono, poświęcając swój czas, wiedzę i umiejętności trzydziestu podopiecznym oraz ich rodzinom. Dzięki jego wiedzy i z jego inicjatywy stowarzyszenie BONITUM otrzymało fundusze ze środków unijnych, dzięki którym powstał Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM. Krzysztof Balczunas związany jest także z Fundacją Daj, zajmującą się przede wszystkim pomocą dla osób niepełnosprawnych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomagał w przygotowaniu dokumentów rejestrowych fundacji, wspiera też prawnie zarówno fundację, jak i jej podopiecznych. Jest oparciem dla pacjentów fundacji będących w trudnym dla nich czasie – motywuje do walki o sprawność, między innymi opowiadając osobistą, poruszającą historię na potrzeby filmu, który powstał w ramach obchodów Światowego Dnia Śpiączki w Polsce. Uczestniczy i promuje wszelkie akcje charytatywne, których celem jest zbiórka funduszy.

Wyróżnienia

Wyróżnienia XIV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego przyznane przez Prezesa KRRP:

OIRP w Krakowie – r. pr. Piotr Cybula – także wyróżnienie Wolters Kluwer Polska

Cybula Piotr

Specjalizuje się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)’’, członkiem International Forum of Travel and Tourism Advocates, a także autorem i redaktorem licznych publikacji naukowych poświęconych prawnym aspektom turystyki.

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo w zakresie europeistyki w Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończył obroną pracy doktorskiej w Katedrze Prawa Cywilnego na temat „Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym”.

Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną wspólnie przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest adiunktem w Zakładzie Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, którym kieruje od października 2020 roku. W latach 2010–2018 był adiunktem w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz International Forum of Travel and Tourism Advocates. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, poświęconych głównie prawnym aspektom turystyki. Organizator lub współorganizator dziewięciu konferencji naukowych dotyczących głównie wskazanego powyżej obszaru (m.in. w ramach współpracy z PTTK). Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 roku, specjalizując się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Od 2008 roku prowadzi blog: https://prawoturystyczne.com/.

Piotr Cybula jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, wydawanego w Instytucie Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2012 roku – międzynarodowej rady naukowej Comitato scientifico Internationale, włoskiego czasopisma „Rivista italiana di Diritto del turismo”. Dwukrotnie – w 2010 i 2011 roku – otrzymał dyplom ministra sportu i turystyki za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu kadr dla turystyki, a w 2018 roku – dyplom marszałka województwa małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w województwie małopolskim.

Radca prawny dr Piotr Cybula jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)”. W jej ramach od 2 marca 2022 roku do dziś zorganizował ponad 450 aukcji, z których osiągnięto wsparcie dla różnego rodzaju organizacji i akcji pomocowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 208 481,58 zł (stan na 27 kwietnia 2022 roku).

Wsparcie w wymienionej kwocie otrzymały m.in. następujące organizacje udzielające pomocy Ukraińcom: Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Fundacja Centaurus, Fundacja Wolno Nam, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Nadzieja”, Caritas, SOS Wioski Dziecięce Ukraina, Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Polski Czerwony Krzyż, Unicef, Fundacja Homo Faber, Stowarzyszenie ,,Hrubieszów Jestem Stąd „. Radca prawny Piotr Cybula nie tylko wymyślił i zorganizował powyższe przedsięwzięcie, ale cały czas aktywnie moderuje kolejne aukcje i promuje projekt, poświęcając w tym celu swój wolny czas.

OIRP w Poznaniu – r. pr. Michał Pankiewicz

Pankiewicz Michał

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Aktywnie zaangażowany jest w działania społeczne i samorządowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską i w 2013 roku został wpisany na listę radców prawnych poznańskiego samorządu. Jest członkiem Rady OIRP oraz Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując od 2007 roku jako asystent sędziego w sądach rejonowych w Poznaniu, początkowo w Wydziale XXIII Karnym, następne w Wydziale VIII Karnym i Cywilnym, IV Rodzinnym i dla Nieletnich. Od 2015 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego Pankiewicz Grupa Prawna, a od 2017 roku jest zatrudniony jako radca prawny w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Posługuje się biegle językiem angielskim, a komunikatywnie niemieckim. Pasjonuje go sport, głównie narciarstwo i spływy kajakowe. Relaksują go prace w ogrodzie, które bardzo lubi.

