XVI edycja Konkursu

Poznaliśmy laureatów XVI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski.

2024

XVI edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Kapituła konkursu wyłoniła dziewięciu radców prawnych, dla których bezinteresowna pomoc prawna jest integralną częścią codziennej działalności. Internauci również mieli swój udział, wybierając swojego laureata. Podczas uroczystej gali swoje wyróżnienie przyznało także współpracujące z KRRP Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. To jednak nie był koniec uroczystości – tego samego wieczoru uhonorowano również laureata V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”.

14 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie odbyła się uroczysta gala, która zgromadziła wielu radców prawnych oraz znamienitych gości. Wydarzenie poprowadziła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków kapituły konkursów, zaproszonych gości oraz najważniejszych bohaterów tego wieczoru – laureatów konkursów „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i „Ambasador Mediacji”.

W atmosferze szacunku i podniosłości przemówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, który pełnił również rolę przewodniczącego kapituły konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. W swoim przemówieniu podkreślił: „Te wyróżnienia są nie tylko nagrodą, ale przede wszystkim wyrazem uznania dla pracy, która nie zawsze jest dostrzegana. Dziękuję wszystkim laureatom za ich niestrudzoną działalność na rzecz naszych obywateli. Wasza praca jest inspiracją i dowodem na to, że bezinteresowna pomoc ma ogromne znaczenie. Łączy Was dobre serce i wykorzystujecie swoją wiedzę w bardzo szczytnym celu. Jesteście wzorem do naśladowania.”

Następnie na scenę zaproszono Przewodniczącego Kapituły V edycji konkursu „Ambasador Mediacji”, mec. Tomasza Parkasiewicza, który wraz z Prezesem KRRP, Włodzimierzem Chróścikiem wspólnie wręczyli nagrodę laureatowi V edycji konkursu. W tym roku tytuł „Ambasadora Mediacji” przypadł „Europejskiemu Stowarzyszeniu Sędziów na Rzecz Mediacji GEMME”. Nagrodę odebrały sędzia Agnieszka Owczarewicz oraz sędzia Monika Włodarczyk, które wyraziły swoje wzruszenie i wdzięczność za to prestiżowe wyróżnienie.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie laureatów XVI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Mec. Agnieszka Gajewska-Zabój zaprosiła na scenę przedstawicielkę Kapituły Konkursu, mec. Gabrielę Krajczewską, aby wspólnie ogłosić zwycięzców. Mec. Krajczewska powiedziała: „W tym roku dało się zauważyć, że działalność pro bono skupiła się na najmłodszych, a zwłaszcza na przedszkolakach. Jest to także działalność z młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Budzi to ogromny entuzjazm, zwłaszcza na przyszłość. Doceniamy również działalność na rzecz seniorów, kombatantów, harcerzy, organizacji religijnych oraz innych. Budzi to podziw, ale nie zapominajmy również, że pomoc jest świadczona dla zwierząt i jest to pomoc trwająca od kilku lat.”

Laureaci

Laureaci XVI edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrani przez Kapitułę Konkursu

Filip Czernicki z OIRP w Warszawie

Filip Czernicki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie lotniczym, prawie spółek oraz zarządzaniu projektami i administracją w biznesie. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną we współpracy z Universität Bonn.

Aktywny działacz społeczny, od wielu lat zajmuje się promocją i tworzeniem sieci Studenckich Poradni Prawnych (klinika prawa) w Polsce i Europie Wschodniej, jak również promocją działalności pro bono wśród prawników praktyków. Współzałożyciel drugiej w Polsce kliniki prawa działającej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułów i publikacji na temat klinik prawa oraz dostępu do pomocy prawnej. Od 2002 roku społecznie pełni funkcję prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Od 2001 jest członkiem Zarządu Global Alliance for Justice Education, wieloletni przewodniczący GAJE. Od 2015 roku wchodzi w skład Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej przy Ministrze Sprawiedliwości, jest również od 12 lat Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dr Filip Czernicki jest obecny praktycznie na wszystkich polach działalności pro bono, od wielu lat zaangażowany we współpracę z organizacjami społecznymi, również dzięki prowadzonemu w ramach OIRP Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono. W ostatnich latach zaangażowany w obronę praw człowieka i pomoc prawną uchodźcom politycznym z Białorusi oraz uchodźcom wojennym z Ukrainy. Jest polskim koordynatorem bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach European Lawyers in Lesvos (ELIL). Projekt Ukrainie Pro Bono Collaborative pomógł ponad 7 tysiącom osób uzyskać pomoc prawną.

Małgorzata Dąbek z OIRP w Lublinie

Małgorzata Dąbek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2007 roku ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, po czym w 2008 roku została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Lublinie. Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię w Hrubieszowie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów. Od 2021 roku członek Komisji do spraw wykonywania zawodu w OIRP w Lublinie, od 2010 roku członek wszystkich kolejnych Okręgowych Komisji Wyborczych OIRP w Lublinie, prowadzi zajęcia dla aplikantów radcowskich oraz uczestniczy w komisjach przeprowadzających kolokwia roczne aplikantów radcowskich. Współzałożycielka i prezeska zarządu, działającego od 2018 roku Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie – organizacji pozarządowej, która m.in. świadczy nieodpłatną pomoc prawną oraz realizuje szereg projektów edukacji prawnej dzieci i dorosłych, w tym warsztaty, prelekcje i szkolenia mające na celu upowszechnienie wiedzy o prawie.

Radca prawny Małgorzata Dąbek zaangażowana była w latach 2014-2015 w prowadzony przez KIRP program „Niebieski Parasol”, w 2018 roku prowadziła szkolenia i warsztaty prawne dla Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Hrubieszów, a także Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy na temat dokumentacji i nowych zasad ochrony danych osobowych osób fizyczny. Od 2018 roku świadczy bezpłatne porady i pomoc prawną w ramach programu „Szlachetna Paczka Prawników” dla beneficjentów programu „Szlachetna Paczka”. W roku 2020 świadczyła pomoc prawną pro publico bono w ramach akcji„# Ratuj Biznes” prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także pomoc prawną lekarzom Lubelskiej Izby lekarskiej w związku z sytuacją wywołaną przez wirus SARS-CoV2. W latach 2020-2023 zajmowała się m.in. doradztwem prawnym dla Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie, wspierała merytorycznie prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną w ramach działalności statusowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie. Od roku 2022 udziela poradnictwa i pomocy prawnej dla Ukraińców uciekających przed wojną.

