XV edycja Konkursu

Znamy laureatów XV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, jednego z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski.

2023

XV edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Spośród nominowanych kapituła konkursu wyłoniła dziewięciu radców prawnych, dla których bezinteresowna pomoc prawna jest naturalnym elementem codziennej pracy. Swojego laureata wytypowali również internauci. Bezprecedensowo, pierwszy raz w historii konkursu, w podwójnej roli wystąpił w tym przypadku ten sam radca prawny. Podczas uroczystej gali 2 czerwca swoje wyróżnienie przyznało również współpracujące z KRRP Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Nie była to jednak jedyna uroczystość tego wieczoru, uhonorowano w tym samym czasie bowiem również laureata IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”.

Galę finałową konkursów poprowadziła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój, która powitała członków KRRP, Dziekanów Rad OIRP, członków kapituły konkursów, zaproszonych gości, a przede wszystkim bohaterów dnia – laureata IV edycji konkursu Ambasador Mediacji sędziego Tomasza Kałużnego oraz aplikantów i radców prawnych nominowanych w tegorocznej edycji konkursu Kryształowe Serca Radcy Prawnego.

W atmosferze szacunku dla działalności zebranych przemówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, który pełnił również rolę przewodniczącego kapituły konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego. Prezes w swoim przemówieniu podkreślił, że wieloletnia praca i zaangażowanie nigdy nie pozostają niezauważone, co bardzo wyraźnie widać, gdy zapozna się z działalnością zebranych.

– Zarówno osoby nominowane, jak i laureaci obu konkursów powinni być dumni ze swoich osiągnięć. Podejmowane przez nich aktywności stanowią świadectwo ich zaangażowania i profesjonalizmu. Nierzadko także stają się inspiracją do naśladowania tych postaw. Zachowania te również budują wizerunek naszego samorządu. To istotne, bo wizerunek ten jest spójny z rzeczywistością, a więc radcy prawnego wrażliwego, zaangażowanego i skłonnego do pomocy. Jestem z Was dumny! – mówił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

O niezwykłych postawach nominowanych, które mają realny wpływ na postrzeganie środowiska zawodów prawniczych mówił Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu.

– Laureaci ciężko pracują na wizerunek naszego samorządu. Dzięki nim postrzeganie wizerunku prawnika się zmienia. Nie ocenia się nas jako nastawionych na korzyści materialne, ale jako osoby, które kosztem swojego czasu robią fantastyczne rzeczy. Dziękuję nominowanym za to, co zrobili dla samorządu – mówił Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, członek kapituły konkursu.

Do zebranych przemówił również Przewodniczący Kapituły IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” mecenas Tomasz Parkasiewicz, który zrelacjonował motywację, którą kierowała się kapituła przy wyborze laureata.

– Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj się spotkać. Konkurs bowiem został zainicjowany w 2020 r., kiedy funkcjonował lockdown i obecne spotkanie nie miało szans się wydarzyć. Kapituła konkursu “Ambasador Mediacji” uznała, że wielopłaszczyznowe zaangażowanie kandydata w obszarze mediacji, w tym działania podejmowane w celu podwyższenia świadomości mediacyjnej sędziów, w szczególności utartego sposobu procedowania ukierunkowanego na wydanie wyroku stanowią cenny wkład w upowszechnienie idei mediacji i jej rozwój. Nie jest więc przypadkiem, kto został wyłoniony jako laureat i zasługujący na miano Ambasadora Mediacji – mówił Przewodniczący Kapituły IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” mecenas Tomasz Parkasiewicz.

Mecenas Parkasiewicz wręczył statuetkę wraz z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem laureatowi IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji” doktorowi Tomaszowi Kałużnemu, sędziemu, cenionemu wykładowcy i uczestnikowi konferencji, szkoleń, a także innych wydarzeń propagujących mediację.

Dr Tomasz Kałużny jest sędzią orzekającym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME), współpracuje z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Effciency of Justice ( CEPEJ ). Pełni funkcję Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Odbierając statuetkę laureat, sędzia Tomasz Kałużny, nie skrywając swoich emocji zwrócił się do zebranych.

– Jestem zaszczycony wyróżnieniem przez radców prawnych. Przyjmując nagrodę czuję się waszym człowiekiem. Problemy funkcjonujące w obszarze sądownictwa są powszechnie znane. Przewlekłość postępowania, kryzys praworządności, sądy nie zawsze działają poprawnie. W takiej sytuacji mówię: może właśnie mediacja? Jako definicja alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, nowa jakość. Nie ukrywam więc, że widzę w tym sens – mówił Tomasz Kałużny, laureat konkursu “Ambasador Mediacji”.

Trzymając w napięciu zebranych, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój, ogłosiła, że w tym roku kapituła konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrała dziewięcioro laureatów. Kryształowymi Sercami Radcy Prawnego uhonorowani zostali: Ryszard Brzostowski z OIRP w Krakowie, Hubert Guz z OIRP w Rzeszowie, Katarzyna Kłobukowska z OIRP w Gdańsku, Aleksandra Petrykowska z OIRP w Warszawie, Filip Rakoczy-Nazimek z OIRP we Wrocławiu, Joanna Sienkiewicz z OIRP w Białymstoku, Anna Socha z OIRP w Krakowie, Krzysztof Strzyżewski z OIRP w Olsztynie, Tomasz Ziółkowski z OIRP w Poznaniu.

Wzorem roku ubiegłego swojego laureata wyłonili internauci w głosowaniu online. Nagrodę internautów za wyróżniającą działalność społeczną oraz bezinteresowną pomoc otrzymała Aleksandra Petrykowska z OIRP w Warszawie, dla której było to już drugie wyróżnienie tego wieczoru.

Laureatka Aleksandra Petrykowska przemówiła do zgromadzonych w imieniu wszystkich nominowanych.

– Słuchając słów podsumowania o każdym z nominowanych, można wysnuć jedną dominującą myśl. Każda z naszych historii jest piękna, każda tworzy motywację. Potraktujmy to spotkanie jako platformę do zmiany wizerunku prawnika, jako osoby nastawionej na pomoc i jakość, a nie na działalność komercyjną. Korzystając z szansy na zabranie głosu, chciałabym nawiązać do mojego dzisiejszego stroju. Wianek w barwach narodowych Ukrainy nie jest przypadkowy. Cały czas bowiem pamiętajmy, że w Ukrainie ciągle toczy się wojna i każdy dzień jest okupiony ogromem cierpienia. Róbmy wszystko, by to powstrzymać. Slava Ukraini! – mówiła mecenas Aleksandra Petrykowska, podwójna laureatka konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

Tak jak i w roku ubiegłym swojego laureata wybrało współpracujące z KRRP wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. – Zaszczytem było dla nas wyłonienie naszego laureata konkursu. Wybór jednej osoby, którą chcielibyśmy nagrodzić, spośród 25 nominowanych, okazał się niezwykle trudny – powiedział Włodzimierz Albin, Prezes Wolters Kluwer Polska. Wyróżnienie wydawnictwa otrzymał Tomasz Ziółkowski z OIRP w Poznaniu, który również został nagrodzony tego wieczoru podwójnie.