Michał Pankiewicz od lat inspiruje środowisko prawnicze, inicjując i organizując w naszym samorządzie akcje pomocy prawnej dla obywateli, w różnych jej formach. Posiada wyjątkową umiejętność przyciągania ludzi do aktywnego angażowania się w działania społeczne, także na rzecz szeroko rozumianej zmiany w podejściu i myśleniu o prawach i wolnościach człowieka. Jego innowacyjne działania, przemyślane i bardzo uporządkowane, zyskują grono zwolenników oraz akceptację władz samorządu. Był inicjatorem i głównym organizatorem pojawienia się radców prawnych poznańskiej izby na Przystanku Wodstook w 2019 roku. Wspólnie z nimi przygotował program udziału w festiwalu, opierający się na założeniach, że zjednoczone zawody prawnicze nie godzą się na demontaż demokratycznego państwa, a także pokazaniu, że radcowie prawni są blisko ludzkich spraw oraz promocji wiedzy o zawodzie radcy prawnego. Służył temu Namiot Radców Prawnych, w którym odbywały się konkursy w tym Koło Fortuny, popularyzujące wiedzę o wykroczeniach, warsztaty konstytucyjne oraz porady prawne. Wszystkie działania koordynował Michał Pankiewicz. W 2020 roku, gdy zorganizowano Pol’and’Rock w wersji online, uczestniczył w dwóch warsztatach, które zorganizował, poświęconych prawie do kultury i prawie do bycia sobą. Ukazały się one na antenie Fundacji WOŚP. W ubiegłym roku, kiedy Pol’and’Rock odbywał się już w terenie, Michał Pankiewicz był głównym koordynatorem kolejnego Namiotu Radców Prawnych. Czuwał nad sprawnym przebiegiem prawniczych dyskusji, m.in. o prawnych aspektach nierówności płci, nad prowadzoną poradnią prawną #zapytaj radcę oraz przedstawieniem kostiumowym zorganizowanym przy współpracy z sędziami i prokuratorami. Kolejna inicjatywa Michała Pankiewicza to aktywne włączenie się poznańskiej izby w latach 2021 i 2022 w największą polską akcję charytatywną, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bez problemu zebrał grono kilkudziesięciu wolontariuszy, z którymi utworzył sztab WOŚP i razem z nimi zbierał fundusze na laryngologię dziecięcą, a w tym roku na leczenie wzroku u dzieci. Ostatnio, w czasach trwającej wojny na Ukrainie, z własnej inicjatywy aktywnie pomaga Ukraińcom. Na początku kwietnia był kierownikiem konwoju wyjątkowej akcji przekazania miastu Lwów dwóch autobusów miejskich, a Caritas Ukraina śpiworów, ubrań oraz artykułów higienicznych ofiarowanych przez mieszkańców gmin Rokietnica i Suchy Las.

Pozostali nominowani

W konkursie nominowani byli także:

OIRP w Gdańsku – r. pr. Mateusz Buczkowski

Buczkowski Mateusz

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym. Wspiera działania Fundacji Arkun, zajmującej się zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganiem rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej. Świadczy pro publico bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych wojną na terenie Ukrainy.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach prawo oraz administracja. Studia prawnicze ukończył, broniąc pracę magisterską o tematyce prawa ubezpieczeń. W okresie studiów wielokrotnie nagradzany był stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest uczestnikiem zespołu przeprowadzającego program badawczy w zakresie prawa administracyjnego.

Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi na terenie Trójmiasta. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, reprezentowaniu klientów w negocjowaniu i zawieraniu umów, a także w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z zakresu prawa gospodarczego. W swojej praktyce koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym.