Paulina Janikowska-Mizera z OIRP w Warszawie

Paulina Janikowska-Mizera

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2015 roku wpisana na listę radcowską OIRP w Warszawie. Od 2023 roku wpisana na stałą listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 2016 roku prowadziła własną kancelarię radcowską, aktualnie zawód radcy prawnego wykonuje w ramach stosunku pracy, pracując jako prawnik w przedsiębiorstwie. Prowadzi także działalność gospodarczą m.in. w zakresie szkoleń oraz mediacji.

Od 2019 roku pro bono odwiedza przedszkola, by opowiadać o prawie i prawnikach. Autorka scenariusza zajęć Lekcji Prawa dla przedszkolaków oraz „PoPrawnych Lekcji” – czyli lekcji prawa dla uczniów szkół podstawowych. Ze względu, na brak w szkołach przedmiotu „prawo”, postanowiła sama stworzyć ofertę takich lekcji. Regularnie odwiedza szkoły podstawowe, gdzie realizuje lekcje prawa. Bierze udział w projekcie edukacji prawnej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w ramach, którego nieodpłatnie prowadzi lekcje prawa dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Prowadzi także bezpłatne zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Jako twórca PoPrawnych Lalek, które wykorzystuje przede wszystkim do prowadzenia zajęć z najmłodszymi, często przekazuje je również na aukcje charytatywne. Jest współtwórczynią projektu networkingowego Radczynie Prawne Przyszłości. Już w czasie studiów była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej, w której udzielała bezpłatnej pomocy prawnej. Obecnie zaangażowana w działalność samorządu radców prawnych na wielu polach.

 

Katarzyna Katana z OIRP w Warszawie

Katarzyna Katana

Od wielu lat działa na rzecz dobra wspólnego. Już na studiach należała do grona studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studencka Poradnia Prawa) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie świadczyła pomoc potrzebującym.

Od 2017 roku jest radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie karnym. Obecnie reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem, w szczególności dzieci.

Pani Katarzyna pracuje jako radca prawny w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prowadząc działania popularyzujące, rzecznicze oraz wspomaga prawnie program Standardy Ochrony Dzieci. Jest współautorką wdrożonego do polskiego porządku prawnego modelu wielowymiarowej odpowiedzi na przestępstwo – nie tylko karą, ale także samo uczeniem się systemu oraz mądrą prewencją. Analiza poważnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review) oraz standardy ochrony dzieci (child safeguarding practices) z dniem 15 lutego 2024 stały się faktem, w związku z wejściem tzw. Ustawy Kamilka z Częstochowy, przy której uczestniczyła.

Współpracuje z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Grójcu, w którym wspomaga pro bono uczestników zajęć oraz ich dorosłych opiekunów, doradzając prawnie oraz prowadząc sprawy sądowe na ich rzecz. Od 2019 roku jest wolontariuszką w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie bierze udział w aktywnościach organizowanych przez Muzeum, a także wspomaga prawnie pro bono Związek Powstańców Warszawskich, za co została odznaczona medalem Pro Patria.

Nominowana w konkursie Rising Stars, prawnicy liderzy jutra, a także laureatka plebiscytu Forbs 25 Women in law w roku 2022. W latach 2020-2022 odbyła zaawansowane kursy doszkalające systemu praw człowieka ONZ (w obszarze praw kobiet) oraz odpowiedzialności biznesu za przestrzeganie praw człowieka.

Katarzyna Konopka z OIRP w Białymstoku

Katarzyna Konopka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakresie Prawa Prywatnego, Międzynarodowego i Prawa Medycznego Wydziału Prawa UwB. Asystent dydaktyczny w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zawodowo pracuje jako in-house lawyer w podmiocie leczniczym.

Radca prawny Katarzyna Konopko jest zaangażowana w ochronę praw zwierząt. Współpracuje z organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się prawami zwierząt, udzielając pro bono porad prawnych i składając zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Działa również nieodpłatnie w postępowaniach przygotowawczych w zakresie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o ochronie praw zwierząt. Występuje jako pełnomocnik procesowy oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Zajmuje się również postępowaniem administracyjnym w zakresie interwencyjnego odbioru zwierząt przez organizacje społeczne oraz realizowaniem przez samorządy gminne obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Udziela się też w fundacjach jako wolontariusz, występuje na konferencjach naukowych poświęconych prawom zwierząt, starając się również realizować misję radcy prawnego jako edukatorka w zakresie prawnych regulacji. Od 2022 roku jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy, udzielając porad prawnych pro bono, reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych oraz włączają się w działalność pomocową osobą z Ukrainy.

 

Małgorzata Wenclik z OIRP w Białymstoku

Małgorzata Wenclik

Doktor nauk społecznych w zakresie prawa. W 1999 roku ukończyła studia prawnicze, a następnie doktoranckie i podyplomowe z zakresu mediacji sądowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Szkoły Liderów Wschodu. Współpracowała z licznymi uczelniami wyższymi. W roku 2004 obroniła doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, i od tego czasu zajmuje się edukacją prawną formalną na uczelniach takich jak Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Siedlcach i Białymstoku, Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze prawa administracyjnego, nauki administracji i zarządzania publicznego. Ma też za sobą praktykę i doświadczenie urzędnicze – dzięki czemu ma szerokie spojrzenie na współczesną administrację. W latach 2018-2021 była dyrektorem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.

Od ponad 20 lat jest aktywną działaczką III sektora. Prowadzi działalność społeczną i angażuje się w akcje społeczne na terenie całego województwa podlaskiego. Jest założycielką i członkinią Zarządu Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, które od 2023 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Jest także autorką i współautorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym dotyczących partycypacji społecznej i obywatelskiej. W 2016 roku wydała monografię „Prawne i pozaprawne uwarunkowania konsultacji społecznych”, a w marcu 2023 roku została przewodniczącą Podlaskiej Rady Kobiet przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Jest jedną z liderek Forum Kobiet Podlasia. Od początku swojej kariery zawodowej łączy pracę z działalnością społeczną i edukacją obywatelską i społeczną. Była także członkinią Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, fundatorką i wieloletnią Prezeską Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Od ponad 20 lat realizuje liczne projekty o charakterze społecznym skierowane na integrację międzypokoleniową, edukację społeczną i prawną. Zajmuje się popularyzacją nauki prawa, prowadzi warsztaty, wykłady, seminaria. Podstawowe dwa kierunki działalności pro publico bono wiążą się z działaniami na rzecz praw kobiet oraz zwiększeniem ich udziału w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym, a także na edukacji prawnej i obywatelskiej skierowanej do młodzieży. Małgorzata Anna Wenclik jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Od wybuchu wojny w Ukrainie podejmowała działania i współpracę z lokalnymi organizacjami społecznymi na rzecz integracji kobiet emigrantek w Białymstoku. Jest też jedną z koordynatorek pierwszego w Polsce programu mentoringowego dla studentek prawa „Program mentoringu kobiecego”, realizowanego od listopada 2022 roku przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 6 lat w październiku realizuje spotkania związane z profilaktyką nowotworową, w szczególności związaną z rakiem piersi. Edukację prawniczą i obywatelską Małgorzata Wenclik prowadzi od ponad 20 lat, przede wszystkim w szkołach średnich, wykorzystując metodę „street law”. Tematy poruszane na zajęciach i warsztatach dotyczą administracji, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Angażuje jako wolontariuszy również młodych ludzi – przede wszystkim studentów, którzy również prowadzą zajęcia rówieśnicze. Jest też inicjatorką klas patronackich przy Wydziale Prawa UwB – między innymi w III LO i I LO w Białymstoku. Społeczne działania wiążą się również z udziałem w projekcie tutoringu skierowanym do uczniów szkół średnich – „Uczeń jako badacz, naukowiec i odkrywca”. Małgorzata Anna Wenclik prowadzi indywidualne wsparcie dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich, którzy poznają zagadnienia prawa i funkcjonowania administracji publicznej. Angażuje się społecznie od przeszło 20 lat. Jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Od 2018 do 2024 roku zorganizowała 25 Śniadań z Wizytówką, w których uczestniczyło około 1700 kobiet.