Uroczysta gala odbyła się 2 czerwca w hotelu Mercure przy ul. Złotej w Warszawie.

Laureaci

Laureaci XV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrani przez Kapitułę Konkursu

OIRP w Krakowie– r. pr. Ryszard Brzostowski

Ryszard Brzostowski

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Od wielu lat łączy życie zawodowe z inicjatywami pro bono – począwszy od wsparcia dzieci i młodzieży, po współpracę ze stowarzyszeniami sportowymi, historycznymi i odpowiedzialnymi za zdrowie, również psychiczne. Jest zaangażowany w działalność samorządu radcowskiego, otrzymał wiele medali za zasługi jakie pełnił na rzecz samorządu. Od kilku kadencji pełni funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Krakowie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już w trakcie studiów podejmował wiele inicjatyw społecznych. Zainicjował powstanie nieoficjalnej prawniczej drużyny piłkarskiej, która działała przez kolejne 25 lat. W okresie przemian społecznych po 1990 r. z zaangażowaniem wspierał lokalne organizacje służąc im pomocą prawną. Z jego inicjatywy doszło do reaktywacji jednostki strzeleckiej w Dębicy. Do dziś wspiera finansowo Związek Strzelecki „Strzelec” im. J. Piłsudskiego, a za swoje zasługi został wyróżniony srebrnym krzyżem.

Przez kilkanaście lat finansował comiesięczne stypendium dla dobrego ucznia z ubogiej rodziny w dębickim Gimnazjum nr 1. Przyczynił się również do powstania pierwszego hospicjum na Litwie, w Wilnie. Wraz z siostrą zakonną Michaelą Rak pomagał osobiście w pracach budowy organizując wyjazdy wolontariuszy. Za pomoc i wsparcie finansowe został nagrodzony statuetką „Nasze Hospicjum w Państwa Dłoniach”. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście” w Zabawie k. Tarnowa, gdzie do teraz jest członkiem Zarządu i świadczy usługi prawne poro bono. Ponadto aktywnie wspiera działania „Przejścia”, jak na przykład utworzenie Centrum Leczenia Traumy w Zabawie.

Zawsze interesował się historią regionalną. Dzięki jego działaniom w Supraślu (woj. podlaskie) funkcjonuje Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. W ciągu 10 lat kolegium rozszerzyło swoją działalność, każdej jesieni organizuje konferencje naukowe poświęcone małym, polskim miastom tj. ich kulturze, historii, zabytkach. „Wyłonił z cienia” Ryszarda Siwca – patriotę, człowieka honoru, który po inwazji wojsk na Czechosłowację dokonał samospalenia w 1968 r. w Warszawie na Stadionie 10-lecia. Zorganizował konferencję poświęconą jego działalności, odnalazł niemal stuletnie dokumenty archiwalne dotyczące Ryszarda Siwca, nawiązał kontakt z jego rodziną i zorganizował konferencję upamiętniającą. Na uroczystości zawieszenia tablicy pamiątkowej pojawili się m.in. goście z Czech i Słowacji,  senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele prezydenta RP. Dzięki tym działaniom wydarzenie nabrało rangę międzynarodową, a Sejm RP podjął uchwałę upamiętniającą Ryszarda Siwca.

OIRP w Rzeszowie – r. pr. Hubert Guz

Hubert Guz

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie rodzinnym, opiekuńczym i upadłościowym oraz prawie karnym pod kątem pomocy ofiarom przemocy. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2015 r., jest członkiem Komisji Promocji i Polityki Informacyjnej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Mec. Hubert Guz od wielu lat udziela nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie. Brał udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Dniach Otwartych OIRP Rzeszów, a od 2016 r. do dziś działa na rzecz Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie woj. podkarpackiego, gdzie pomaga ofiarom m.in. przemocy domowej, oszustw i przestępstw bankowych. Pro bono regularnie udziela porad osobom wymagających pomocy, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej zarówno w kancelarii, jak i online. Po wybuchu wojny na Ukrainie w ramach działalności na rzecz fundacji „Świat Bez Barier” pro bono wspiera punkty informacji prawnej utworzone przez OIRP Rzeszów, gdzie pomaga w znalezieniu tymczasowych miejsc zamieszkania dla uchodźców, bierze udział w zbiórkach odzieży i żywności, jak również przekazuje darowizny pieniężne na rzecz pokrzywdzonych, a prywatnie jest honorowym dawcą krwi.

OIRP w Gdańsku– r. pr. Katarzyna Kłobukowska

Katarzyna Kłobukowska

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, opiekuńczym oraz gospodarczym i upadłościowym. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od początku swojej drogi zawodowej jest zaangażowana społecznie, kierując się ideą „zawsze z poszanowaniem prawa na rzecz człowieka potrzebującego pomocy”. Pro bono działa na rzecz kobiet i dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Jest również członkiem Komisji ds. praw człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Od 2014 r. udziela bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski Parasol”, współpracowała pro bono z Punktem Interwencji Kryzysowej w Starogardzie Gdańskim, a od 2017 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” w Starogardzie Gdańskim. Po godzinach reprezentuje kobiety doświadczające przemocy, jest też kuratorem procesowym, posiada wiedzę psychologiczną i zawsze stawia na pierwszym miejscu dobro słabszych i bezbronnych.

Nieodpłatnie prowadzi spotkania ze studentami pedagogiki poszerzając świadomość z zakresu ochrony interesów najmłodszych. Od wybuchu wojny na Ukrainie, angażuje się w pomoc prawną dla uchodźców. Jej praca i zaangażowanie zostały dostrzeżone przez Marszałka Województwa Pomorskiego, z rąk którego otrzymała podziękowanie. Za swoje zasługi została doceniona również przez Justice International – organizację non profit zajmującą się badaniem i zwalczaniem niesprawiedliwości społecznej na całym świecie.