Mateusz Buczkowski bezinteresownie i pro bono wspiera działania Fundacji Arkun poprzez bieżące doradztwo prawne w codziennej działalności oraz przy organizowanych wydarzeniach. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych podejmuje działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych, oraz wspomaganie rozwoju wolontariatu i aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym również poprzez rozwój kompetencji cyfrowych. Wspomaga fundację od strony prawnej przy organizowaniu i zabezpieczaniu rajdów pieszych i rowerowych, a także spływów kajakowych. Pomaga w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń i orzeczeń, a także podejmowanych kroków prawnych w procedurze uzyskiwania wpisu na listę organizacji pożytku publicznego.

W ramach stałej współpracy z Kancelarią Adwokacką adw. Bartosza Grube w Gdyni świadczy również bezinteresownie i pro bono pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w związku z sytuacją na terenie Ukrainy. Udzielał pomocy prawnej podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

OIRP w Rzeszowie – r. pr. Hubert Guz

Guz Hubert

Aktywnie angażuje się w akcje nieodpłatnych porad prawnych organizowanych w OIRP w Rzeszowie, w tym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie rodzinnym i opiekuńczym, upadłościowym oraz karnym. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 roku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie rodzinnym i opiekuńczym, upadłościowym  oraz karnym, pod kątem pomocy ofiarom przestępstw. Członek Komisji Promocji i Polityki Informacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Hubert Guz jest także honorowym dawcą krwi, maratończykiem, taternikiem, alpinistą oraz miłośnikiem górskich wycieczek.

Od wielu lat aktywnie angażuje się w akcje nieodpłatnych porad prawnych organizowanych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, w tym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Dni Otwartych OIRP Rzeszów. Ponadto, od 2016 roku do dziś aktywnie działa na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa podkarpackiego, w którym pomaga ofiarom przestępstw, między innymi przemocy domowej, oszustw (w tym starszym osobom, które padły ofiarą oszustwa metodą na wnuczka lub na policjanta), także lichwy i przestępstw bankowych. Od wybuchu wojny na Ukrainie Hubert Guz aktywnie angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy (w punktach informacji prawnej utworzonych przez OIRP Rzeszów lub we współpracy z OIRP Rzeszów, w ramach fundacji Świat Bez Barier). Udziela także pomocy w znalezieniu tymczasowego miejsca zamieszkania (sam przyjął do swojego domu ośmiu obywateli Ukrainy, zapewniając im schronienie i wyżywienie). Czynnie uczestniczył też w zbiórkach darów dla uchodźców z Ukrainy, przeznaczając środki finansowe na wyżywienie osób przebywających na dworcu kolejowym PKP w Rzeszowie.

Radca Prawny Hubert Guz regularnie udziela także porad prawnych pro bono osobom potrzebującym pomocy, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zarówno w prowadzonej kancelarii, jak i na grupie Porady Prawne na Facebooku, gdzie odpowiada na pytania członków grupy, przybliżając im aspekty prawa i procedury prawnej obowiązującej na terenie Polski.

W swojej działalności pro bono wyróżnia się niezwykłym zaangażowaniem i skutecznością. Angażując się w udzieloną pro bono pomoc prawną, nie tylko udziela porad prawnych czy przygotowuje projekty niezbędnych w sprawie pism, ale jeżeli zachodzi taka konieczność, osobiście jeździ z osobami potrzebującymi do urzędów czy instytucji, pomagając im wypełnić dokumenty lub załatwić sprawę.

OIRP w Zielonej Górze – r. pr. Oskar Hładki

Hładki Oskar

Udzielał bezpłatnych porad prawnych na rzecz kobiet poszkodowanych przestępstwem, a także obywatelom Ukrainy poszkodowanym wojną. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniony dyplomem przez władze gminy Kłodawa w uznaniu za zaangażowanie w działalność dla dobra lokalnej wspólnoty oraz na rzecz edukacji prawnej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Szczecinie, odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Po pięcioletnim stażu pracy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, w 2008 roku wpisał się na listę radców prawnych i rozpoczął własną praktykę. Angażuje się w działalność społeczną. Pro publico bono udzielał porad prawnych w różnych formatach oraz prowadził działalność dydaktyczną. Zajmuje go również integracja środowiskowa na gruncie samorządu radcowskiego i lokalnej społeczności w swoim miejscu zamieszkania. Jego główne zainteresowania to sport, historia i psychologia.

