XII edycja Konkursu

15 radców prawnych, którzy w 2019 roku wyróżniali się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych czy instytucji realizujących cele publiczne odebrało na uroczystej gali 6 marca w Warszawie tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego.

2019

XII edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Uczestników gali powitała Sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wśród zaproszonych gości oprócz laureatów konkursu Kryształowe Serce, członków Prezydium KRRP, dziekanów rad okręgowych izb i całej Krajowej Rady był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. – Lista państwa działalności pro bono jest bardzo obszerna – powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP, dziękując laureatom konkursu za ich zaangażowanie. – Osoby potrzebujące dostają od was pomoc z serca. Tacy jesteśmy my – radcowie prawni. Stajemy w obronie słabszych – dodał.

Za działalność pro publico bono w 2019 r. uhonorowano 15 radców. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w minionym roku wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro publico bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. W tym roku poza statuetkami laureaci otrzymali praktyczne książki – „Kodeks postępowania cywilnego” po nowelizacji w 2019 r.

– Żyjemy obecnie w trudnych czasach. W czasach, w których musimy się zastanawiać, jak najlepiej świadczyć pomoc prawną, ale też musimy odpowiedzieć sobie na pytania o praworządność. To, co państwo robią w dużej mierze pokrywa się z zakresem działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom, Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. – Zastanawiamy się, czy takie konkursy mają sens, czy nie jest ich za dużo. Ja uważam, że jest ich za mało. Chciałbym wszystkim laureatom podziękować za zaangażowanie pro bono – dodał rzecznik.

W imieniu uhonorowanych radców głos zabrała Paulina Kozłowska, laureatka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. – Chciałabym serdecznie podziękować za tak wspaniałą i wyjątkową nagrodę. To nie tylko zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. My – laureaci konkursu – jesteśmy małym elementem w tej całej machinie działalności pro bono. Ogromne podziękowania należą się izbom, dziekanom i instytucjom, z którymi współpracujemy. To jest gra zespołowa. Jesteśmy siłą, dzięki której możemy pomagać tym najsłabszym. Dziękuję wszystkim! – zakończyła.

Laureaci

Laureaci konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019

OIRP w Bydgoszczy – Mirosława Wierzbicka

Radca prawny Mirosława Wierzbicka jest okręgowym rzecznikiem Funduszu Seniora i przewodniczącą Klubu 60 Plus. Organizuje comiesięczne spotkania cieszące się dużym zainteresowaniem seniorów. Dzięki zaangażowaniu mec. Wierzbickiej, która od 2017 r. jest prezesem fundacji przy OIRP w Bydgoszczy, nastąpiła aktywizacja działalności na rzecz pomocy socjalnej dla środowiska radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mec. Wierzbicka przyczyniła się także do rozpropagowania inicjatywy przekazywania 1% podatku PIT na rzecz Fundacji Radców Prawnych, która ma status organizacji pożytku publicznego.

OIRP w Gdańsku – Barbara Sikorska

Radca prawny Barbara Sikorska od lipca 2017 r. udziela porad w Centrum Praw Kobiet Oddział w Gdańsku i wspiera liczne projekty tej organizacji. Od 2014 r. jest zaangażowana w działalność pro bono Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, bierze udział w programie Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP w Gdańsku, a także w Grupach Roboczych Niebieskiej Karty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Współpracuje z fundacją Teneo w zakresie prowadzenia projektów edukacyjnych dla szkół z terenu Gdańska i działalności pro bono.

OIRP w Katowicach – Mariusz Siwoń

Radca prawny Mariusz Siwoń jest założycielem Fundacji Novum Spatium, której celem jest praca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Dzięki jego zaangażowaniu udało się otworzyć w Zabrzu dwie bezpłatne szkoły niepubliczne dla młodzieży niepełnosprawnej. Był także inicjatorem utworzenia w Zabrzu mieszkania chronionego oraz świetlicy dla absolwentów szkół Fundacji Novum Spatium. Mec. Siwoń otacza pomocą szkoły, fundację oraz jej podopiecznych poprzez doradztwo prawne, opiniowanie i przygotowywanie dokumentów.