OIRP w Warszawie – r. pr. Aleksandra Petrykowska

Aleksandra Petrykowska

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, finansowaniu inwestycji oraz obsługach transakcji venture capital i private equity. W 2018 r. założyła Kancelarię Prawną PSM Legal. Dodatkowo jest doktorantką PAN, gdzie pracuje nad dysertacją doktorską pod opieką prof. A. Szajkowskiego z materii prawa spółek. Pro bono skupia się na pracy na rzecz uchodźców w ramach współzałożonej przez siebie Fundacji OGDM, gdzie pełni funkcję członka Rady Fundacji. Prowadzi również działalność mentoringową na rzecz kobiet w ramach fundacji Vital Voices założonej w 1997 r. przez ówczesną Pierwszą Damę Ameryki Hillary Clinton i Sekretarz Stanu Madeleine Albright.

Po wybuchy wojny na Ukrainie w stu procentach poświęciła się niesieniem pomocy poszkodowanym. Poza nieodpłatnymi poradami prawnymi, zajmowała się również udzielaniem doraźnej pomocy, m.in. w zakresie zakwaterowania, wsparcia psychologicznego, realokacji czy edukacji.

Fundacja OGDM („Od Granicy Do Mieszkania”), której jest założycielką, powstała z misją niesienia pomocy dzieciom i uchodźcom z terenów objętych działaniami wojennymi. Działania Fundacji pomogły około kilkudziesięciu tysiącom uchodźców na tak ogromną skalę, że zostały zauważone również przez zagraniczne media m.in. NBC News.

Mecenas Petrykowska została wyróżniona przez Fundację „Porozumienie bez Barier” założoną jeszcze przez Pierwszą Damę RP Jolantę Kwaśniewską – za pomoc przy organizacji programu mentoringowego dla Ukrainek.

OIRP we Wrocławiu – r. pr. Filip Rakoczy-Nazimek

Filip Rakoczy-Nazimek

Specjalizuje się w pracy z osobami zagrożonymi wykluczaniem społecznym, tj. cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Pro bono prowadzi nieodpłatne porady prawne, broni osób w sprawach dotyczących granic wolności słowa czy przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

W 2014 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, po czym w 2015 r. rozpoczął aplikację radcowską i studia doktoranckie. Zarówno zawodowo jak i pro bono współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w ramach ich działalności społecznej. Obecnie jest też wykładowcą na Uniwersytecie SWPS i członkiem Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Od 2018 r. do dziś współpracuje z NOMADA – Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego. W ramach współpracy prowadził sprawy dotyczące m.in. wsparcia ofiar handlu ludźmi, ochrony międzynarodowej w Polsce i legalizacji pobytów, detencji cudzoziemców i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Ponadto prowadził szkolenia dla radców prawnych, aktywistów i innych osób zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy.

Od lutego do maja 2022 r. w ramach porozumienia pomiędzy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych świadczył bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców. Obecnie taką pomoc świadczy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem NOMADA. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w zakresie ochrony międzynarodowej i legalizacji pobytu cudzoziemców jak również wspiera działania Fundacji Dialog. Mecenas był również wolontariuszem w ramach projektu „Zupy na Wolności” wspierając przy tym osoby w kryzysie bezdomności. Jest honorowym dawcą krwi.

OIRP w Białymstoku – r. pr. Joanna Sienkiewicz

Joanna Sienkiewicz

Specjalizuje się w prawie rodzinnym. Jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Tytuł magistra uzyskała w 2018 r., w ubiegłym roku ukończyła aplikację radcowską, obecnie przygotowuje się do egzaminu radcowskiego. Od wielu lat udziela się społecznie wspierając organizacje samorządowe wiedzą merytoryczną z zakresu prawa. Od 3 lat współpracuje z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA w kwestii działań prawno -administracyjnych.

Świadczy usługi pro bono pomagając ubogim i wykluczonym społecznie. Jest zaangażowana w realizację wielu projektów, m.in. „Centrum Reintegracji Rodziny”, gdzie pomogła 120 rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W projekcie „Dobre Miejsca BOF” czuwała nad koordynacją usługi krótkookresowego dziennego pobytu, w ramach którego wspierane są osoby z niepełnosprawnościami, również intelektualnymi. Dzięki jej inicjatywnie zorganizowano dla podopiecznych bal świąteczny.

Aplikantka współpracuje także z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Białymstoku i wspiera w zakresie porad prawnych podopiecznych z całego województwa. Współtworzy pozalekcyjne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem DROGA brała udział w wielu inicjatywach – zbiórkach żywności, pomocy w realizacji akcji charytatywnych.

OIRP w Krakowie – r. pr. Anna Socha

Anna Socha

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, korporacyjnym, podatkowym, a także prawem własności intelektualnej i nowych technologii. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2019 r. zdobyła tytuł radcy prawnego. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęła pracę w kancelarii prawnej jednocześnie podejmując wolontariat w Fundacji „Cognosco”. Nieodpłatnych porad prawnych świadczy również dla uchodźców z Ukrainy.

Od lutego 2022 r. jest zaangażowana w pomoc materialną i prawną ze szczególnym naciskiem na wdowy i sieroty po poległych żołnierzach. Pomaga kobietom i dzieciom zaadaptować się w nowej rzeczywistości, uzyskać legalny pobyt i zwiększać kwalifikacje zawodowe. Brała udział w wielu akcjach charytatywnych, jak np. program „Plecaczek” – polegający na dostarczeniu plecaków z podstawową wyprawką dla dzieci, prowadziła warsztaty uświadamiające o obowiązującym prawie pracy w Polsce.

Ponadto wraz z parafią Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie utworzyła nieformalną działalność „Grupa nadziei”, która dba o wsparcie psychiczne i adaptację kobiet z Ukrainy na rynku pracy, organizując warsztaty i szkolenia m.in. z języka polskiego, angielskiego czy nawet fryzjerstwa. Fundatorka „Grupy nadziei” ma w planach organizowanie nieodpłatnej pomocy dla mieszkańców parafii, zwłaszcza osób chorych i starszych, świadcząc na ich rzecz usługi, np. sprzątające, zatrudniając przy tym bezrobotnych z Ukrainy, jednocześnie dając im realną szansę na stałe zatrudnienie i tym samym legalny pobyt w Polsce.

OIRP w Olsztynie – r. pr. Krzysztof Strzyżewski

Krzysztof Strzyżewski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, a od 1996 r. jest radcą prawnym. Poza wykonywaniem zawodu był zaangażowany w działalność samorządową pełniąc m.in. funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego w OIRP w Olsztynie, był również Dziekanem VI kadencji OIRP w Olsztynie. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie udziela nieodpłatnego wsparcia z zakresu porad prawnych i organizuje pomoc materialną dla ofiar.