 

Katarzyna Wicher-Kluczkowska z OIRP w Koszalinie

Katarzyna Wicher-Kluczkowska

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku rozpoczęła aplikację radcowską. Od 2003 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Koszalinie. Radca prawny pełniła wielokrotnie rolę patrona aplikantów radcowskich, prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie oraz na kierunku ratownictwo medyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Radca prawny Katarzyna Wicher-Kluczkowska specjalizuje się w prawie pracy, w prawie oświatowym oraz szeroko rozumianym prawie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej. Jest również pracownikiem samorządowym Centrum Usług Społecznych, w którym od lat zajmuje się między innymi działem pieczy zastępczej. Od 1995 roku do chwili obecnej pełni funkcję Komendantki „Zielonego Szczepu” 10- tych Koszalińskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Przez długie lata aktywnie pełniła i pełni nadal służbę jako harcerski wychowawca. Jej liczni podopieczni i wychowankowie są do dzisiaj aktywnymi obywatelami, a część z nich także aktywnymi instruktorami ZHP. Opiekunka wielu prób instruktorskich, komendantka wielu obozów harcerskich. Niezwykle odpowiedzialna i konsekwentna, zawsze gotowa nieść bezinteresowną pomoc swoim podopiecznym i całemu środowisku harcerskiemu. Przez cztery lata była członkiem Zespołu Statutowego Związku Harcerstwa Polskiego, którego celem było przygotowanie gruntownej zmiany Statutu ZHP. Organizatorka wielu akcji lokalnych. W pierwszym okresie wojny na Ukrainie organizatorka zabaw dla dzieci z Ukrainy, organizatorka Akcji Plecak, która polegała na zbieraniu plecaków dla najmłodszych dzieci i przesłaniu ich na granicę objętą wojną oraz Akcji Wózek polegającej na zbieraniu wózków i przesłaniu ich na granicę. Radczyni prawna była również organizatorką m.in. akcji typu „torba dla kangura” organizowanej podczas pożarów w Australii, szycia masek przez członków Szczepu i przekazywanie ich do koszalińskiego szpitala, hospicjum, ochotniczych straży pożarnych. Inicjatorka Akcji Kartka dla Seniora.

 

Tomasz Witt z OIRP w Gdańsku

Tomasz Witt

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełnił rolę Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego lokalnych sekcji Stowarzyszenia Erasmus Student Network Polska w Olsztynie i Toruniu, był koordynatorem grupy prawnej tego Stowarzyszenia na krajowych i europejskich zjazdach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych, obsługujących klienta korporacyjnego, w tym spółek skarbu państwa i indywidualnego m.in. w sferze prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, a także upadłościowego oraz w administracji samorządowej. Przez ponad dwa lata zdobywał doświadczenie jako pracownik urzędu gdyńskiego magistratu. Specjalizuje się w takich obszarach, jak prawo gospodarcze, prawo bankowe, prawo cywilne: rodzinne, rzeczowe i spadkowe, a ponadto prawo handlowe, administracyjne, budowlane, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Aktualnie Założyciel i Partner Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów w Gdyni. Udziela się jako wolontariusz i doradca przy fundacjach oraz stowarzyszeniach. Członek zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Rugby, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Rugby Club Arka Gdynia. Radca prawny Tomasz Witt jest społecznikiem w każdym wymiarze. Na co dzień nie odmawia pomocy ubogim i potrzebującym. Chętnie podejmuje się spraw nietypowych i wielowątkowych. Aktywny członek przedsięwzięć i czynności na rzecz OIRP w Gdańsku. Członek komisji OIRP w Gdańsku do spraw edukacji prawnej i działalności pro bono. W ramach komisji udzielał pro bono porad prawnych i przeprowadza lekcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach.

Justyna Wojdyło-Borucka z OIRP w Rzeszowie

Justyna Wojdyło-Borucka

Wpisana na listę radców prawnych w 2020 roku. Już w trakcie aplikacji doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy świadcząc obsługę prawną w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie. Na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi, a także przeprowadza szkolenia dla pracowników urzędów administracji samorządowej. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Aktywnie działa w samorządzie jako członek Komisji promocji i polityki informacyjnej przy OIRP w Rzeszowie, wchodzi w skład Biura Prasowego Izby rzeszowskiej, a także w skład Zarządu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie, pełniąc funkcję Sekretarza. Będąc na I roku aplikacji wraz z grupą aplikantów radcowskich zapoczątkowała akcję charytatywną „Paka dla zwierzaka” – zbiórkę na rzecz bezdomnych psów i kotów, którą współprowadziła przez całą aplikację, i którą z powodzeniem kontynuują kolejne roczniki aplikantów radcowskich.

