Sylwia Brzezińska

Sylwia Brzezińska

Specjalizuje się w obszarze zamówień publicznych. W czerwcu 2018 r. złożyła ślubowanie uprawniające do wykonywania zawodu i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tuż po zakończeniu aplikacji radcowskiej rozpoczęła współpracę z I Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie jako radca prawny, wspierając również Dział Zamówień Publicznych. Swoją pracę niejednokrotnie łączyła z wieloma inicjatywami pro bono, a od 2020 r. jest radcą prawnym w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, gdzie udziela porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i rzeczowego.

Jej działalność pro bono nie ogranicza się jedynie do współpracy z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – od 2016 r. jako wolontariusz, a od 2022 r. jako wiceprezes Fundacji „Znam Prawo” czuwa nad poszerzaniem wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w kwestii przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i dyskryminacji. Wraz z Fundacją uczestniczyła w projekcie „Prawo przeciwko dyskryminacji”, udzielała porad w ramach Tygodni Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W 2021 r. współpracowała również z Wyższą Szkolą Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, gdzie prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu zamówień publicznych.

Ludzka krzywda nigdy nie była jej obojętna i w tak trudnych okolicznościach jak pandemia COVID-19 czy wybuch wojny na Ukrainie – koncentrowała się na pomocy dla potrzebujących. Od marca do lipca 2020 r. na infolinii pomocowej działającej przy Izbie Lekarskiej w Lublinie – udzielała porad prawnych dla lekarzy w związku z wybuchem pandemii oraz związanymi z nią restrykcjami i obostrzeniami.

Od lutego 2022 r. w ramach dyżurów – niekiedy dwudziestoczterogodzinnych – świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w punktach na granicy z Ukrainą. Dbała, aby uchodźcy znali swoje prawa i możliwości, otrzymywali odpowiednią opiekę prawną z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego. W ramach dyżurów organizowana była też szeroko pojęta pomoc materialna. Za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc została wyróżniona odznaką Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Za pomoc prawną dla uchodźców – 2022”.