Aleksandra Petrykowska

Aleksandra Petrykowska

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, finansowaniu inwestycji oraz obsługach transakcji venture capital i private equity. W 2018 r. założyła Kancelarię Prawną PSM Legal. Dodatkowo jest doktorantką PAN, gdzie pracuje nad dysertacją doktorską pod opieką prof. A. Szajkowskiego z materii prawa spółek. Pro bono skupia się na pracy na rzecz uchodźców w ramach współzałożonej przez siebie Fundacji OGDM, gdzie pełni funkcję członka Rady Fundacji. Prowadzi również działalność mentoringową na rzecz kobiet w ramach fundacji Vital Voices założonej w 1997 r. przez ówczesną Pierwszą Damę Ameryki Hillary Clinton i Sekretarz Stanu Madeleine Albright.

Po wybuchy wojny na Ukrainie w stu procentach poświęciła się niesieniem pomocy poszkodowanym. Poza nieodpłatnymi poradami prawnymi, zajmowała się również udzielaniem doraźnej pomocy, m.in. w zakresie zakwaterowania, wsparcia psychologicznego, realokacji czy edukacji.

Fundacja OGDM („Od Granicy Do Mieszkania”), której jest założycielką, powstała z misją niesienia pomocy dzieciom i uchodźcom z terenów objętych działaniami wojennymi. Działania Fundacji pomogły około kilkudziesięciu tysiącom uchodźców na tak ogromną skalę, że zostały zauważone również przez zagraniczne media m.in. NBC News.

Mecenas Petrykowska została wyróżniona przez Fundację „Porozumienie bez Barier” założoną jeszcze przez Pierwszą Damę RP Jolantę Kwaśniewską – za pomoc przy organizacji programu mentoringowego dla Ukrainek.