W latach 2016–2019 bezinteresownie i systematycznie, co najmniej godzinę tygodniowo, udzielał obcokrajowcom darmowych porad prawnych pod patronatem Związku Ukraińców w Polsce, gównie obywatelom Ukrainy i Białorusi (korzystając ze wsparcia logistycznego Kościoła greckokatolickiego, który użyczył w tym celu pomieszczenia). W okresie tych trzech lat Oskar Hładki udzielił kilkuset darmowych porad prawnych wielu obywatelom tych krajów.

W 2013 roku współpracował z Lubuskim Stowarzyszeniem na rzecz Kobiet BABA udzielając darmowych porad prawnych kobietom poszkodowanym przestępstwem. W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii świadczy także pomoc prawną pro bono dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

W 2019 roku został wyróżniony dyplomem przez władze gminy Kłodawa w uznaniu za zaangażowanie w działalność dla dobra lokalnej wspólnoty oraz dotychczasową pracę na rzecz rozwoju sołectwa i gminy (działalność polegała i nadal polega przede wszystkim na udzielaniu darmowych porad prawnych, integracji społeczności lokalnej w ramach różnych okoliczności i imprez na terenie gminy).

W 2018 roku prowadził spotkania dotyczące zwiększania świadomości prawnej i popularyzacji zawodu prawnika dla klas I i III I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. W latach 2017 i 2018 wraz z notariuszem Grzegorzem Mazurkiem przeprowadził 40-godzinny cykl wykładów propagujący zawody prawnicze dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie. W 2017 roku uczestniczył w seminarium dla osób starszych w Dębnie w celu uwrażliwienia ich na zagrożenia związane ze sprzedażą bezpośrednią i przez telefon. W 2015 roku w ramach promocji zawodu prawnika uczestniczył w spotkaniu z dziećmi w przedszkolu (zabawa i pogadanka na temat zawodów prawniczych). Uczestniczy w życiu samorządu (był członkiem Komisji Integracji Środowiskowej). Jego główne zainteresowania to sport, historia i psychologia.

OIRP w Szczecinie – r. pr. Anna Kuźmińska

Kuźmińska Anna

Specjalizuje się w obsłudze gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

Jest absolwentką (z 2011 roku) Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Już w czasach studenckich pracowała w kancelarii radców prawnych, więc ma duże doświadczenie procesowe i pozaprocesowe. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Specjalizuje się w obsłudze gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Od wielu lat angażuje się w pomoc zwierzętom, organizując zbiórki żywności i produktów niezbędnych schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Prywatnie zaangażowana jest w wyprowadzanie na spacery bezdomnych zwierząt przebywających w schroniskach.

Wszystkie zorganizowane zbiórki, zarówno podczas dorocznych pikników radcowskich, jak i zimowe, prowadzone w ramach Szlachetnej Paczki, okazały się dużym sukcesem i w dużej mierze zapewniły produkty niezbędne okolicznym schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

Prywatnie miłośniczka zwierząt i spędzania czasu na świeżym powietrzu, a także literatury, przede wszystkim kryminałów.

OIRP we Wrocławiu – r. pr. Jerzy Makowski

Makowski Jerzy

Specjalizuje się m.in. w prawie karnym, rodzinnym i prawie spółek handlowych. W ramach działalności pro bono od ponad dwóch lat udziela porad, nieodpłatnie prowadzi też sprawy m.in. na rzecz uchodźców czy uczestniczek Strajku Kobiet.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2014 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP we Wrocławiu. Absolwent trzech kierunków studiów podyplomowych: menedżerskich, zarządzania wierzytelnościami oraz z zakresu kadr i płac. Jako wieloletni asystent sędziego w wydziale karnym jednego z wrocławskich sądów rejonowych specjalizuje się m.in. w prawie karnym, które obok prawa rodzinnego i prawa spółek handlowych pozostaje w obszarze jego zainteresowań. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch chłopców. Jako zwolennik równomiernego rozwoju ciała i ducha w wolnych chwilach przerzuca zarówno kolejne karty pochłanianych hurtowo książek, jak i ciężary w ramach uprawianych od lat sportów siłowych. Pasjonat sportów walki, w tym zwłaszcza trenowanego przez niego boksu.