OIRP w Kielcach – Maria Ozimek

Radca prawny Maria Ozimek z ogromnym zaangażowaniem wspomaga nie tylko organizacje pozarządowe i kościelne, lecz także służy radą osobom niezamożnym w trudnej sytuacji życiowej. Wyróżnia się bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym. Mecenas Ozimek w środowisku jest postrzegana jako osoba niezwykle ciepła, z ogromnymi pokładami empatii i wrażliwości na krzywdę innych, zawsze chętna do udzielenia fachowych porad. Podopieczni mec. Ozimek mogą liczyć nie tylko na nieodpłatną pomoc prawną, lecz także na jej wsparcie duchowe, które również bywa nieocenione.

OIRP w Koszalinie – Danuta Borsuk-Zawadzka

Wniosek o przyznanie tytułu honorowego Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019 mecenas Danucie Borsuk-Zawadzkiej złożyły Stowarzyszenie Społeczny Instytut Obywatelski „Obywatele dla Regionu” oraz Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Koszalin. W obu wnioskach wskazywano na jej wyróżniającą się działalność społeczną i dobroczynną. Radca prawny Danuta Borsuk-Zawadzka od lat udziela w tych stowarzyszeniach bezpłatnych porad prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje jej wysoki profesjonalizm, a także wrażliwość i kultura osobista.

OIRP w Krakowie – Paweł Gątkiewicz

Radca prawny Paweł Gątkiewicz jest wieloletnim wolontariuszem posługującym na rzecz najuboższych w Dziele Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Od listopada 2010 r. udziela pro bono pomocy prawnej osobom w kryzysie bezdomności. Dotychczas pomógł blisko 100 osobom, poświęcając setki godzin pracy spędzonych na konsultacjach, wizytach w sądach, urzędach w celu jak najlepszego reprezentowania podopiecznych Dzieła. Od lat troszczy się również o rozwój pomocy prawnej w Dziele Pomocy św. Ojca Pio, współtworząc fundusz, który pokrywa niezbędne opłaty sądowe dla podopiecznych ośrodka.

OIRP w Lublinie – Tomasz Sowa

Radca prawny Tomasz Sowa jest jednym z pomysłodawców i założycieli Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu. Obecnie jest prezesem zarządu tej fundacji. W 2019 r. fundacji zostało powierzone prowadzenie trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatów krasnostawskiego i piaseczyńskiego. Fundacja zorganizowała m.in. prowadzone przez Tomasza Sowę prelekcje edukacyjne z zakresu podstaw prawa dla uczniów, a także dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.

OIRP w Łodzi – Joanna Grzywaczewska

Mecenas Joanna Grzywaczewska jest radcą prawnym z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Jest osobą wrażliwą na potrzeby bliźnich, a także naszych braci mniejszych. Działalność prawna pro publico bono stanowi stałą część życia mec. Grzywaczewskiej. Od lat w sposób czynny angażuje się w doraźną pomoc członkom społeczności łódzkiej, udziela jej m.in. dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jednej z najbiedniejszych dzielnic Łodzi, organizując dla nich zajęcia pozalekcyjne, wakacyjne i wsparcie finansowe. Współorganizuje zbiórki pieniężne na rzecz zwierząt w schroniskach.

OIRP w Olsztynie – Łukasz Machałowski

Radca prawny Łukasz Machałowski bezinteresownie pomagał kilkunastu niepełnosprawnym pracownikom lokalnej spółki, pozbawionym pracy w wyniku jej upadłości. Na bieżąco udzielał porad, aby zapewnić tym osobom należytą i właściwą ochronę prawną. W ramach tzw. Multipunktu znajdującego się w Przasnyszu udzielał nieodpłatnie wskazówek prawnych osobom ubogim, które nie mają wystarczających środków na zapewnienie sobie fachowej i profesjonalnej pomocy prawnej. Ponadto udziela pomocy prawnej stowarzyszeniom, klubom sportowym, m.in. Miejskiemu Klubowi Sportowemu Przasnysz, i innym podmiotom.