Początkowo działał jako wolontariusz na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie wykonywał tłumaczenia, udzielał porad i zajmował się organizacją zakwaterowania dla uchodźców. Niejednokrotnie poświęcał swoje życie prywatne, aby nieść wsparcie. Realizował wykłady o prawach ofiar wojny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce. Zajmował się również doraźnym wsparciem – organizował zbiórki, czterokrotnie wyjechał na Ukrainę, również jako kierowca, przekazując żywność i środki medyczne dla potrzebujących.

OIRP w Poznaniu – r. pr. Tomasz Ziółkowski

Tomasz Ziółkowski

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie medycznym. W 2005 r. ukończył aplikację radcowską i od tego czasu wraz ze wspólniczką prowadzi własną kancelarię. Jego działalność pro bono skupia się na wsparciu prawnym kobiet będących ofiarami przemocy i pomocy pacjentom w dochodzeniu swoich praw i roszczeń podczas sporów z podmiotami leczniczymi.

Od 2015 r. nieodpłatnie współpracuje z Fundacją Śladami Życia – celem fundacji jest szeroko pojęta pomoc osobom potrzebującym – samotnym matkom, ofiarom przemocy i pacjentom hospicjów w ostatnich chwilach ich życia. Zawód radcy prawnego jest też dla niego swego rodzaju misją – prowadził wieloletnie procesy sądowe pro bono dla klientów, których sytuacja materialna nie pozwoliłaby na uzyskanie profesjonalnej pomocy. Jest zaangażowany również w działania Fundacji Ewy Błaszczyk – AKOGO, a w marcu br. wziął udział w uroczystej gali charytatywnej, na której swoją premierę miała książka „50 OS BIZNESU DLA FUNDACJI AKOGO?” wydana przez magazyn „BUSINESSWOMAN&life”, w której zostały upamiętnione jego działania. Podjął też współpracę z malarką MaNa Art – kupując jej obrazy, z których dochód został przeznaczony na wsparcie finansowe Hospicjum Dziecięcego w Warszawie. Udzielał też wsparcia dla  Domu Dziecka w Kaliszu – zarówno poprzez darowizny, jak i reprezentowanie Domu Dziecka w postępowaniach dotyczących zadośćuczynień na rzecz placówki.

Laureat Nagrody Internautów

Laureat XV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego wybrany w głosowaniu internetowym

OIRP w Warszawie – r. pr. Aleksandra Petrykowska (Nagroda Internautów)

Aleksandra Petrykowska

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, finansowaniu inwestycji oraz obsługach transakcji venture capital i private equity. W 2018 r. założyła Kancelarię Prawną PSM Legal. Dodatkowo jest doktorantką PAN, gdzie pracuje nad dysertacją doktorską pod opieką prof. A. Szajkowskiego z materii prawa spółek. Pro bono skupia się na pracy na rzecz uchodźców w ramach współzałożonej przez siebie Fundacji OGDM, gdzie pełni funkcję członka Rady Fundacji. Prowadzi również działalność mentoringową na rzecz kobiet w ramach fundacji Vital Voices założonej w 1997 r. przez ówczesną Pierwszą Damę Ameryki Hillary Clinton i Sekretarz Stanu Madeleine Albright.

Po wybuchy wojny na Ukrainie w stu procentach poświęciła się niesieniem pomocy poszkodowanym. Poza nieodpłatnymi poradami prawnymi, zajmowała się również udzielaniem doraźnej pomocy, m.in. w zakresie zakwaterowania, wsparcia psychologicznego, realokacji czy edukacji.

Fundacja OGDM („Od Granicy Do Mieszkania”), której jest założycielką, powstała z misją niesienia pomocy dzieciom i uchodźcom z terenów objętych działaniami wojennymi. Działania Fundacji pomogły około kilkudziesięciu tysiącom uchodźców na tak ogromną skalę, że zostały zauważone również przez zagraniczne media m.in. NBC News.

Mecenas Petrykowska została wyróżniona przez Fundację „Porozumienie bez Barier” założoną jeszcze przez Pierwszą Damę RP Jolantę Kwaśniewską – za pomoc przy organizacji programu mentoringowego dla Ukrainek.

Wyróżnienia

Wyróżnienia XV edycji Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

OIRP w Poznaniu – r. pr. Tomasz Ziółkowski  (Nagroda Wolters Kluwer)

Tomasz Ziółkowski

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie medycznym. W 2005 r. ukończył aplikację radcowską i od tego czasu wraz ze wspólniczką prowadzi własną kancelarię. Jego działalność pro bono skupia się na wsparciu prawnym kobiet będących ofiarami przemocy i pomocy pacjentom w dochodzeniu swoich praw i roszczeń podczas sporów z podmiotami leczniczymi.

Od 2015 r. nieodpłatnie współpracuje z Fundacją Śladami Życia – celem fundacji jest szeroko pojęta pomoc osobom potrzebującym – samotnym matkom, ofiarom przemocy i pacjentom hospicjów w ostatnich chwilach ich życia. Zawód radcy prawnego jest też dla niego swego rodzaju misją – prowadził wieloletnie procesy sądowe pro bono dla klientów, których sytuacja materialna nie pozwoliłaby na uzyskanie profesjonalnej pomocy. Jest zaangażowany również w działania Fundacji Ewy Błaszczyk – AKOGO, a w marcu br. wziął udział w uroczystej gali charytatywnej, na której swoją premierę miała książka „50 OS BIZNESU DLA FUNDACJI AKOGO?” wydana przez magazyn „BUSINESSWOMAN&life”, w której zostały upamiętnione jego działania. Podjął też współpracę z malarką MaNa Art – kupując jej obrazy, z których dochód został przeznaczony na wsparcie finansowe Hospicjum Dziecięcego w Warszawie. Udzielał też wsparcia dla  Domu Dziecka w Kaliszu – zarówno poprzez darowizny, jak i reprezentowanie Domu Dziecka w postępowaniach dotyczących zadośćuczynień na rzecz placówki.

Pozostali nominowani

W konkursie nominowani byli także:

OIRP w Lublinie – r. pr. Sylwia Brzezińska

Sylwia Brzezińska

Specjalizuje się w obszarze zamówień publicznych. W czerwcu 2018 r. złożyła ślubowanie uprawniające do wykonywania zawodu i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tuż po zakończeniu aplikacji radcowskiej rozpoczęła współpracę z I Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie jako radca prawny, wspierając również Dział Zamówień Publicznych. Swoją pracę niejednokrotnie łączyła z wieloma inicjatywami pro bono, a od 2020 r. jest radcą prawnym w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, gdzie udziela porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i rzeczowego.

Jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do współpracy z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – od 2016 r. jako wolontariusz, a od 2022 r. jako wiceprezes Fundacji „Znam Prawo” czuwa nad poszerzaniem wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kwestii przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i dyskryminacji. Wraz z Fundacją uczestniczyła w projekcie „Prawo przeciwko dyskryminacji”, udzielała porad w ramach Tygodni Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W 2021 r. współpracowała również z Wyższą Szkolą Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, gdzie prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu zamówień publicznych.

Ludzka krzywda nigdy nie była jej obojętna i w tak trudnych okolicznościach jak pandemia COVID-19 czy wybuch wojny na Ukrainie – koncentrowała się na pomocy dla potrzebujących. Od marca do lipca 2020 r. na infolinii pomocowej działającej przy Izbie Lekarskiej w Lublinie – udzielała porad prawnych dla lekarzy w związku z wybuchem pandemii oraz związanymi z nią restrykcjami i obostrzeniami.

Od lutego 2022 r. w ramach dyżurów – niekiedy dwudziestoczterogodzinnych – świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w punktach na granicy z Ukrainą. Dbała, aby uchodźcy znali swoje prawa i możliwości, otrzymywali odpowiednią opiekę prawną z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego. W ramach dyżurów organizowana była też szeroko pojęta pomoc materialna. Za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc została wyróżniona odznaką Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Za pomoc prawną dla uchodźców – 2022”.

OIRP w Poznaniu – r. pr. Michał Chmielowski

Michał Chmielowski

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się problematyką służebności przesyłu. Reprezentuje właścicieli nieruchomości w sporach dotyczących przepływu mediów, w czym jest cenionym ekspertem. Specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych i wywłaszczeniowych, jako skuteczny pomocnik procesowy na sali sądowej, ale również jako sprawny negocjator. Mecenas wyznaje zasadę, że w zawodzie radcy prawnego to człowiek i jego dobro zawsze powinno być na pierwszym miejscu, i takie wartości przekazuje swoim współpracownikom i aplikantom radcowskim, których był patronem. Od 2014 r. prowadzi własną kancelarię.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisanym na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej działał na rzecz najuboższych i najbardziej potrzebujących, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną, zarówno w kwestii poradnictwa, jak i podczas postępowań sądowych. Po wybuchy wojny na Ukrainie zaangażował się w udzielanie wsparcia prawnego i materialnego uchodźcom.

Michał Chmielowski poza „byciem radcą prawnym” jest przede wszystkim osobą o wielkim  sercu. Cechuje go szczególna wrażliwość na krzywdę dzieci, obecnie pro bono świadczy pomoc ofierze molestowania seksualnego, która mimo wielu prób nigdy wcześniej nie otrzymała wsparcia i pomocy, głównie ze względu na swój status materialny. Natychmiastowe działanie pozwoliło w błyskawicznym tempie zebrać materiał dowodowy i wszcząć postępowanie przygotowawcze, zanim doszło do przedawnienia karalności przestępstwa.

Jeden z klientów Pana Mecenasa poza problemami prawnymi miał również problem z chorobą alkoholową. Mecenas podszedł do sprawy nie tylko służbowo, zależało mu na udzieleniu pomocy również w kwestii zdrowia klienta. Dzięki wspólnej pracy klient trafił pod opiekę odpowiedniej instytucji; przez wiele miesięcy on i jego rodzina otrzymywali wsparcie. Dzięki bieżącej i stałej pomocy ta współpraca zaowocowała uporządkowaniem życia zawodowego i prywatnego klienta.

R. pr. Michał Chmielowski z zamiłowania jest podróżnikiem – każdy wyjazd i styczność z inną kulturą jest dla niego swoistą lekcją życia, którą stara się zinterpretować i przekazać swoim najbliższym i współpracownikom.

OIRP w Wałbrzychu – r. pr. Jerzy Ciesiul

Jerzy Ciesiul

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, oświatowym i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Obecnie pro bono pełni funkcję Gubernatora Okręgu 121 Polska – Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions kadencji 2022/2023. Od 13 lat jest członkiem Lions Club International – największej na świecie organizacji humanitarnej. Jego motto brzmi „Nie ma prawa do szczęścia ten, kto wie, że może komuś pomóc – a tego nie czyni”. Zarówno członkom Okręgu Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions, jak i potrzebującym udziela nieodpłatnych porad prawnych. Jego działalność jest też ściśle powiązana z programami tworzonymi na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Tytuł radcy prawnego otrzymał w 1989 r. i od tego momentu pracował we własnej Kancelarii przy OIRP w Wałbrzychu. W samorządzie radcowskim pełnił funkcje w Sądzie Dyscyplinarnym.

W Klubie LC Legnica Silesia w kadencji 2015-2016 pełnił funkcję prezydenta klubu. Był również delegatem na konwencje krajowe, kierował strefą i regionem.

Mecenas Ciesiul wspiera dzieci i młodzież – jest inspiratorem konkursu „Wiosna, ah to ty!” organizowanego w szkołach, patronuje Wymianie Międzynarodowej Młodzieży, współpracuje z Klubami młodzieżowymi. Od wielu lat wspiera Dom Dziecka w Golance Górnej. Jego Klub Lions Silesia zajmuje się m.in. organizacją pikników dla najmłodszych, jest też sponsorem remontu pokojów dla uchodźców mieszczących się w bursie w Legnicy.

W wolnym czasie, nieodpłatnie realizuje się będąc Przewodniczącym Zespołu Ukraina powołanym do rozpatrywania wniosków Klubów Lions dotyczących wypłaty grantów na rzecz pomocy uchodźcom. Od początku swojej działalności uczestniczył w pozyskiwaniu grantów o łącznej wartości ponad 6 mln zł. Przewodniczy komisji rozliczającej raporty, co jest ogromną odpowiedzialnością i wymaga ścisłej współpracy ze Skarbnikiem i Sekretarzem Okręgu. Na co dzień skupia się przede wszystkim na rodzinie, jednocześnie osiągając sukcesy zawodowe.

OIRP w Gdańsku – r. pr. Krzysztof Dąbrowski

Krzysztof Dąbrowski

Prowadzi Kancelarię radcowską specjalizującą się w prawie cywilnym, spadkowym i rodzinnym. Poza aplikacją prawniczą ukończył również szereg studiów podyplomowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji z siedzibą w Warszawie. Od wielu lat pro bono pomaga osobom najbardziej potrzebującym, tj. seniorom, osobom niepełnosprawnym, zadłużonym i bezrobotnym.