W ramach działalności pro bono od ponad dwóch lat udziela porad, nieodpłatnie prowadzi też sprawy m.in. na rzecz uchodźców czy uczestniczek Strajku Kobiet. Jako członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności OIRP we Wrocławiu oraz Komisji Praw Człowieka KIRP bierze aktywny udział w pracach komisji i różnych inicjatywach na rzecz obrony praw człowieka, jak na przykład radcowski telefon zaufania „Stop przemocy!”. Chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych, takich jak projekt Fundacji Pro Publica Teraz Ty Bądź Sędzią czy Tydzień Konstytucyjny.

W grudniu 2020 roku w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KIRP udał się do Hajnówki nieopodal granicy polsko-białoruskiej, gdzie przez ponad tydzień świadczył pomoc prawną na rzecz uchodźców.

W lutym 2022 roku, kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jako koordynator wrocławski, przy wsparciu wrocławskich koleżanek i kolegów radców pomógł zorganizować nieodpłatne telefoniczne dyżury radców prawnych oraz pomoc stacjonarną, która w pierwszych dniach wojny w Ukrainie świadczona była we Wrocławiu aż w pięciu punktach.

Po kilku dniach intensywnej pracy jako koordynator wrocławski wsparł swoim doświadczeniem koleżanki i kolegów z Krajowej Izby Radców Prawnych, pomagając utworzyć – w ramach Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KRRP – nieodpłatną infolinię. Z infolinią tą związany jest do dziś, piastując merytoryczny nadzór nad pracą ukraińskich prawników i prawniczek.

OIRP w Kielcach – r. pr. Aneta Miechowicz

Miechowicz Aneta

Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Zaangażowana w pomoc pro bono osobom ubogim. Prowadzi zajęcia edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu znaczenia konstytucji w życiu obywateli.

Z wyróżnieniem ukończyła prawo w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego w Warszawie. Wyróżnia się świadczeniem bezinteresownej pomocy na rzecz osób fizycznych, społeczności lokalnych i instytucji realizujących cele publiczne. Jest osobą o wysokim stopniu empatii, potrafi słuchać i dostrzega potrzeby innych. Swoją postawą i zaangażowaniem w krzewienie edukacji prawnej przyczynia się do zwiększania się świadomości prawnej obywateli. Uczestniczy w akcjach, podczas których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Od 2006 roku (do 2016 roku w Klinice Prawa przy EWSPiA, a od 2018 roku we własnej kancelarii) udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, których nie stać na porady odpłatne, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej.

W 2020 roku współorganizowała akcję Korona Ci z Głowy Nie Spadnie, która miała na celu pomoc w zapewnieniu opieki dla dzieci medyków, zaopatrzenie najuboższych dzieci w laptopy do pracy zdalnej, pomoc seniorom w załatwianiu podstawowych spraw życiowych oraz koordynację grupy wolontariackiej. Od 24 marca 2021 roku w ramach reaktywacji akcji współorganizuje zbiórki na rzecz osób z Ukrainy, przede wszystkim rzeczy niezbędnych dla dzieci przebywających w sierocińcu we Lwowie, zapewniając własny transport. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Duża Mama w Rzeszowie, Duże Serce w Rzeszowie, Fundacja Rozwoju Regionów oraz Fundacja Otwarty Dialog.

Od 2017 roku prowadzi w szkołach zajęcia z konstytucji, brała udział w Tygodniu Konstytucyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzi także w szkołach zajęcia dotyczące stosowania prawa oraz praw i obowiązków osób małoletnich, uczestniczy też jako ekspert w dniach zawodowca.

