Nominowani

Spośród nominowanych kandydatów internauci, w powszechnym głosowaniu wybierają Laureata kategorii: „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

Głosowanie zostało zakończone.
Dziękujemy za oddane głosy.

Krzysztof Balczunas

OIRP: Wałbrzych
Specjalizuje się w prawie prywatnym – cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych. Służy nieodpłatnym wsparciem osobom fizycznym mierzącym się z niepełnosprawnościami oraz mającym...

Magdalena Bartosiewicz

OIRP: Warszawa
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym gospodarczym. Propaguje wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w zakresie ochrony praw człowieka i rozumienia systemu prawnego w...

Mateusz Buczkowski

OIRP: Gdańsk
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, karnym w zakresie dotyczącym przestępstw przeciwko mieniu oraz prawie administracyjnym. Wspiera działania Fundacji Arkun, zajmującej się zwalczaniem i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu,...

Piotr Cybula

OIRP: Kraków
Specjalizuje się w prawie turystycznym, konsumenckim, ubezpieczeniowym i cywilnym. Jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)’’, członkiem International Forum of Travel...

Zbigniew Dworak

OIRP: Katowice
Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, a także karnego. Pomoc ubogim, rodzinom, bezpłatne szkolenia poświęcone cyberbullyingowi i przemocy w internecie.

Hubert Guz

OIRP: Rzeszów
Aktywnie angażuje się w akcje nieodpłatnych porad prawnych organizowanych w OIRP w Rzeszowie, w tym w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie...

Oskar Hładki

OIRP: Zielona Góra
Udzielał bezpłatnych porad prawnych na rzecz kobiet poszkodowanych przestępstwem, a także obywatelom Ukrainy poszkodowanym wojną. Aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniony dyplomem przez władze gminy Kłodawa w...

Angelika Kimbort

OIRP: Wrocław
Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, windykacyjnych, a także związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Od wielu lat działa pro bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony praw zwierząt....

Anna Kuźmińska

OIRP: Szczecin
Specjalizuje się w obsłudze gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest absolwentką (z 2011 roku) Uniwersytetu...

Jakub Ławniczak

OIRP: Białystok
Interesuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, praw autorskich i pokrewnych oraz związanym z nimi prawem nowych technologii. Pomaga pro bono osobom wykluczonym społecznie....

Jerzy Makowski

OIRP: Wrocław
Specjalizuje się m.in. w prawie karnym, rodzinnym i prawie spółek handlowych. W ramach działalności pro bono od ponad dwóch lat udziela porad, nieodpłatnie prowadzi też sprawy m.in. na...

Aneta Miechowicz

OIRP: Kielce
Zajmuje się prawem cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Zaangażowana w pomoc pro bono osobom ubogim. Prowadzi zajęcia edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu znaczenia konstytucji w życiu obywateli....

Michał Pankiewicz

OIRP: Poznań
Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Angażuje się w pomoc prawną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Aktywnie zaangażowany jest w działania społeczne...

Joanna Pińkowska

OIRP: Koszalin
Zawodowe obszary jej zainteresowań to głównie prawo umów handlowych i prawo zamówień publicznych. Współpracuje z Koszalińskim Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej Era Kobiet, w którym świadczy pomoc prawną pro bono....

Jerzy Podmokły

OIRP: Bydgoszcz
Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym. Prowadził nieodpłatnie sprawy na rzecz: osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, osób wykluczonych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, seniorów, cudzoziemców. Działa...

Justyna Rokita-Kasprzyk

OIRP: Lublin
Jest zaangażowana w pomoc osobom uciekającym przez działaniami wojennymi w Ukrainie. Udziela im informacji prawnej i koordynuje infolinię pomocy prawnej, a także pomoc stacjonarną w punktach recepcyjnych i...

Michał Rytel

OIRP: Warszawa
Współpracuje z fundacjami wspierającymi pacjentów i lekarzy w trudnej sytuacji prawnej oraz z podmiotami medycznymi, wielokrotnie prowadząc sprawy pro bono. Brał aktywny udział na rzecz lokalnej społeczności podczas...

Jakub Rzeszowski

OIRP: Łódź
Od rozpoczęcia się wojny jest zaangażowany w udzielanie porad prawnych dla osób z Ukrainy. Specjalizuje się w tzw. kredytach frankowych oraz umowach gospodarczych. Otrzymał cztery nominacje do tegorocznej...

Karol Siergiej

OIRP: Olsztyn
Prowadzi działania pro bono na rzecz organizacji harcerskich i ich członków; między innymi edukację prawną instruktorów harcerskich w zakresie odpowiedzialności za pracę z dziećmi i młodzieżą harcerską. Udziela...

Anna Strama

OIRP: Kraków
Specjalizuje się w prawie migracyjnym. Świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców i prowadzi szkolenia w zakresie ochrony międzynarodowej cudzoziemców. Wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące profesjonalnej pomocy...

Michał Urban

OIRP: Gdańsk
Działa na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnością. Udziela nieodpłatnych porad prawnych, działa na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...