W 2006 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach wyjechał do Finlandii w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – „European Voluntary Service”, gdzie pracował jako wolontariusz w Youth Centre Villa Elba. Po powrocie do Polski kontynuował naukę, a obecnie jest w trakcie przygotowań rozprawy doktorskiej z zakresu legislacji. Jest również członkiem Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Mecenas angażuje się w życie społeczności lokalnej, wspiera Klub Seniora w Domu Kultury „Młyniec”, a w lutym br. zorganizował wyjście seniorów do muzeum, pokrywając wszystkie koszty wydarzenia. Od 2015 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec w Gdańsku, która jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Gdańska, w której pro bono pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Pomocy Prawnej i Socjalnej oraz Przewodniczącego Komisji Historycznej.

Ponadto aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i koordynowania działań kulturalnych, jak np. konkursy fotograficzne czy zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gdańska.

OIRP w Krakowie – r. pr. Tomasz Drażniowski

Tomasz Drażniowski

Specjalizuje się w obsłudze prawnej instytucji kultury, zgromadzeń zakonnych, przedsiębiorców oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; prowadzi też doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Od ponad 10 lat świadczy bezpłatne usługi prawne i wspiera inicjatywy dobroczynne.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów angażował się w działalność dobroczynną – udzielał bezpłatnego wsparcia prawnego wielu organizacjom, współpracował z fundacjami. Od 2013 r. jest zaangażowany we współpracę ze Stowarzyszeniem Genius Loci – zajmującym się ochroną ładu przestrzennego i wartości kulturowych. Pro bono świadczy usługi prawnicze na rzecz Fundacji Sióstr św. Dominika. Działalność placówki obejmuje wspieranie placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, ale też – placówek medycznych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i ludzi w podeszłym wieku. Dzięki Mecenasowi Fundacja uzyskała status OPP, stworzył również szereg regulaminów, umów.

Od 2019 r. ma własną fundację – Akurat, którą prowadzi wraz ze znajomymi. Ideą Fundacji jest niesienie darmowej pomocy prawnej – aczkolwiek beneficjenci niejednokrotnie wspierają Fundację symbolicznymi wpłatami. Z pozyskanych środków organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla potrzebujących dorosłych i dzieci. Ponadto przyczynił się do powstania wielu ośrodków kulturowych.  Mecenas wykazuje się ogromną wrażliwością i wyznaje zasadę „ius est ars boni et aequi” – która w skrócie odnosi się do zasad moralnych, które powinny być fundamentalne w zawodzie prawnika.

OIRP w Wałbrzychu – r. pr. Marta Flis-Świeczkowska

Marta Flis-Świeczkowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich. Poza zawodem radcy prawnego pełni funkcję koordynatorki zespołu interdyscyplinarnego w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku. Ponadto jest adiunktką w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i psychotraumatologiem. Ukończyła kurs zorganizowany przez Radę Europy dotyczący wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom – The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP). Prowadziła liczne szkolenia dla policji w zakresie procedur pomocowych dotyczących: dzieci oraz kontaktu z dzieckiem doświadczającym przemocy i świadkiem przestępstwa; adwokatów i radców prawnych w zakresie reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego przez kuratora procesowego\ oraz profesjonalistów pracujących w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia – dotyczące interwencji prawnej.

Na co dzień udziela nieodpłatnych porad prawnych w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pro bono angażowała się w tworzenie kampanii społecznej – „Wysoki Sądzie, zobacz mnie”, ulotki dla dzieci – „Sprawa karna – kto jest kim i kto jest ze mną? Informacje o kuratorze procesowym” oraz konsultowała raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę „Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce”.

OIRP w Opolu – r. pr. Martyna Janikowska

Martyna Janikowska

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, a przede wszystkim rodzinnym. Od 2012 r. jest związana z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Od początku swojej ścieżki zawodowej wspiera pro bono akcje charytatywne na rzecz najuboższych. Była członkiem Akademii Przyszłości, gdzie jej podopiecznymi były dzieci z trudnych domów. Brała udział w takich akcjach jak: „Niebieski Parasol”, czy też „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Poza wykształceniem prawniczym – aby jeszcze lepiej wspierać i rozumieć swoich klientów ukończyła studia podyplomowe „Unia gospodarczo-walutowa (Strefa EURO)” współorganizowane z NBP.

W 2018 r. otworzyła Oddział Kancelarii w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie we współpracy z Prezydentem Miasta Kędzierzyna-Koźle świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców dwa razy w miesiącu. Ponadto w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Kędzierzynie Koźlu zorganizowała bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom kontrahentów.

Od kilku lat angażuje się również w prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla seniorów w ramach Akademii Młodych Serc, gdzie prowadzi prelekcje dotyczące spadków i testamentów, a także szkolenia dla seniorów – jak uniknąć prób wyłudzeń i oszustw.

Mecenas jest wyjątkowo wrażliwa na krzywdę kobiet. We wrześniu 2022 r. została powołana na członkinię Rady Kobiet w Opolu przez Prezydenta Miasta. Raz w miesiącu udziela bezpłatnych porad prawnych i mediacyjnych. Ma świadomość jak problemy wpływają na zdrowie psychiczne i swoimi działaniami stara się uchronić kobiety. W ramach Tygodnia Kobiet w mieście zorganizowanych było 58 bezpłatnych wydarzeń, warsztatów, szkoleń, a do wydarzenia przyczyniła się również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.

Czynnie brała udział w działalności Studenckiej Poradni Prawnej – „Klinika Prawa” z zakresu prawa karnego. Po ukończeniu kursu współorganizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie „Prawa i wolności człowieka i obywatela” należy do Klubu Absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka.

OIRP w Warszawie – r. pr. Paulina Janikowska-Mizera

Paulina Janikowska-Mizera

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł radcy prawnego. Poza wykonywaniem zawodu aktywnie działa na rzecz najmłodszych – otworzyła Ośrodek Akademii JA w Warszawie „mam eMOCje”, w którym prowadzi zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Ukończyła również kurs specjalistyczny „Szkoła Mediacji”, a kolejno „Mediacje rodzinne” organizowane przez O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak.

Dzięki licznym szkoleniom i kursom zdobyła kompetencje trenerskie, co pozwoliło jej  wspierać rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Jej celem jest budowanie stabilnego poczucia własnej wartości od najmłodszych lat, na samym początku rozwoju emocjonalnego.

Paulina Janikowska-Mizera bierze również udział w projekcie edukacji prawnej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w ramach którego nieodpłatnie prowadzi lekcje z zakresu prawa dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Jest autorką „PoPrawnych Lekcji” – warsztatów poświęconych edukacji prawnej dotyczących najistotniejszych kwestii z zakresu prawa. Poza edukacją prawną od 2019 r. poza szkołami pro bono odwiedza również przedszkola, by już od najmłodszych lat dzieci miały szansę na poznanie swoich praw i zrozumienie zawodu prawnika. Ponadto wspomaga radców prawnych chętnych do udziału w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i czuwa nad koordynacją projektów edukacji prawnej przedszkolaków przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie na liście placówek zgłoszonych do projektu znajduje się 70 przedszkoli, a sama Mecenas Janikowska-Mizera w obecnym roku szkolnym odwiedziła już około 400 najmłodszych.

