IX edycja Konkursu

Kilkunastu radców prawnych i aplikantów radcowskich 7 kwietnia otrzymało statuetki „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” podczas uroczystej gali w Warszawie.

2016

IX edycja Konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawych wręczył nagrody w dorocznym konkursie organizowanym przez samorząd radcowski.
Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2016” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2016 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:
– świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
– prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
– udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
– prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oto nagrodzeni:
OIRP w Gdańsku: Tomasz Wolny-Dunst
OIRP w Katowicach: Krystyna Wal-Sobieszek
OIRP w Kielcach: Grzegorz Karpeta
OIRP w Krakowie: Jolanta Budzowska
OIRP w Lublinie: Ewa Pawłowska
OIRP w Łodzi: Maciej Łokaj
OIRP w Olsztynie: Tomasz Kawałko
OIRP w Opolu: Barbara Zwierzewicz
OIRP w Poznaniu: Elżbieta Wojnowska
OIRP w Rzeszowie: Elżbieta Żelazko-Nowosielska
OIRP w Szczecinie: Damian Pecold
OIRP w Toruniu: Lucyna Szalkowska
OIRP w Wałbrzychu: Bernardetta Baszak
OIRP we Wrocławiu: Dorota Seweryn-Stawarz
OIRP w Warszawie: Przemysław Ligęzowski
OIRP w Zielonej Górze: Milena Krawczonek