Prowadzi działalność przybliżającą ludziom zawiłości prawne, tworzy wzory pism, tłumaczy przepisy prawne dotyczące uchodźców. Jako ekspert uczestniczy w projekcie Latarniczki, prowadzonym przez Fundację Strajk Kobiet, skierowanym do osób mających styczność z przemocą rodzinną. Bezpłatnie wspiera prawnie działalność Stowarzyszenia Homokomando i Fundacji Plus 48.

OIRP w Warszawie – r. pr. Michał Rytel

Rytel Michał

Współpracuje z fundacjami wspierającymi pacjentów i lekarzy w trudnej sytuacji prawnej oraz z podmiotami medycznymi, wielokrotnie prowadząc sprawy pro bono. Brał aktywny udział na rzecz lokalnej społeczności podczas pandemii COVID-19, udzielając darmowych porad prawnych między innymi mikroprzedsiębiorcom.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze kroki w zawodzie prawnika stawiał jako pracownik renomowanych instytucji bankowych, między innymi w BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, w którym odbywał praktyki już na trzecim roku studiów prawniczych. Po ukończeniu studiów pracował w Kancelarii Radcy Prawnego Dagmary Grabowskiej. Zrezygnował z rozwijania kariery w prawie bankowym i rozpoczął pracę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Tam bezpośrednio zetknął się z praktyką stosowania i egzekwowania prawa medycznego oraz problemami, z jakimi w Polsce borykają się pacjenci.

Od stycznia do maja 2013 roku był zatrudniony w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. W maju tamtego roku został prawnikiem w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie legislacji związanej z prawem medycznym. Na tym stanowisku pracował do kwietnia 2016 roku. Od stycznia 2015 roku do dzisiaj pełni funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach z sektora prywatnego i publicznego.

W 2016 roku został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie i nadal kontynuował współpracę z fundacjami wspierającymi pacjentów i lekarzy w trudnej sytuacji prawnej. Działał również w samorządzie zawodowym radców prawnych w Warszawie. W 2016 roku został członkiem Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie. Od prawie pięciu lat prowadzi bardzo dobrze prosperującą kancelarię radcowsko-adwokacką. Zarządzana przez niego kancelaria ma szeroki zakres prowadzonych spraw – od obsługiwania spółek handlowych w sprawach gospodarczych i rejestrowych po pomoc osobom prywatnym w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Kancelaria udziela też porad i prowadzi sprawy pro bono. Są to między innymi sprawy przekazywane z różnych fundacji zajmujących się prawami pacjenta. Odbywa się to przy współpracy z Instytutem Praw Pacjenta oraz innymi organizacjami pozarządowymi mającymi możliwość bezpłatnej współpracy z kancelarią.

W latach 2020–2022, w okresie pandemii COVID-19, podczas najszerszych zmian prawnych związanych z nową sytuacją, z jego inicjatywy powstał cykl darmowych porad prawnych udzielanych przez jego kancelarię mieszkańcom lokalnej społeczności. W związku z epidemicznymi utrudnieniami dla prowadzących własne biznesy, zwłaszcza te najmniejsze, nieposiadających własnych działów prawnych, Michał Rytel zainicjował również darmowe porady dla mikroprzedsiębiorców.

We współpracy z Instytutem Praw Pacjenta kancelaria stale udziela darmowych porad organizacjom pozarządowym zajmującym się prawami pacjenta.

OIRP w Łodzi – r. pr. Jakub Rzeszowski

Rzeszowski Jakub

Od rozpoczęcia się wojny jest zaangażowany w udzielanie porad prawnych dla osób z Ukrainy. Specjalizuje się w tzw. kredytach frankowych oraz umowach gospodarczych. Otrzymał cztery nominacje do tegorocznej edycji konkursu.

Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Podczas aplikacji wiedzę i doświadczenie zdobywał w jednej z toruńskich kancelarii pod patronatem radcy prawnego Wojciecha Gorczycy (wicedziekana OIRP w Toruniu). Po zdanym egzaminie zawodowym wrócił do swojego rodzinnego miasta – Bełchatowa, w którym w 2021 roku otworzył własną kancelarię. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Mimo młodego wieku ma ogromne doświadczenie i wiedzę prawniczą. Wskazuje na rozwiązanie problemu prawnego, a jednocześnie informuje o różnego rodzaju ryzykach i zagrożeniach. Znakomicie porusza się w obszarze szeroko pojętego prawa cywilnego i karnego. Specjalizuje się w tzw. kredytach frankowych oraz umowach gospodarczych. Interesuje się piłką nożną i siatkówką, a w wolnym czasie lubi biegać i jeździć na rowerze.