OIRP w Poznaniu – Zbigniew Standar

Radca prawny Zbigniew Standar od pięciu lat wspiera poznańskie Hospicjum Palium. Jak pisze Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu: „Jego nieoceniona pomoc, wiedza prawna, autorytet w środowisku prawniczym, a nade wszystko czas poświęcany na bezinteresowne wsparcie (…) sprawiają, że działamy odważniej, śmielej i z umacniającą nas pewnością, że nasze różnorodne inicjatywy na rzecz pacjentów hospicjum, ich najbliższych oraz wszystkiego, co może podnosić poziom opieki paliatywnej w Poznaniu i Polsce są zgodne z prawem i bezpieczne dla Stowarzyszenia (…)”.

OIRP w Rzeszowie – Agnieszka Chrostowska-Bawoł

Radca prawny Agnieszka Chrostowska-Bawoł od 2016 r. jest aktywnym członkiem Komisji Promocji i Polityki Informacyjnej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie, w ramach której inicjuje i włącza się we wszelkie działania pro bono podejmowane przez rzeszowską izbę. Obszarem, w którym się szczególnie wyróżnia są programy edukacyjne i szkoleniowe, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów. Jest inicjatorką najnowszej społecznej akcji edukacyjnej rzeszowskiej izby „Prawo dla seniora”. Agnieszka Chrostowska-Bawoł pomaga również osobom w trudnej sytuacji życiowej.

OIRP w Szczecinie – Anna Mazurek-Różynek

Radca prawny Anna Mazurek-Różynek od ośmiu lat wpiera działalność Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” z siedzibą w Szczecinie, nie tylko świadcząc nieodpłatną pomoc prawną, lecz także angażując się w bieżącą działalność stowarzyszenia i realizowane projekty. W 2015 r. zaangażowała się w organizację projektu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze działania OIRP w Szczecinie i do dziś z powodzeniem koordynuje jego realizację.

OIRP w Warszawie – Paulina Kozłowska

Radca Prawny Paulina Kozłowska współpracuje z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, pomagając osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Mec. Kozłowska angażuje się ponadto w działalność społeczną. W roku 2018 i 2019 była członkiem grupy ekspertów izby, którzy w Manchesterze udzielali nieodpłatnie porad z prawa polskiego obywatelom polskim przebywającym w Wielkiej Brytanii. Od 2019 r. Paulina Kozłowska aktywnie uczestniczy w dyżurach programu „Interwencja” w Telewizji Polsat, gdzie telefonicznie udziela wsparcia osobom, które tego potrzebują. Angażuje się także w projekty dotyczące edukacji prawnej młodzieży.

OIRP we Wrocławiu – Katarzyna Sobańska-Laskowska

Radca prawny Katarzyna Sobańska-Laskowska współpracuje z Okręgiem Dolnośląskim Polskiego Związku Niewidomych, początkowo udzielając nieodpłatnych porad prawnych, a od kilku lat angażując się w liczne akcje na rzez osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Jest członkiem zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami, działającym przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, a także członkiem Grupy Dialogu Społecznego ds. osób z dysfunkcją wzroku przy gminie Wrocław, współpracuje z Rzecznikiem miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych. Mec. Sobańska-Laskowska współorganizuje wiele projektów wrocławskiej izby, m.in. Dzień Otwarty dla Społeczności Ukraińskiej we Wrocławiu, Dzień Otwarty dla Kobiet Będących Ofiarami Przemocy, Prawo w szkole ­– bezpłatne lekcje prawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

OIRP w Zielonej Górze – Paweł Cierkoński

Radca prawny Paweł Cierkoński od 2007 r. udziela bezpłatnych porad prawnych na rzecz członków NSZZ Solidarność w Biurze Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Czynnie wspiera wszelkie inicjatywy pomocy prawnej, których współorganizatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze, a od 2017 r. udziela również bezpłatnych porad prawnych na rzecz obywateli Ukrainy mieszkających w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach. Ponadto w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii świadczy pomoc prawną pro bono dla ludzi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.