Klaudyna Jarzec-Koślacz

Klaudyna Jarzec-Koślacz

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, zajmuje się badaniem stanów prawnych nieruchomości, doradza deweloperom. Zajmuje się poradnictwem z zakresu umów sprzedaży, umów najmu etc. Mecenas założyła wraz ze wspólnikiem JKM Kancelaria Radców Prawnych Jarzec-Koślacz Miśkiewicz s.c. Aplikację radcowską ukończyła w 2013 r. pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W kręgu jej zawodowych zainteresowań jest również prawo kosmetyczne. Rozpowszechnia wiedzę i świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży.

Pro publico bono prowadzi zajęcia dla przedszkoli związane z prawem i zawodami prawniczymi. „Trzeba mieć wielkie serce, by kształcić małych ludzi” – tak zatytułowane były pierwsze zajęcia dla przedszkolaków, jakie poprowadziła we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Wyjątkowym aspektem zajęć była symulacja rozprawy sądowej – nauka przez zabawę jest jedną z najskuteczniejszych form przekazywania wiedzy. Chciałaby, żeby każde dziecko znało zawód prawnika, tak samo jak zna zawód lekarza czy policjanta.

Dla uczniów szkół średnich organizuje zajęcia z prawa wyjaśniając różne zagadnienia z prawa rzeczowego i prawa administracyjnego. Przybliża młodym misję, jaką niesie zawód radcy prawnego, jednocześnie zwiększając świadomość dotyczącą ich praw. Marzy, aby jej działania pozwoliły uczniom na większą możliwość rozwoju i lepszą przyszłość.