Jakub Rzeszowski od rozpoczęcia się wojny udziela porad prawnych pracownikom z Ukrainy. Wszystkie porady świadczy nieodpłatnie. Oprócz tego firmom udziela odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości zatrudniania osób z Ukrainy, które opuściły kraj po wybuchu wojny. Uzyskana wiedza usprawnia proces zatrudniania i pozwala na pomoc potrzebującym pracy.

Charakteryzuje go otwartość, widoczne zaangażowanie i empatia w stosunku do osób, które zgłaszają się na konsultacje.

OIRP w Olsztynie – r. pr. Karol Siergiej

Siergiej Karol

Prowadzi działania pro bono na rzecz organizacji harcerskich i ich członków; między innymi edukację prawną instruktorów harcerskich w zakresie odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą harcerską. Udziela pomocy prawnej obywatelom Ukrainy uciekającym przez działaniami wojennymi w ich kraju.

Urodził się w Kętrzynie, ale życie zawodowe związał z Olsztynem. Ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2000 roku jest radcą prawnym i wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy.

Życie zawodowe łączy z realizacją pasji, jaką jest harcerstwo, do którego wstąpił jako zuch w 1978 roku. Od 1990 roku jest członkiem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym pełnił różne funkcje.

Od dziesięciu lat jest członkiem Naczelnictwa (zarządu) ZHR, zaś od sierpnia 2021 roku przewodniczącym organizacji. Wszystkie funkcje pełni społecznie, angażując się w wychowanie młodych ludzi zgodnie z misją harcerstwa. Widocznym efektem tych działań jest angażowanie się młodych ludzi w pomoc drugiemu człowiekowi będącemu w trudnej sytuacji. Harcerki i harcerze w sposób zorganizowany i bardzo efektywny włączyli się w działania pomocowe w czasie pandemii COVID-19. Obecnie, w związku z wojną w Ukrainie, pełnią służbę na rzecz drugiego człowieka na granicy państwowej i wszędzie, gdzie trafiają uchodźcy.

Karol Siergiej działa na rzecz całego ruchu harcerskiego (nie tylko ZHR), wspomagając otoczenie prawne harcerstwa i dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.

Działania prowadzone pro bono na rzecz organizacji harcerskich i ich członków obejmują:

  • edukację prawną instruktorów harcerskich w zakresie odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą podczas zbiórek, biwaków i obozów. Przekazywana im wiedza ma na celu działanie wychowawcze w granicach wyznaczonych przez prawo, uczenie się działania w trudnych sytuacjach prawnych, ekstremalnych z punktu widzenia młodych ludzi niemających przygotowania prawniczego,
  • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na zgodne z prawem prowadzenie działalności wychowawczej, zwłaszcza dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • monitorowanie i wpływanie na ustawodawcę w taki sposób, aby tworzone przepisy były „przyjazne” dla działalności wychowawczej podejmowanej przez młodych ludzi,
  • obronę w sytuacji zagrożenia odpowiedzialnością w przypadku zdarzeń nagłych. Przykładem jest obrona komendanta obozu harcerskiego w Suszku, gdzie w 2017 roku podczas obozu wichura powaliła drzewa i zniszczyła cały obóz,
  • pomoc konkretnym harcerkom i harcerzom (ze wszystkich organizacji) w radzeniu sobie z problemami prawnymi wynikającymi z ich pracy wychowawczej.

Wszystkie te działania wymagają znacznego zaangażowania czasowego, a także licznych podróży po całej Polsce. Karol Siergiej łączy pasję społeczną z prawem, doskonale wykorzystując swoją wiedzę i pomagając w ten sposób młodym ludziom wychowującym innych młodych ludzi, poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa prawnego w działaniu.