Pani Justyna Wojdyło-Borucka zaangażowana jest również w organizację wydarzeń środowiskowych i integracyjnych, w tym skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do seniorów. Z zaangażowaniem promuje zawód radcy prawnego i bierze udział w programach edukacyjnych, zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie. W ramach organizowanych corocznie przez OIRP w Rzeszowie „Dni Otwartych” oraz Tygodnia Mediacji, nie tylko dyżurowała w ramach nieodpłatnych porad prawnych, ale też prowadziła nieodpłatne zajęcia szkoleniowe z różnymi grupami społecznymi, w szczególności seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Udziela również nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie, biorąc udział w ramach „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Pro bono udziela porad prawnych osobom wymagającym pomocy, w trudniej sytuacji materialnej i życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom długotrwale bezdomnym, pomagając im również w przygotowaniu pism procesowych. Po wybuchu wojny na Ukrainie, w pierwszych dniach bezpośrednio pomagała uchodźcom w Przemyślu oraz na granicy w Medyce, pro bono wspierała punkty informacji prawnej, wspierała zbiórki odzieży, żywności i leków, a także wspierała transport pomocy humanitarnej Sióstr Dominikanek. Justyna Wojdyło-Borucka z ramienia Izby rzeszowskiej organizuje cykliczny konkurs plastyczny dla dzieci, prowadzi zajęcia z młodzieżą szkolną oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym, podczas których skupia się na przedstawieniu specyfiki wykonywania zawodu radcy prawnego. Nieodpłatnie prowadziła warsztaty uzupełniające dla studentów prawa w ramach Akademii Praktykanta organizowanej przez ELSA Poland. Była inicjatorką i koordynatorem oficjalnego objęcia patronatem przez OIRP w Rzeszowie rzeszowskie Domy Dziecka. Z ramienia Izby rzeszowskiej corocznie koordynuje zbiórkę WOŚP, prowadzi zbiórkę charytatywną na rzecz potrzebujących rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki.

Wyróżnienia

Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik, dodatkowo wyróżnił trzy osoby za ich wyjątkowe zaangażowanie w działania pro bono. Wyróżnienia te są szczególnie cenne, gdyż podkreślają nie tylko profesjonalizm, ale także społeczną odpowiedzialność laureatów:

Kamil Boruta z OIRP w Warszawie

Kamil Boruta

Prawnik i finansista. Rokrocznie otrzymywał stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Fundacji Koźmińskich za wyniki w nauce oraz aktywną działalność w biznesie, działalność społeczną oraz wolontariat. Na studiach pełnił funkcję członka Studenckiej Komisji Wyborczej oraz Senatora Uczelni, był także członkiem koła naukowego Lege Artis. Otrzymał wyróżnienie w konkursie podatkowym na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK, i TSUE. Uczestnik wyjazdów studyjnych do instytucji unijnych w Brukseli i Luksemburgu, prelegent i organizator konferencji naukowych o prawie unijnym oraz instytucjach UE. Uczestnik wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe Ius et Sport. W ramach wolontariatu działał na rzecz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz na rzecz osób starszych, opiekował się kombatantem, a także promował zbiórki charytatywne na rzecz dzieci w Kenii organizowane przez Fundację Boże Atelier. Prowadzi szeroką działalność szkoleniową, czego przykładem jest duża aktywność w tworzeniu artykułów czy uczestnictwo w projekcie Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, którego celem jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od intensywnej pracy angażuje się pro bono w inicjatywy i sprawy ważne społecznie. Wspiera takie inicjatywy i sprawy nieprzerwanie od studiów. W każdej kancelarii prawnej w jakiej pracował rozwijał obszar „pro bono”, angażując w projekty coraz większe kręgi osób. W ramach swojej działalności świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom, związkom sportowym, fundacjom zajmującym się m.in. ochroną praw zwierząt, wspierającym wartości demokratyczne oraz propagujące europejską integrację w ramach UE oraz bezpieczeństwo i rozwój Polski i Europy. Autor publikacji w czasopismach branżowych.

Paweł Cegiełko z OIRP w Lublinie

Paweł Cegiełko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, następnie zdobył wykształcenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czernieckiego w Poznaniu. Posiada również doświadczenie w wymiarze sprawiedliwości, dzięki aplikacji sędziowskiej w apelacji krakowskiej oraz pracy w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Ukończył również aplikację radcowską.

Paweł Cegiełko uczestniczył w Szkole Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie, co podkreśla jego zaangażowanie w ochronę praw człowieka. Radca prawny Paweł Cegiełko oddaje się sprawom społecznym poprzez niezwykłą aktywność m.in. w uczestnictwie w Kongresach Prawników Polskich, co stanowi o jego dążeniu do samodoskonalenia się w zawodzie oraz budowania relacji z innymi praktykującymi prawnikami. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA oraz bierze udział w panelach podczas, np. Festiwalu Muzyki Rockowej Cieszfanów. Jego działania na rzecz sędziów niezłomnych w Regionie Lubelskim, współorganizowanie spotkań oraz udział w comiesięcznych zgromadzeniach przed Sądem Okręgowym w Lublinie świadczą o głębokim zaangażowaniu w kwestie sprawiedliwości i obrony niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Jego aktywność społeczna nie ogranicza się jedynie do działań na rzecz środowiska prawniczego. Występuje w imieniu samorządu radcowskiego na przystankach Tour de Konstytucja oraz bierze udział w Radzie Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest także zaangażowany, i tym samym współpracuje z Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Żuchowska z OIRP w Łodzi

Ewa Żuchowska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Podczas dotychczasowej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach: szkód na osobie (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, wypadki w życiu codziennym) oraz szkód na mieniu (pojazdach firmowych i prywatnych, urządzeniach, maszynach). Od 2012 r. do 2018 r. pełniła funkcje kierownicze w państwowych jednostkach organizacyjnych. Jest ekspertką w dziedzinie prawa oświatowego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz cyberprzestępczości. Radca prawny Ewa Żuchowska zajmuje się rozpoznawaniem działań portali internetowych, oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, zarządzaniem kryzysowym.

Obecnie kandydatka prowadzi działalność w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Żuchowska, jest wspólnikiem w spółce Spotcase E. Żuchowska Sp. J. zajmującej się ochroną danych osobowych oraz współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele. Jest osobą zaangażowaną w udzielanie pro bono pomocy prawnej osobom potrzebującym wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach. Wielokrotnie udzielała wsparcia prawnego nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach. Najczęstsze sprawy dotyczyły naruszenia dóbr osobistych ze strony uczniów lub rodziców w stosunku do nauczycieli. Zarówno wszystkie porady prawne, sporządzenie pism oraz reprezentowanie realizowała nieodpłatnie. Ze względu na ważną dla Niej profilaktykę i przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym, angażuje się w realizowane w środowisku lokalnym programy społeczne, np. „Dorosły odpowiedzialny za szkody wynikające z uzależnień wśród dzieci i młodzieży”, w którym podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w debacie dot. ww. problemów. Jest również wolontariuszką pracującą przy realizacji projektów z obszaru wsparcia społecznego przeciwdziałania uzależnieniom i wykluczeniom Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele, którego jest współzałożycielką. Wspomaga finansowo i organizacyjnie uczniów ZS3 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i uczniów z Domu Dziecka w Strobowie, pokrywając ich koszty diagnostyki czy leczenia.