OIRP w Warszawie – r. pr. Klaudyna Jarzec-Koślacz

Klaudyna Jarzec-Koślacz

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, zajmuje się badaniem stanów prawnych nieruchomości, doradza deweloperom. Zajmuje się poradnictwem z zakresu umów sprzedaży, umów najmu etc. Mecenas założyła wraz ze wspólnikiem JKM Kancelaria Radców Prawnych Jarzec-Koślacz Miśkiewicz s.c. Aplikację radcowską ukończyła w 2013 r. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W kręgu jej zawodowych zainteresowań jest również prawo kosmetyczne. Rozpowszechnia wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży.

Pro publico bono prowadzi zajęcia dla przedszkoli związane z prawem i zawodami prawniczymi. „Trzeba mieć wielkie serce, by kształcić małych ludzi” – tak zatytułowane były pierwsze zajęcia dla przedszkolaków, jakie poprowadziła we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Wyjątkowym aspektem zajęć była symulacja rozprawy sądowej – nauka przez zabawę jest jedną z najskuteczniejszych form przekazywania wiedzy. Chciałaby, żeby każde dziecko znało zawód prawnika, tak samo jak zna zawód lekarza czy policjanta.

Dla uczniów szkół średnich organizuje zajęcia z prawa wyjaśniając różne zagadnienia z prawa rzeczowego i prawa administracyjnego. Przybliża młodym misję, jaką niesie zawód radcy prawnego, jednocześnie zwiększając świadomość dotyczącą ich praw. Marzy, aby jej działania pozwoliły uczniom na większą możliwość rozwoju i lepszą przyszłość.

OIRP w Toruniu – r. pr. Wojciech Kiełbasiński

Wojciech Kiełbasiński

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo europejskie i sportowe. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji, a od lutego 2021 r. pełni funkcję Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Już w trakcie studiów angażował się w wiele inicjatyw społecznych na rzecz społeczności akademickiej. Od 2018 r. jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył FIFA/CIES Programme in SportsManagement.

Od wielu lat zajmuje się działalnością pro bono na rzecz społeczności akademickiej, w tym w szczególności wspiera studentów i doktorantów. W 2023 r. w ramach działalności zespołu Rzecznika Praw Doktoranta KRD udzielono pomocy w 243 sprawach, które w większości dotyczą indywidualnych spraw Doktorantów. Jako Rzecznik Praw Doktoranta zajmuje się badaniem sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów, działa poprzez podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych. Poza monitorowaniem i wspieraniem postrzegania praw doktoranta Wojciech Kiełbasiński organizuje również kampanie informacyjne, jak na przykład spotkania online „Rzecznicy KRD w ogniu pytań”. Wyróżnić należy także wspieranie organizacji pozarządowych, w szczególności: Fundacja Scientia Thorunensia, Fundacja InnoScience, Fundacja Virtus Moralis czy Fundacja Prawo-Innowacje-Nauka. Na bieżąco współpracuje z Parlamentem Studentów RP, w tym z Rzecznikiem Praw Studenta działając wspólnie na rzecz ochrony praw studentów i doktorantów. W ciągu ostatniego roku wziął udział w wielu projektach społecznych dla dzieci, seniorów i społeczności akademickiej. Ponadto realizował turnieje sportowe toruńskich bohaterów Niepodległej Polski, w ramach których zostały zorganizowane dwa turnieje piłki nożnej 6-osobowej dedykowane: zawodom zaufania publicznego oraz społeczności akademickiej.

OIRP w Gdańsku – r. pr. Martyna Krawczyk

Martyna Krawczyk

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie HR oraz imigracyjnym. W 2016 r. ukończyła studia magisterskie w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji na Wydziale Zamiejscowym w Londynie. Pracę w zawodzie łączy z prowadzeniem własnej działalności polegającej na wsparciu kandydatów w kwestii rekrutacji – od interview coaching po wsparcie językowe z zakresu Bussines & Legal English. Obecnie jest na II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zawodowe budowała nie tylko w kancelariach prawnych, ale też na stanowiskach ściśle związanych z HR, w związku z czym praca z człowiekiem i dla dobra człowieka jest dla niej niezwykle istotna.

Po wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom w ramach inicjatywy #JakPomócUkrainie PCS | Littler – gdzie udzielono łącznie ponad 600 darmowych konsultacji prawniczych w trybach zdalnym i stacjonarnym. W Kancelarii mec. Lecha Obary organizowała warsztaty, webinary, udzielała porad i koordynowała sprawy transgraniczne.

Jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do nieodpłatnych porad prawnych – prężnie działa również na rzecz wolontariatów. Organizowała wykłady dla studentów w ramach programu „Akademia Liderów Sprawiedliwości” o tematyce reparacji od Niemiec po II wojnie światowej, jednocześnie dbając o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto wspierała bezpłatny telefoniczny ostry dyżur prawniczy w biurze poselskim Iwony Arent, udzielając porad w kwestii legalizacji pobytów i spraw pracowniczych. Brała udział we wsparciu merytorycznym projektu „Podkarpacie dla młodych” realizowanego przez Fundację Aktywność w Lipnicy Dolnej.

Martyna Krawczyk została Mentorką III Edycji Programu Fundacji Women in Law, gdzie wspierała młode prawniczki w decyzjach dotyczących ich kariery zawodowej. Jako prelegentka FORUM Kozminski Law Students Association poprowadziła wywiad na temat aplikacji radcowskiej i przygotowania do egzaminu wstępnego. Nieodpłatnie brała udział w projekcie społecznym organizowanym w ramach Akademii Liderów Sprawiedliwości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Jana Pawła II w Rzepczynie – w zakresie doradztwa prawnego, wsparcia wychowanków, a nawet prac remontowych.

OIRP w Koszalinie – r. pr. Rafał Kuligowski

Rafał Kuligowski

Specjalizuje się w prawie europejskim, prawie międzynarodowym publicznym, samorządowym i w prawie pracy. W 2016 r. uzyskał tytuł radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Jest doktorem nauk prawnych, od 2022 dziekanem na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Już w 2004 r., jeszcze jako licealista rozpoczął działalność pro bono – od organizacji pierwszej w Polsce Olimpiady poświęconej tematyce Unii Europejskiej – „Gwiezdny Krąg”, po udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla uchodźców z Ukrainy.