Pani Ewa Żuchowska z odwagą i determinacją, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, pro bono podjęła interwencję prawną w celu ochrony bezpieczeństwa małoletniej obywatelki Ukrainy, nad którą ustanowiony opiekun prawny stosował przemoc psychiczną i ekonomiczną. W celu ochrony małoletniej podjęła wszystkie możliwe działania, aby ta wróciła pod opiekę swoich rodziców, którzy byli nieświadomi jej sytuacji. Małoletnia oraz pozostałe dzieci znajdujące się w tej traumatycznej sytuacji bezpiecznie wrócili do swoich rodziców.

Laureat Nagrody Internautów

Jak co roku, internauci mieli możliwość wyboru swojego laureata. W głosowaniu online nagrodę otrzymała Aleksandra Chrulska z OIRP w Warszawie. Internauci docenili jej zaangażowanie w działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc.

Aleksandra Chrulska z OIRP w Warszawie

Aleksandra Chrulska

W ramach prowadzonej przez siebie kancelarii radcowskiej zajmuje się obsługą osób fizycznych i prawnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy oraz prawie umów. Posiada doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych, reprezentacji klientów w sprawach sądowych, opiniowaniu umów, doradztwie prawnym, obsłudze podmiotów gospodarczych.

Pani Aleksandra Chrulska poza prowadzoną działalnością gospodarczą od 4 lat pracuje w charakterze radcy prawnego wewnątrz organizacji. Najpierw na stanowisku radcy prawnego w spółce z o. o., a obecnie w podmiocie leczniczym, tj. Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Kandydatka jest od 3 lat wykładowczynią w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady m.in. z zakresu prawa umów, prawa pracy i mediacji.

Pani Aleksandra Chrulska z zaangażowaniem zajmuje się także prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza spraw rozwodowych, spraw o alimenty, władzę rodzicielską, opiekę, kontakty. Od ponad 5 lat aktywnie udziela się w ramach istniejącego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Ośrodka Pomocy Pro Bono, prowadząc w jego ramach liczne postępowania z zakresu prawa rodzinnego oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych.

Kandydatka posiada także kwalifikacje mediatorskie. Prowadzi postępowania mediacyjne w obrębie prawa rodzinnego oraz gospodarczego. Jest wpisana na listy stałych mediatorów prowadzone przez sądy okręgowe, w tym Sądu Okręgowego w we Wrocławiu, listę mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator oraz listę mediatorów Ośrodka Mediacji funkcjonującego przy OIRP w Warszawie.

Pani Aleksandra Chrulska ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych, tj. Podyplomowe Prawo Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Prawo Lotnicze na Uczelni Łazarskiego oraz Prawo Umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ukończyła liczne kursy o tematyce RODO, uzyskując kwalifikacje wymagane na Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Obecnie jest także studentką kierunku LLm In International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pani Aleksandra prowadzi pro bono zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu Edukacji Prawnej z ramienia OIRP w Warszawie, również prowadzi zajęcia prawa dla przedszkolaków w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

W grudniu 2023 roku kandydatka wzięła udział w konkursie organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” i uzyskała Certyfikat Kancelarii Przyjaznej Dziecku propagując tym samym stosowanie zasad mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

W czerwcu 2023 roku została wyróżniona z najwyższą punktacją w Warszawie w zakresie zachowania najwyższych standardów obsługi klienta, kompleksowej dbałości o jego dobro i satysfakcję z wysokiej jakości świadczonych usług, uzyskując Certyfikat Złoty Diament Palestry. Uzyskała również status laureata w Warszawie w zestawieniu Orły Prawa 2023.

Wyróżnienie Wolters Kluwer Polska

Współpracujące z KRRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska również przyznało swoje wyróżnienie. Prezes Wolters Kluwer Polska, Włodzimierz Albin, ogłosił, że nagrodę otrzymała Marta Irla-Sowińska z OIRP w Warszawie. Włodzimierz Albin podkreślił, że wybór laureata spośród wielu zasłużonych kandydatów był niezwykle trudny, ale Marta Irla-Sowińska wyróżniła się swoim wyjątkowym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Marta Irla-Sowińska z OIRP w Warszawie

Marta Irla-Sowińska

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 2012 r. otrzymała tytuł radcy prawnego. Już w trakcie studiów udzielała bezpłatnych studenckich porad prawnych w ramach Fundacji Academia Iuris, gdzie dzieliła się wiedzą z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Jej doświadczenie zawodowe sięga 2007 r., kiedy zaczęła współpracować z kancelarią radców prawnych, a następnie w kolejnych kancelariach radcowskich i adwokackich, zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego pracowała w jednej ze spółek akcyjnych Skarbu Państwa, gdzie obsługiwała przede wszystkim spory sądowe powstałe na tle realizacji inwestycji budowlanych. W ramach prowadzenia kancelarii bierze udział w organizowanych dwa razy do roku dniach bezpłatnych porad prawnych dla kobiet borykających się z przemocą fizyczną, psychiczną i ekonomiczną oraz w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych. Od 2022 r. zauważając potrzeby społeczności polonijnej mieszkającej w Holandii, nawiązała kontakt z Fundacją POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen (Centrum dla Kobiet Polskich), która zrzesza przede wszystkim kobiety mieszkające w Hadze, poszukujące wsparcia, kontaktu ze społecznością polską, ale też pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów, w sytuacji braku środków finansowych na taką pomoc. W ramach Fundacji Marta Irla-Sowińska udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa polskiego dla Polaków od lat przebywających poza granicami Polski, którzy nie są w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej. Porady prawne obejmują zakres prawa spadkowego, cywilnego, prawa rodzinnego, ale również pomoc w zrozumieniu umów i korespondencji z urzędami i organami polskimi, czy przygotowanie prostych pism. Potrzeba wzmacniania świadomości prawnej mniejszości Polaków w Niderlandach stała się odpowiedzią na palącą kwestię wyobcowania i wykluczenia osób na stałe zamieszkujących poza krajem, a zatem poza polskim systemem prawnym, ale ciągle w ograniczonym zakresie w nim funkcjonujących. Działania zachowawcze w postaci nieodpłatnych konsultacji, których kandydatka do nagrody jest pomysłodawczynią, mają przyczynić się także do poprawy funkcjonowania Polaków po ich powrocie do kraju. Radca prawny Marta Irla-Sowińska pomaga Polakom na obczyźnie odbudować świadomość prawną, zrozumieć polskie regulacje prawne i zabezpieczyć swoje interesy na terenie Polski.

Pozostali nominowani

W konkursie nominowani byli także:

Magdalena Bobek z OIRP w Zielonej Górze

Magdalena Bobek

Na co dzień wykonuje zawód radcy prawnego i prowadzi własną kancelarię prawną. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz German and Polish Law Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina“ we Frankfurcie nad Odrą, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest również stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. W 2020 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych oraz złożyła ślubowanie w Okręgowej Izbie Radców Pranych w Zielonej Górze. W 2022 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i uzyskała tytuł Specjalisty ds. Zamówień Publicznych. We wrześniu 2023 roku ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz przygotowania zawodowego, niezależnie od tego co robi, zawsze stawia sobie wysoko poprzeczkę. Uważa, że wszystko jest możliwe, a niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Wykształcenie oraz zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe związane są bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej. Magdalena Bobek ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa oraz w kancelarii prawnej, a swoją przyszłość zawodową wiąże z wykonywaniem usług prawnych. Na co dzień koncentruje się na sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych. W pracy ważne jest dla radczyni prawnej kształtowanie świadomości prawnej, dlatego aktywnie działa i współtworzy Stowarzyszenie KRAINA PRAWA, w ramach którego promuje edukację prawną wśród dzieci, młodzieży i seniorów oraz udziela nieodpłatnych porad prawnych w Stowarzyszeniu KONKRET.

Marika Kabacińska z OIRP w Poznaniu

Marika Kabacińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego, współpracując na stałe bądź doraźnie z innymi kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Na co dzień praktykuje głównie w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. W kontaktach z klientami wyznaje zasadę „ludzkiego” podejścia do człowieka, wyprzedzającą aspekt korzyści finansowych mogących wynikać ze współpracy. Radczyni prawna Marika Kabacińska angażuje się w działalność samorządu radcowskiego zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, biorąc udział m.in. w pracach organizacyjnych sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy OIRP w Poznaniu; pracach Namiotu Radców Prawnych na festiwalu Pol’And’Rock udzielając zainteresowanym uczestnikom festiwalu porad prawnych. Jest aktywna na forach dedykowanych młodym radcom prawnym. Z sukcesem prowadzi działania promujące zawód radcy prawnego przy współpracy z influencerami, angażuje się w edukację prawną dzieci (przedstawienie o Śwince Chrumce w sądzie, wystawiane w lokalnych przedszkolach wspólnie z innymi radcami i radczyniami prawnymi z OIRP w Poznaniu). Jest jedną z niewielu radczyń prawnych, które zostały wyróżnione odznaką – Honorowy Dawca Krwi I stopnia (za oddanie 15 litrów krwi).

Marta Kędziora-Wnuk z OIRP we Wrocławiu

Marta Kędziora-Wnuk

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zawód radcy prawnego wykonuje w ramach indywidualnej praktyki oraz stosunku pracy. Świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, a także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, egzekucyjnymi oraz sądami administracyjnymi. Aktywnie działa jako wolontariusz w licznych wydarzeniach organizowanych w OIRP we Wrocławiu. Od 2017 roku uczestniczy w wielu zajęciach lekcyjnych w ramach akcji Izby wrocławskiej „Prawo w szkole”, prowadząc zajęcia edukacyjne z zakresu podstaw prawa, promocji zawodu radcy prawnego oraz człowieka, a od 2020 roku jest koordynatorką projektu edukacji prawnej. Często uczestniczy jako członek komisji w turniejach związanych z edukacją prawną i ADR organizowanych na szczeblu krajowym. Uczestniczyła w organizowanym przez OIRP we Wrocławiu Radcowskim Telefonie Zaufania udzielając telefonicznie porad pro bono. Stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Kultura Równości we Wrocławiu oraz z Federacją Znaki równości w Krakowie, w ramach której świadczy głównie pro bono pomoc prawną dla osób transpłciowych w sprawach o uzgodnienie płci. W ramach prywatnej praktyki radcowskiej, także swoją działalnością pro bono wspiera osoby transpłciowe w procesach o uzgodnienie płci. Swą działalnością pro bono świadczyła również pomoc prawną dla osób, które chciały założyć fundację, wspierając je w procesie założycielskim. W okresie pandemii covid-19 prowadziła wolontariat zakupowy dla osoby z niepełnosprawnością.

Joanna Król z OIRP w Lublinie

Joanna Król

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, kierunek prawo. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Lublinie w 2015 roku. Radca prawny Joanna Król od samego początku istnienia edycji „Szlachetna Paczka” organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie oraz fundację „Znam Prawo”, tj. od 2019 r. jest główną koordynatorką tej akcji w Lublinie. W ramach akcji wyszukuje potrzebujące rodziny, którym ma być udzielona pomoc. Uczestniczy przy zakupie darów, przygotowaniu paczek oraz osobiście dostarcza paczki potrzebującym. Dzięki Jej zaangażowaniu obdarowanych zostało wiele rodzin, które były w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Poprzez wolontariat w ramach „Szlachetnej Paczki” spełnia najskrytsze marzenia wielu dzieci i ich rodzin.

Od wielu lat prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz rodzin poprzez udzielanie porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także karnego. Oprócz bieżących porad przygotowuje również dla potrzebujących proste wnioski i pisma procesowe, takie jak wnioski o zwolnienia z kosztów sądowych czy przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu. Nieodpłatnie prowadzi w przedszkolach zajęcia z dziećmi mające na celu podnoszenie wiedzy prawnej w szczególności dotyczące praw i obowiązków dzieci, a ponadto popularyzuje wśród dzieci zawód radcy prawnego.

Działalność pro bono Joanny Król stanowi istotną część jej życia zawodowego, którą realizuje poprzez misję wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Marta Łubik-Piotrowska z OIRP w Warszawie

Marta Łubik-Piotrowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W 2017 r. uzyskała tytuł radcy prawnego i od tego czasu prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Marta Łubik-Piotrowska, której główną specjalizacją są sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest również mediatorką wpisaną na listę stałych mediatorów zarówno przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, jak i przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Jako mediatorka dąży do ułatwienia stronom rozmowy, znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron, a przede wszystkim do nie eskalowania konfliktu. Od kilku lat bierze udział w projekcie edukacji prawnej, który organizowany jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W ramach tego projektu nieodpłatnie prowadzi lekcje z zakresu prawa w przedszkolach, gdzie uczy najmłodszych o ich prawach, przede wszystkim o prawie do wypowiadania swoich myśli, o prawie do okazywania uczuć, prawie do zabawy, prawie do niepowodzeń oraz prawie do sprawiedliwego traktowania. Prowadzi również w szkołach ponadpodstawowych lekcje prawa, w szczególności lekcje z prawa rodzinnego, a także wyjaśnia zagadnienia z zakresu ochrony dóbr osobistych, z naciskiem na szeroko pojęty hejt, pojawiający się wśród młodzieży oraz lekcje z zakresu mediacji rówieśniczych. Ludzka krzywda, a przede wszystkim krzywda małoletnich nie jest jej obojętna, dlatego też jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do prowadzenia lekcji w zakresie ww. projektu, ale również zaangażowana jest w działania Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, gdzie podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego, gdzie koncentruje się na niesieniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym.