Organizując Olimpiadę „Gwiezdny Krąg” zaangażował Stowarzyszenie „Pomorskie w UE”, otrzymał wsparcie punktu Europe Direct, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, jak również posła Janusza Lewandowskiego, który wpiera projekt do dziś. Projekt trwale wpisał się w działania edukacji europejskiej w Polsce. Jest to jedyny projekt w Europie, w który zaangażowały się Komisja Europejska, Parlament Europejski, Punkty Europe Direct, eksperci Team Europe, posłowie do Parlamentu Europejskiego, władze lokalne i regionalne. Jest to prawdopodobnie największy projekt edukacji europejskiej z najdłuższą tradycją w Europie.

Od 2016 r. Pan Mecenas jest aktywnym członkiem zespołu eksperckiego Team Europe przy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce, w którym przeprowadził ponad 200 lekcji o tematyce europejskiej na terenie całego kraju. Jest pomysłodawcą i inicjatorem Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych, jak również zainicjował utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska w 2011 r.

Za swoje zasługi został wynagrodzony Nagrodą Prezydenta Miasta Słupska oraz Medalu „De nihilo nihil fit” przyznanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego za wieloletnią działalność na rzecz promocji Polski w Unii Europejskiej.

OIRP w Szczecinie – r. pr. Tomasz Łuczkowski

Tomasz Łuczkowski

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów trzeciego sektora (fundacji, stowarzyszeń i związków zawodowych), prawie cywilnym – w tym sporów budowlanych, odszkodowawczych i obsługi wspólnot mieszkaniowych. W 2016 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Jego działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do nieodpłatnej pomocy prawnej – działa też w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie, będąc jej założycielem i Pierwszym Prezesem Zarządu, gdzie uzyskał wiele wyróżnień jak np. Odznaka „Strażak Wzorowy”.

Od najmłodszych lat angażował się w działalność społeczną i wolontariatu – głównie za sprawą przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego – zaczynając od zbiórek, kończywszy na pełnieniu funkcji Szefa Zespołu Promocji i Informacji Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP w Szczecinie.

Po godzinach jest instruktorem pierwszej pomocy i ratownikiem KPP. Po wybuchu wojny na Ukrainie zabezpieczał medycznie punkt recepcyjny dla uchodźców na dworcu głównym udzielając kwalifikowanej pomocy potrzebującym. Aktywnie uczestniczył w działaniach straży związanych z przeciwdziałaniem skutków epidemii COVID-19. Pomimo licznych obowiązków zawodowych angażował się w akcję SZCZEPIMY SIĘ Z OSP (2021 r.), co pozwoliło uzyskać OSP Gryf 8 wynik w kraju.

OIRP w Koszalinie – r. pr. Maria Nałęcz-Bachurska

Maria Nałęcz-Bachurska

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobra małoletnich i pomocy ofiarom przemocy opartej w szczególności na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 r. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie uzyskała tytuł radcy prawnego. Od początku kariery zawodowej bierze udział w inicjatywach pro bono skupiający się głównie na pomocy ofiarom przemocy domowej, jednocześnie współpracując z Punktem Interwencji Kryzysowych PIKBAZA w Słupsku.

W 2012 r. ukończyła jednolite magisterskie studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w 2017 r. jako zwolennik polubownych metod rozwiązywania sporów ukończyła szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora, dzięki któremu została wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Ze względu na wyjątkową wrażliwość i świadomość problemu przemocy domowej, dodatkowo nieodpłatnie reprezentuje przed sądami ofiary przemocy, które szczególnie zasługują na wsparcie i opiekę niezależnie od statusu materialnego. Podejmuje się m.in. spraw dotyczących eksmisji sprawcy przemocy domowej w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czy spraw rodzinnych, dotyczących opieki nad małoletnimi dziećmi.

Mecenas Nałęcz-Bachurska zwraca szczególną uwagę na traumatyczne przeżycia i doświadczenia osób poszkodowanych. Wykazuje się niezwykłą empatią i zrozumieniem, dzięki czemu jej działania długofalowo pomagają w zdrowieniu psychicznym i uporządkowaniu życia prywatnego ofiar.

OIRP w Lublinie – r. pr. Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie znaków towarowych. W bieżącej działalności zajmuje się prawem o szkolnictwie wyższym oraz prawem administracyjnym.  Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuuje kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. Obecnie jest na III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

W toku studiów magisterskich zajmowała się udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej UMCS. Za aktywność naukową została wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Od 2019 r. kształci w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS i przygotowuje rozprawę w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym dr hab. Jerzego Szczotki, prof. UMCS.

Zainteresowania badawcze kandydatki skupiają się na prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie znaków towarowych. Jest autorką publikacji naukowych związanych z tą tematyką oraz prelegentką na wielu konferencjach naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe budowała również jako pracownik w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Nastaj. W 2022 r. objęła funkcję członka Zarządu i Przewodniczącej Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD). W 2023 r. działa na rzecz społeczności doktorantów jako wiceprzewodnicząca KRD i w dalszym ciągu stoi na czele Biura Prawnego KRD.

Kandydatka zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej pro bono członkom społeczności akademickiej, w szczególności doktorantom jako członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta (od sierpnia 2020 r.) i jako jego przewodnicząca i zastępca Rzecznika (od września 2021 r.). Działalność ta obejmuje sporządzanie opinii i informacji prawnych, opracowywanie projektów pism procesowych i oficjalnych oraz konsultacje on-line lub telefoniczne. Ponadto Barbara Pietrzyk-Tobiasz zaangażowana jest w działalność organizacji pozarządowych, którym wielokrotnie nieodpłatnie pomaga. Warto podkreślić również jej aktywność na polu zwiększania świadomości prawnej środowiska akademickiego, a w szczególności doktorantek i doktorantów, w tym także projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta, w ramach którego zrealizowano szereg działań na rzecz społeczności doktoranckiej. Pełni funkcję członka Rady Fundacji Prawo-Innowacje-Nauka. Kandydatka aktywnie współdziała także z Fundacją Scientia Thorunensia oraz Fundacją WEB Korki.

OIRP w Poznaniu – r. pr. Roman Sukhyi

Roman Sukhyi

Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach wymiaru sprawiedliwości sądownictwa powszechnego i administracyjnego. W 2019 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu, a od 2021 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Już w trakcie studiów działał w kole naukowym „Sapere Aude”, gdzie zdobył doświadczenie.

Od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę podjął wiele aktywności mających na celu wsparcie uchodźców. Pro publico bono świadczył pomoc prawną w punktach stacjonarnych, wykonywał tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski. Współpracował również z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, udzielając wsparcia i pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym działaniami wojennymi.