 

Beata Pożarycka-Pamuła z OIRP w Warszawie

Beata Pożarycka-Pamuła

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2023 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła jako praktykantka w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu, a następnie w Kancelarii Adwokackiej. Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. sprawowała funkcję Ambasadorki Deloitte Poland Sp. z o.o..

Od maja do sierpnia 2016 r. zatrudniona była w Kancelarii Adwokackiej, gdzie sporządzała opinie prawne, przygotowywała projekty pism procesowych, wnioski do KRS oraz wspierała zespół prawników w codziennych działaniach. Od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r. świadczyła usługi w Spółce z o.o. w zespole obsługującym reklamacje, w którym zajmowała się: rozpatrywaniem reklamacji konsumenckich, zapewnieniem terminowej i jakościowej realizacji usług serwisowych, pracą w systemach CRM oraz cotygodniowym raportowaniem wyników pracy zespołu. Uzyskując awans pani Beata zajmowała się analizą umów pod kątem obowiązujących warunków gwarancji, opiniowała kontrakty serwisowe oraz koordynowała działania serwisu. Do Jej obowiązków należało również rozpatrywanie reklamacji w sektorze oświetlenia przeznaczonego do użytku profesjonalnego (oświetlenie biurowców, obiektów handlowych, hoteli, iluminacje świetlne wieżowców), a także oferowanie klientom usług płatnych nie przewidzianych w kontrakcie serwisowym. Po prawie 5 latach pracy w Sp. z o.o., od października 2022 r. do lutego 2023 r. po otrzymaniu propozycji pracy jako koordynatorka serwisu w innej Sp. z o.o. prowadziła tam zespół 10 inżynierów serwisowych zlokalizowanych w Polsce i krajach nadbałtyckich tj. Łotwa, Litwa, Estonia. Następnie od lutego 2023 r. do chwili obecnej, związała swą karierę zawodową z Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie pracuje jako Asystent Sędziego w VIII Wydziale Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Aplikantka radcowska angażuje się w wolontariat i prace społeczne od początku studiów.
Do najważniejszych aktywności należy zaliczyć działalność w Radzie Konsultacyjnej Strajku Kobiet, gdzie pracowała równolegle w dwóch zespołach – ds. Praw Kobiet i Praworządności, zajmując się tam merytorycznie postulatami zgłaszanymi podczas protestów, współorganizowała i występowała na konferencjach prasowych Strajku Kobiet, była osobą wyznaczoną do kontaktu z prasą w tym zakresie. W 2023 r. zaangażowała się w wolontariat na rzecz Fundacji Wbrew Pozorom, która prowadzi działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, opiekunów prawnych i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Tam również udziela darmowych porad prawnych, a także prowadzi szkolenia dla społeczności osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, które mają
na celu uświadamianie odnośnie przysługujących im praw. W ramach współpracy z portalem Poinformowani.pl popularyzuje wiedzę prawniczą, a także recenzuje książki, filmy i reportaże dotyczące różnych problemów społecznych (np. aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, piecza zastępcza w Polsce, nieodpłatna praca kobiet).

 

Robert Sajnacki z OIRP w Warszawie

Robert Sajnacki

Absolwent studiów prawniczych na Akademii Leona Koźmińskiego, które ukończył z wyróżnieniem. Jest również absolwentem studiów II stopnia Zarządzanie strategiczne na Akademii Leona Koźmińskiego. W wyborach w 2024 roku został wybrany na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie spółek, umowach, prawie administracyjnym, ochronie danych osobowych, prawie farmaceutycznym, suplementach diety oraz wyrobach medycznych. Swoją już przeszło 12 letnią działalność pro bono w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych kandydat do nagrody rozpoczął w 2012 roku w trakcie studiów prawniczych w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie angażował się w udzielanie bezpłatnych porad prawnych w zespole prawa cywilnego, a następnie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jego wolontariat pod okiem doświadczonych praktyków na rzecz osób ubogich i wykluczonych trwał do końca studiów. Pod koniec studiów prawniczych w 2014 roku zaangażował się we wsparcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, która to współpraca trwa po dziś dzień. W trakcie tych kilkunastu lat współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej wielu osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej Roberta Sajnackiego udało się wyjść z zadłużenia, kryzysu bezdomności uzyskując prawa do lokalu socjalnego, otrzymać dodatkowe świadczenia socjalne, czy uniknąć negatywnych skutków prawnych związanych z kradzieżą ich tożsamości. Świadcząc nieodpłatne porady prawne Robert Sajnacki wspierał bezdomnych z noclegowni PKPS na warszawskich Siekierkach przy ul. Polskiej 33, jak również osoby schorowane i ubogie z Dziennego Ośrodka Wsparcia PKPS w Milanówku. W trakcie aplikacji radcowskiej przy OIRP Warszawa rokrocznie brał udział w akcji wolontariackiej Aplikanci Seniorom odwiedzając seniorów w ich domach. Po wybuchu wojny w Ukrainie zgłosił się do udzielania nieodpłatnych porad prawnych uchodźcom z Ukrainy, w ramach działań pro bono OIRP w Warszawie w punktach zlokalizowanych na warszawskim Torwarze i w punkcie w Pruszkowie, za co otrzymał oficjalne podziękowania od Dziekana Rady Izby warszawskiej. Warto wskazać, że współpraca Roberta Sajnackiego nie ogranicza się tylko do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, od przeszło 4 lat angażuje się również w organizowanie rzeczowego wsparcia dla podopiecznych Fundacji „Jesteśmy Blisko” we Włoszczowej. Radca prawny Robert Sajnacki jest również honorowym dawcą krwi oraz od przeszło 6 lat bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”

Paweł Śnieg z OIRP w Katowicach

Paweł Śnieg

Od 2021 roku odbywa aplikację radcowską. Jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji został wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Zawodowo realizuje się w obszarach prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego, współpracując z kilkoma kancelariami prawnymi. Reprezentuje w sporach sądowych jedną z największych gmin na terenie województwa śląskiego. Jest wykładowcą akademickim Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Aplikant Paweł Śnieg jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej w ramach umowy o wolontariat prowadził bezpłatne dyżury prawne na rzecz podopiecznych oraz członków pozarządowej organizacji pożytku publicznego Klub Absolwentów „KONKURS” Gliwice, która działa na rzecz osób pośrednio lub bezpośrednio dotkniętych problemami uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Kandydat w ramach swojej działalności udziela podstawowych porad prawnych, prowadzi mediacje, pomaga sporządzać projekty pism lub wskazuje podmioty czy instytucje właściwe do rozpatrzenia lub prowadzenia sprawy. Swą działalność realizuje w formie stałych, comiesięcznych dyżurów oraz spotkań realizowanych ad hoc w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Aleksandra Trusewicz z OIRP w Zielonej Górze

Aleksandra Trusewicz

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także studiów podyplomowych Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych. Od 2021 roku prowadzi własną kancelarię w Dębnie. W ramach swojej praktyki zawodowej, raz w miesiącu, udziela nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Dębna oraz okolic, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (#GodzinaDlaDębna). Mediatorka, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze.

Prezeska zarządu Stowarzyszenia „Pactum” specjalizującego się w obsłudze punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, promowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także przeciwdziałaniu przemocy. Jest członkinią Rady Eksperckiej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego, aktywnie włącza się w projekty związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie Pomorza Zachodniego. Zaangażowana w działalność społeczną oraz projekty mające na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz budujących społeczeństwo obywatelskie, m.in. Tour de Konstytucja, czy też Tydzień Konstytucyjny. Inicjatorka spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami Dębna, a także autorka zmian statutowych w Statucie Gminy Dębno w przedmiocie przyznania prawa inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom.

Piotr Turowicz z OIRP w Warszawie

Piotr Turowicz

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w roku 2002. Od kilkunastu lat czynnie wspiera inicjatywy samorządowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i warszawskim: pomaga migrantom i uchodźcom, prowadzi lekcje prawa w warszawskich liceach. Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych czy Okręgowej Izby Radców Prawnych angażuje się w akcje radców – seniorów zrzeszonych w Klubie Prawnika przy Izbie warszawskiej, a także popularyzuje zawód radcy prawnego w liceach przez prowadzenie lekcji tematycznych z zakresu prawa. Od kilkunastu lat wspiera aplikantów w ramach patronatu. Od 2015 r. staje w sądzie jako obrońca z urzędu w sprawach karnych. Jest delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, a także członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego.

W swojej działalności zawodowej wspiera organizacje pozarządowe, świadczy pomoc prawną na rzecz spółek i osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, imigracyjnego, karnego i rodzinnego.

Piotr Zieliński z OIRP w Gdańsku

Piotr Zieliński

Doktor nauk prawnych, prowadzi własną kancelarię prawną, a także jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektorem Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ochronie praw osób wykonujących zawody medyczne oraz ochronie praw pacjenta. Ponadto w zakresie Jego zainteresowań znajduje się prawo biomedyczne, bioetyka oraz szeroko rozumiana organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Piotr Zieliński jeszcze przed uzyskaniem stopnia naukowego oraz wpisem na listę radców prawnych wykonywał zadania wymagające wiedzy prawnej oraz był zaangażowany w niesienie pomocy dzieciom z rozpoznaniem chorób onkologicznych i hematologicznych, a także wykonywał zadania wymagające wiedzy prawniczej. Jako prezes Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego sporządzał i sporządza uchwały, umowy, wypełnia wszelakiego rodzaju dokumenty oraz sporządził nową wersję statutu Fundacji. Obecnie już jako radca prawny prowadzi kompleksową obsługę prawną, pełni funkcję prezesa Zarządu Fundacji przy czym świadczy pomoc prawną pro publico bono. W roku 2021 zorganizował pierwszą akcję charytatywną, do której włączyło się wiele gdańskich placówek oświatowych. W latach 2012-2015 prowadził założoną przez siebie Fundację Piotra Zielińskiego „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową”, dzięki której zakupiono sprzęt medyczny dla Kliniki Pediatrii Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”, w której również pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Obecnie kontynuuje działalność pro bono na rzecz Stowarzyszenia „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć” pomagając przy interpretowaniu/sporządzaniu dokumentów, a także udzielając porad prawnych oraz konsultacji.

Edyta Zubka z OIRP w Koszalinie

Edyta Zubka

Została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Koszalinie w 2004 r. W 2017 roku zdobyła uprawnienia do wykonywania zawodu mediatora, jest też specjalistą ds. BHP i nauczycielem przedmiotu „Biznes i zarządzanie” w szkole średniej. Zajmuje się również prowadzeniem kursów, szkoleń oraz konferencji dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych -jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ośrodków pomocy społecznej, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, z zakresu prawa pracy, cywilnego i gospodarczego. Prowadzi także postępowania mediacyjne ze skierowania sądów i na podstawie umów z klientami. W centrum Jej zainteresowań zawodowych są mediacje i ich wykorzystanie jako narzędzia do rozstrzygania sporów. Od początku swojej działalności wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób potrzebujących, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych, przebywających w domach pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia środowiskowych domów społecznych, osób dotkniętych przemocą, a także osób bezrobotnych. Nieodpłatnie udziela pomocy prawnej, poradnictwa prawnego oraz bierze udział w inicjatywach edukacyjnych prowadzonych przez firmy szkoleniowe.. Chętnie i bezinteresownie pomaga pracownikom potrzebującym porady prawnej, pomocy przy pisaniu pism procesowych, zatrudnionym w jednostkach i w firmach, w których prowadzi obsługę prawną. Pani Edyta Zubka wspiera akcje charytatywne, promuje działalność dobroczynną.

Na zakończenie uroczystości, w imieniu laureatów głos zabrała Katarzyna Wicher-Kluczkowska. Opierając się na słowach Roberta Baden-Powella: „Pomagając innym, pomagasz i sobie. Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”, podkreśliła, że to właśnie nasze czyny kształtują lepszy świat.

Uroczysta gala była pełna wzruszeń, podziękowań i gratulacji. Zarówno laureaci, jak i nominowani zostali uhonorowani za swoją wyjątkową pracę na rzecz społeczeństwa, pokazując, że pomoc prawna może mieć znaczący wpływ na życie wielu osób.

Wieczór zakończył się serdecznymi gratulacjami i podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznych edycji konkursów. Wzruszenia i emocje towarzyszące tej wyjątkowej gali na długo pozostaną w pamięci uczestników, a wyróżnienia i nagrody będą motywacją do dalszej pracy na rzecz potrzebujących.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności! Wasza praca jest nieoceniona i inspiruje nas wszystkich do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Galeria